ORDIN nr. 2.242 din 15 aprilie 2024pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut și aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 17 aprilie 2024  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR 6.864/2024,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) și ale art. 109 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut și aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 9 iulie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 2, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară va fi asigurat în regim de gardă, respectând următorul grafic:a) Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» București:1. în intervalul ianuarie-aprilie: în ziua de luni;2. în intervalul mai-august: în ziua de luni;3. în intervalul august-decembrie: în ziua de sâmbătă;b) Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» București:1. în intervalul ianuarie-aprilie: în ziua de marți;2. în intervalul mai-august: în ziua de sâmbătă;3. în intervalul august-decembrie: în ziua de marți;c) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» București:1. în intervalul ianuarie-aprilie: în zilele de miercuri și vineri;2. în intervalul mai-august: în zilele de miercuri și vineri;3. în intervalul august-decembrie: în zilele de miercuri și vineri;d) Spitalul Clinic de Urgență București:1. în intervalul ianuarie-aprilie: în zilele de joi și duminică;2. în intervalul mai-august: în zilele de joi și duminică;3. în intervalul august-decembrie: în zilele de joi și duminică;e) Spitalul Universitar de Urgență București:1. în intervalul ianuarie-aprilie: în ziua de sâmbătă;2. în intervalul mai-august: în ziua de marți;3. în intervalul august-decembrie: în ziua de luni.2. În anexa nr. 2, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:12. Repartiția gărzilor pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București este următoarea:a) Pentru intervalul ianuarie-aprilie:
  SpecialitateLuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Chirurgie vasculară - spital dedicatSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiSpitalul Clinic de Urgență București
  Chirurgie vasculară - spital de rezervăSpitalul Clinic de Urgență BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență București/ Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» București
  Chirurgie cardiovasculară - spital dedicatInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» București
  Chirurgie cardiovasculară - spital de rezervăSpitalul Universitar de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București
  b) Pentru intervalul mai-august:
  SpecialitateLuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Chirurgie vasculară - spital dedicatSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență București
  Chirurgie vasculară - spital de rezervăSpitalul Clinic de Urgență BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență București/ Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» București
  Chirurgie cardiovasculară - spital dedicatInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» București
  Chirurgie cardiovasculară - spital de rezervăSpitalul Universitar de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București
  c) Pentru intervalul septembrie-decembrie:
  SpecialitateLuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Chirurgie vasculară - spital dedicatSpitalul Universitar de Urgență BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență București
  Chirurgie vasculară - spital de rezervăSpitalul Clinic de Urgență BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență București/ Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» București
  Chirurgie cardiovasculară - spital dedicatInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» București
  Chirurgie cardiovasculară - spital de rezervăSpitalul Universitar de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Clinic de Urgență BucureștiInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» BucureștiSpitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 15 aprilie 2024.Nr. 2.242.-----