HOTĂRÂRE nr. 381 din 11 aprilie 2024privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteraneean", lucrare de utilitate publică de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 17 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteraneean“, lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2024.Nr. 381.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Caransebeș,
  parte a Coridorului Orient/Est-Mediteraneean“, lucrare de utilitate publică de interes național
  Titular: Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiBeneficiar: Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Amplasament: județele: Dolj, Mehedinți, Caraș-SeverinIndicatorii tehnico-economici:
  - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (prețuri valabile la data de 6.11.2023: 1 euro = 4,9701 lei),mii lei20.102.856
  din care:
  construcții-montaj (inclusiv TVA)mii lei16.981.688
  - Eșalonarea investițieiINV/C + M
  • Anul Imii lei/mii lei1.005.000/849.000
  • Anul IImii lei/mii lei3.015.000/2.547.000
  • Anul IIImii lei/mii lei5.025.000/4.245.000
  • Anul IVmii lei/mii lei7.036.000/5.943.000
  • Anul Vmii lei/mii lei4.021.859/3.397.688
  - Capacități
  • lungime traseukm225,287
  - Durata de execuție a investițieiluni60
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proiecta antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ----