HOTĂRÂRE nr. 379 din 11 aprilie 2024pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Aeroportul Internațional Henri Coandă București" - Faza II, lucrare de utilitate publică de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 17 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Aeroportul Internațional Henri Coandă București“ - Faza II, lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2024.Nr. 379.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai investiției „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Aeroportul Internațional Henri Coandă București“ - Faza II
  Titular: Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiBeneficiar: Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Amplasament: județul IlfovIndicatorii tehnico-economiciCapacități:– Lungime traseu modernizat - 8,6 km– Lungime traseu nou - 6,9 kmDurata de execuție a investiției: 36 de luniFactori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----