ORDIN nr. 373 din 8 aprilie 2024pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea conformității cu principiul "Do no significant harm" (DNSH)
EMITENT
  • MINISTERUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 17 aprilie 2024    Ținând cont de Obligația asumată prin Planul național de redresare și reziliență - componenta C.6 Energie, jalonul 127 (reforma R5), care prevede eliminarea obstacolelor din calea contractelor de performanță energetică,având în vedere prevederile:– art. 2 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2023 privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, precum și pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă metodologia privind evaluarea conformității cu principiul „Do no significant harm“ (DNSH), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structura de specialitate în domeniul eficienței energetice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul energiei,
    Sebastian-Ioan Burduja
    București, 8 aprilie 2024.Nr. 373.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind evaluarea conformității cu principiul „Do no significant harm“ (DNSH)