ORDIN nr. 345 din 7 martie 2024privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 17 aprilie 2024  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Referatul nr. 761 din 29.02.2024 al Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tariful stabilit prin prezentul ordin se poate achita cu ordin de plată, mandat poștal sau prin metode alternative de plată online puse la dispoziție de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod unic de înregistrare 4266502.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley și al Direcției generale economice și resurse umane din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 150/2022 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase și al Direcției generale laboratoare Larex - Laboratorul încercări metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 mai 2022, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Horia-Miron Constantinescu
  București, 7 martie 2024.Nr. 345.  +  ANEXĂ  +  Capitolul I Tarif pentru operațiunile de analiză și marcare a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase și pentru alte activități conexe
  Nr. crt.Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse analizei și marcării în funcție de numărul de componente analizateCategoria de complexitateTariful de analiză și marcare - lei/obiect -
  AurArgintPlatinăPaladiu
  1.Obiecte și bijuterii exceptate de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare: - în greutate de până la 2,00 g (inclusiv) pentru argint și paladiu - în greutate de până la 1,00 g (inclusiv) pentru aur și platinăI2,961,187,117,11
  2.Obiecte și bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) și a căror greutate depășește 2,00 g pentru argint și paladiu, respectiv 1,00 g pentru aur și platină: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brățară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranță, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptăn, închizătoare, coupe-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiță, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuță etc.), tacâmuri (lingură, linguriță, furculiță, cuțit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniță, ouar, portșervețele, inel de șervet, capac, clește pentru zahăr, țigaret, portchei, clopoțel, cățuie, cauc, opaiț, mucarniță, suporturi diferite, steluță svezda, tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez,II7,112,3511,8511,85
  baptister, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfecă, clește pentru unghii, spatulă, spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară și altele asemenea
  3.Obiecte și bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brățară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanț, lănțișor, broșă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniță, creion mecanic, portțigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraș, suport ulei-oțet, flacon, ramă de tablou, perie, ștampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă și altele asemeneaIII11,853,5416,7616,76
  4.Obiecte și bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): brățări cu pandantive multiple nedetașabile, engolpion, tăvi ornamentale, sfeșnice, geantă din plasă, icoană mică și mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniță, căldărușă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anaforniță, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, jungher, truse diferite și altele asemeneaIV20,748,2824,7824,78
  5.Ceas de mână fără curea, ceas de mână cu curea din alt material (silicon, piele, oțel etc.) fără elemente din metal prețios, ceas de buzunar fără lanțV42,7018,3048,8048,80
  6.Ceas de mână cu curea din alt material (silicon, piele, oțel etc.) cu elemente decorative și/sau sistem de închidere din metal prețiosVI54,9030,5061,0061,00
  7.Ceas de mână cu curea nedetașabilă din metal prețios, ceas de buzunar cu lanț nedetașabilVII85,4036,6097,6097,60
  8.Obiecte găsite marcate2,961,187,117,11
  9.Analiza obiectelor confecționate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal prețios5,94
  10.Cântărirea unui obiect2,35
  NOTE:a) Analiza obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase care nu pot fi marcate, altele decât cele încadrate la categoria I de complexitate, se încadrează la una dintre categoriile de complexitate prevăzute în prezentul capitol.b) Obiectele și bijuteriile din metale prețioase neenumerate în prezentul capitol se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcție de numărul de componente analizate.1. Brățara alcătuită din șnur textil și elemente din metal prețios va fi încadrată astfel:– la categoria I, dacă are o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– la categoria I, dacă producătorul/importatorul face dovada, printr-un raport de producție, respectiv factura fiscală, că fragmentele/componentele din metal prețios conținute în obiecte sau bijuterii au o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– la celelalte categorii, în funcție de numărul de componente din metal prețios care se analizează, dacă are o greutate totală ce depășește greutatea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Colierul din diverse materiale (pietre prețioase, pietre ornamentale naturale sau sintetice, sticlă, metal, plastic, textile, gută etc.) cu elemente din metal prețios se va încadra astfel:– la categoria I, dacă are o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– la categoria I, dacă producătorul/importatorul face dovada, printr-un raport de producție, respectiv factura fiscală, că fragmentele/componentele din metal prețios conținute în obiecte sau bijuterii au o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– la celelalte categorii, în funcție de numărul de componente din metal prețios care se analizează, dacă are o greutate totală ce depășește greutatea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.c) La obiectele din categoriile de complexitate II, III, IV, cu greutate mai mare de 20 (douăzeci) grame la aur/platină și 500 (cinci sute) grame la argint, pentru greutatea până la acest nivel se aplică tarifele categoriei în care se încadrează, iar pentru ceea ce depășește acest nivel se aplică un tarif suplimentar de 0,78 lei/gram la aur, 1,22 lei/gram la platină și 0,35 lei/gram la argint, pentru fiecare gram în plus (fracțiunile sub un gram se rotunjesc la gram).d) Calcularea tarifelor de analiză și marcare se face pentru fiecare obiect în parte, când obiectele se prezintă în perechi, seturi, loturi, duzini.e) Pentru marcarea laser a unui obiect, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează majorat cu 50%.f) Tarifele de mai sus nu conțin TVA.g) În cazul obiectelor și bijuteriilor confecționate din metale prețioase diferite, în proporție egală, atunci când se marchează fiecare metal prețios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal prețios în parte.
   +  Capitolul II Tarif pentru operațiunile de expertizare a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase
  Nr. crt.Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse expertizării în funcție de numărul de componente analizateCategoria de complexitateTariful de expertizare- lei/obiect -
  AurArgintPlatinăPaladiu
  1.În greutate de până la 2,00 g (inclusiv) pentru argint și paladiu În greutate de până la 1,00 g (inclusiv) pentru aur și platinăI5,942,357,117,11
  2.Obiecte și bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) și a căror greutate depășește 2,00 grame pentru argint și paladiu, respectiv 1,00 g pentru aur și platină: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brățară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranță, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptăn, închizătoare, coupe-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiță, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuță etc.), tacâmuri (lingură, linguriță, furculiță, cuțit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniță, ouar, portșervețele, inel de șervet, capac, clește pentru zahăr, țigaret, portchei, clopoțel, cățuie, cauc, opaiț, mucarniță, suporturi diferite, steluță svezda, tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptister, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfecă, clește pentru unghii, spatulă, spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară și altele asemeneaII11,855,9414,2114,21
  3.Obiecte și bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brățară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanț, lănțișor, broșă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniță, creion mecanic, portțigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraș, suport ulei-oțet, flacon, ramă de tablou, perie, ștampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă și altele asemeneaIII17,7810,6419,0019,00
  4.Obiecte și bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): brățări cu pandantive multiple nedetașabile, engolpion, tăvi ornamentale, sfeșnice, geantă din plasă, icoană mică și mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniță, căldărușă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anaforniță, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, jungher, truse diferite și altele asemeneaIV29,2214,2128,4428,44
  5.Ceas de mână fără curea, ceas de mână cu curea din alt material (silicon, piele, oțel, etc.) fără elemente din metal prețios, ceas de buzunar fără lanțV58,5629,2858,5658,56
  6.Ceas de mână cu curea din alt material (silicon, piele, oțel etc.) cu elemente decorative și/sau sistem de închidere din metal prețiosVI70,7641,4870,7670,76
  7.Ceas de mână cu curea nedetașabilă din metal prețios, ceas de buzunar cu lanț nedetașabilVII117,1258,56117,12117,12
  8.Monede, medalii, decorații, ordine, plachete10,649,4719,0019,00
  9.Fragmente de obiecte și bijuterii confecționate din metale prețioase2,961,554,754,75
  10.Obiecte confecționate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal prețios5,94
  11.Cântărirea unui obiect2,35
  NOTE:a) Obiectele și bijuteriile din metale prețioase neenumerate în prezentul capitol se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcție de numărul de componente analizate.1. Brățara alcătuită din șnur textil și elemente din metal prețios va fi încadrată astfel:– la categoria I, dacă are o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– la categoria I, dacă producătorul/importatorul face dovada, printr-un raport de producție, respectiv factura fiscală, că fragmentele/componentele din metal prețios conținute în obiecte sau bijuterii au o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– la celelalte categorii, în funcție de numărul de componente din metal prețios care se analizează, dacă are o greutate totală ce depășește greutatea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Colierul din diverse materiale (pietre prețioase, pietre ornamentale naturale sau sintetice, sticlă, metal, plastic, textile, gută etc.) cu elemente din metal prețios se va încadra astfel:– la categoria I, dacă are o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– la categoria I, dacă producătorul/importatorul face dovada, printr-un raport de producție, respectiv factura fiscală, că fragmentele/componentele din metal prețios conținute în obiecte sau bijuterii au o greutate totală mai mică decât cea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– la celelalte categorii, în funcție de numărul de componente din metal prețios care se analizează, dacă are o greutate totală ce depășește greutatea prevăzută pentru exceptare de la marcare, conform art. 12 alin. (10) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareb) În cazul obiectelor și bijuteriilor confecționate din metale prețioase diferite, în proporție egală, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal prețios în parte.c) Tarifarea expertizelor pietrelor, libere sau montate în bijuterii, precum și a topirilor și a analizelor chimice se face separat, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.d) Tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unitățile Trezoreriei Statului și altele asemenea și rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiției, notariate, cabinete de avocatură și altele asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Direcția Generală a Vămilor, precum și pentru persoane fizice se calculează în funcție de timpul alocat operațiunii de expertizare, respectiv la 24,68 lei/sfert de oră.e) Timpul alocat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjește la un sfert de oră.f) Pentru tarifele prevăzute în prezentul capitol nu se percepe TVA.
   +  Capitolul III Tarif perceput pentru expertizele diamantelor și ale altor pietre prețioase, libere sau montate în bijuterii
  DIAMANTE (Expertiză cantitativă*)
  Greutate (ct)Tarif - lei/buc. -
  0,005-0,095,94
  0,10-0,258,89
  DIAMANTE (Expertiză calitativă**)
  Greutate (ct)Tarif - lei/buc. -
  0,10-0,1914,81
  0,20-0,2923,68
  0,30-0,3935,53
  0,40-0,5974,05
  0,60-0,79103,68
  0,80-0,99133,30
  1,00-2,00177,73
  *) Expertiza cantitativă cuprinde determinări sumare referitoare la forma de tăiere și masa diamantelor. Pentru diamantele sub 0,10 ct se realizează numai expertize cantitative.**) Expertiza calitativă cuprinde determinările expertizei cantitative (forma de tăiere și masă) și culoarea (conform scalei internaționale, exprimată în litere de la D la Z și Z+), claritatea, fluorescența în lumină ultravioletă (unde lungi - LW și unde scurte - SW). Pentru diamantele peste 0,25 ct se realizează numai expertize calitative. Pentru diamantele între 0,10 și 0,25 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative, la solicitarea clientului.NOTĂ:Pentru diamantele de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 19,72 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fracție de 0,50 ct în plus față de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.
  Pietre prețioase colorate (rubine, safire, smaralde)
  Greutate (ct)Tarif - lei/buc. -
  0,01-0,095,94
  0,10-0,248,89
  0,25-0,3411,85
  0,35-0,4914,81
  0,50-0,7920,74
  0,80-0,9929,61
  1,00-3,0088,88
  NOTĂ:Pentru pietrele de peste 3,00 ct, tariful expertizei este de 19,75 lei pentru fiecare 1,00 ct sau fracție de 1,00 ct în plus față de tariful aferent pietrelor de 3,00 ct.
   +  Capitolul IV Tarif perceput pentru expertizele perlelor naturale și ale celor de cultură, libere sau montate în bijuterii
  Greutate (ct)Tarif - lei/buc. -
  0,01-2,492,96
  2,50-6,995,94
  7,00-11,998,89
  12,00-19,9914,81
  20,00-30,0023,68
  NOTĂ:Pentru perlele de peste 30,00 ct, tariful expertizei este de 5,95 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fracție de 2,50 ct în plus față de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.
   +  Capitolul V Tarif perceput pentru expertizarea pietrelor care nu fac parte din categoria pietrelor prețioase, sintetice și ale imitațiilor de pietre, libere sau montate în bijuterii
  Greutate (g)Tarif - lei/buc. -
  Orice greutate6,60
  Tarif de curățare a pietrelor montate în bijuterii sau a pietrelor libere: 8,30 lei/obiect sau piatră liberăNOTE:a) Tariful perceput pentru expertizele tehnice întocmite pentru unitățile Trezoreriei Statului și altele asemenea și rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiției, notariate, cabinete de avocatură și altele asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Direcția Generală a Vămilor, precum și pentru persoane fizice se calculează în funcție de timpul alocat operațiunii de expertizare, respectiv la 24,68 lei/sfert de oră.b) Timpul alocat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjește la un sfert de oră.c) Pentru tarifele prevăzute în acest capitol nu se percepe TVA.
   +  Capitolul VI Tarif pentru expertizarea pietrelor prețioase libere în loturi1. Pentru expertizarea pietrelor prețioase libere în loturi se va percepe un tarif de 59,24 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracție din 50,00 carate.2. Pentru emiterea și validarea certificatului comunitar pentru Procesul Kimberley, în condițiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute, se percepe un tarif de 52,11 lei pentru fiecare certificat.3. Pentru expertizarea pietrelor prețioase libere prelucrate, introduse în România în vederea reșlefuirii sau sortării, se va percepe un tarif de 39,47 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracție din 50,00 carate.4. Pentru expertizarea și sigilarea la scoaterea din țară a pietrelor prețioase, introduse în România în vederea reșlefuirii sau sortării, nu se percep taxe.NOTE:a) Prin reșlefuire se înțelege orice reprelucrare a pietrelor prețioase prelucrate, cu pierderi tehnologice de peste 5% din greutatea totală a seriei reșlefuite.b) Prin sortare se înțelege alegerea pietrelor prețioase prelucrate și repartizarea lor pe categorii de calitate în funcție de greutatea exprimată în carate, culoare, tăietură și claritate, inclusiv corectarea prin rectificare a unora dintre acestea, pentru încadrarea lor într-o anumită categorie de calitate, cu pierderi tehnologice de corectare de până la 5% din greutatea totală a seriei sortate.c) În buletinul de analiză pentru scoaterea din țară a pietrelor prețioase introduse în țară în vederea reșlefuirii sau sortării se va face trimitere la buletinul/buletinele de analiză întocmit/întocmite la introducerea în țară a acestora.d) Pentru tariful aferent expertizării pietrelor prețioase libere în loturi nu se percepe TVA.  +  Capitolul VII Tarif perceput pentru gravarea cu laser a diamantelor libere
  Greutate (ct)Tarif - lei/buc. -
  0,30-0,5950,00
  0,60-0,9975,00
  1,00-2,00100,00
  NOTĂ:Pentru pietrele prețioase de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 25,00 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fracție de 0,50 ct în plus față de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.Pentru tarifele prevăzute în acest capitol nu se percepe TVA.
   +  Capitolul VIII Tarif pentru prestarea unor servicii de către personalul Laboratorului încercări metale prețioase din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesateI. Tarif pentru analize fizico-chimice
  Nr. crt.Tipul analizeiTariful aplicabil operatorilor economiciTariful aplicabil persoanelor fizice
  1.Analiză aur: - aur fin - aur brut - docimazie400,83 lei/analiză 355,41 lei/analiză201,39 lei/analiză 177,69 lei/analiză
  2.Analiză argint: - pe cale de foc (cupelație) - metoda potențiometrică134,30 lei/analiză 213,23 lei/analiză67,11 lei/analiză 106,64 lei/analiză
  3.Analiză spectrală a metalelor prețioase: argint, aur, platină, paladiu235,29 lei/analiză120,43 lei/analiză
  II. Tarif pentru topirile de omogenizare a metalelor prețioase
  Tariful aplicabil
  - lei -
  Șarje până la 50 de grame inclusiv - 94,79 lei/șarjă
  III. Tarif pentru prepararea de reactivi utilizați în analizele la piatră ale obiectelor și bijuteriilor confecționate din metale prețioase
  Nr. crt.MetalulTariful aplicabil - lei -
  1.Aur173,76 lei/litru
  IV. Tarifele de la pct. I, II și III nu conțin TVA.
   +  Capitolul IX Tarif pentru înregistrarea mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția ConsumatorilorPentru fiecare marcă de responsabilitate înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se percepe un tarif de 114,91 lei.Pentru tariful de înregistrare a mărcilor de responsabilitate nu se percepe TVA.
  -------