ORDIN nr. 4.043 din 22 martie 2024privind aprobarea Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 aprilie 2024  În conformitate cu prevederile art. 4 lit. o) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituțiile de învățământ superior implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) În conformitate cu prevederile art. 4 lit. o) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului ordin și în baza autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior urmează să adopte și să implementeze codul prevăzut la art. 1 în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin.(2) După adoptare, instituțiile de învățământ superior notifică Ministerului Educației cu privire la implementarea codului prevăzut la art. 1 și cu privire la publicarea acestuia pe pagina web proprie.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2024.Nr. 4.043.  +  ANEXĂCOD DE CONDUITĂpentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării șidiscursului instigator la ură