ORDIN nr. M.64 din 10 aprilie 2024pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 aprilie 2024  Având în vedere dispozițiile art. III din Legea nr. 279/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor,pentru aplicarea prevederilor art. 16, art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (6) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale, nr. M.5/1999*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare;*) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale, nr. M.5/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniile apărării și securității naționale.b) Instrucțiunile ministrului apărării naționale nr. M.142/2017 privind stabilirea competenței pentru aprobarea scăderii din evidența contabilă a unităților militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depășesc cuantumul imputabil al pagubelor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 23 noiembrie 2017.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2024.M.64.  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNI DE APLICAREîn Ministerul Apărării Naționale a Ordonanței Guvernuluinr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor