HOTĂRÂRE nr. 350 din 11 aprilie 2024privind numirea domnului Guzgă Constantin-Felix în funcția de prefect al județului Iași
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 12 aprilie 2024  Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (1), (2), (2^1) și (2^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Guzgă Constantin-Felix se numește în funcția de prefect al județului Iași.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2024.Nr. 350.-------