HOTĂRÂRE nr. 339 din 11 aprilie 2024privind eliberarea doamnei Bordușanu Constantina-Anca din funcția de subprefect al județului Gorj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 12 aprilie 2024  Având în vedere cererea din 10 aprilie 2024, înregistrată la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 11.812 din 10 aprilie 2024, prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDoamna Bordușanu Constantina-Anca se eliberează din funcția de subprefect al județului Gorj.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2024.Nr. 339.-----