HOTĂRÂRE nr. 338 din 11 aprilie 2024privind eliberarea domnului Roșca Nicușor din funcția de subprefect al județului Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 12 aprilie 2024  Având în vedere cererea din 5 aprilie 2024, înregistrată la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 11.586 din 6 aprilie 2024, prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Roșca Nicușor se eliberează din funcția de subprefect al județului Dolj.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2024.Nr. 338.-----