HOTĂRÂRE nr. 330 din 11 aprilie 2024privind eliberarea domnului Epure Haralambie din funcția de prefect al județului Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 12 aprilie 2024  Având în vedere Cererea nr. 4.471 din 4 aprilie 2024, înregistrată la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 11.585 din 6 aprilie 2024, prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Epure Haralambie se eliberează din funcția de prefect al județului Teleorman.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2024.Nr. 330.----