HOTĂRÂRE nr. 324 din 11 aprilie 2024privind eliberarea domnului Marian Călin-Petru din funcția de prefect al județului Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 12 aprilie 2024  Având în vedere Cererea nr. 3.208 din 28 martie 2024, înregistrată la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 11.187 din 29 martie 2024, prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Marian Călin-Petru se eliberează din funcția de prefect al județului Hunedoara.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2024.Nr. 324.-----