DECRET nr. 787 din 10 aprilie 2024privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființare,în semn de apreciere pentru excelența cu care a asigurat promovarea limbii române, a geografiei și a istoriei naționale, precum și a tradițiilor populare în rândul comunității românești din Republica Cipru,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria E „Patrimoniul cultural național“, Școlii Românești din Republica Cipru.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  București, 10 aprilie 2024.Nr. 787.-----