DECRET nr. 786 din 10 aprilie 2024privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Școlii Românești din Republica Cipru, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate educațională, culturală și publicistică, precum și pentru rolul deosebit pe care l-a avut, timp de mai multe decenii, în cadrul comunității românești din spațiul cipriot,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Christodoulou Christina, președintele Alianței Românilor din Republica Cipru, fondatorul Școlii Românești din Republica Cipru.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  București, 10 aprilie 2024.Nr. 786.------