LEGE nr. 81 din 9 aprilie 2024pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles la 19 februarie 2013
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 11 aprilie 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles la 19 februarie 2013, denumit în continuare Acordul.  +  Articolul 2(1) Nivelul contribuției inițiale și al contribuției anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza numărului de brevete europene care au efect pe teritoriul României la data intrării în vigoare a Acordului și a numărului de brevete europene în legătură cu care au fost intentate acțiuni în constatarea încălcării sau acțiuni în revocare în fața instanțelor române, în cei trei ani anteriori intrării în vigoare a Acordului, potrivit art. 37 alin. (2) și (3) din Acord.(2) Plata contribuției inițiale și a contribuției anuale care incumbă României după intrarea în vigoare a Acordului se suportă de la bugetul de stat, din bugetele aprobate anual ale Ministerului Justiției și Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în procent de 50% fiecare.(3) Pentru anul 2024, contribuția României la Acord se va achita în trimestrul IV al anului 2024.  +  Articolul 3Se desemnează Ministerul Justiției și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în limitele competențelor fiecăruia, ca instituții centrale responsabile cu monitorizarea implementării Acordului privind Curtea unică în materie de brevete.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  VIRGIL GURAN
  București, 9 aprilie 2024.Nr. 81.ACORD din 19 februarie 2013privind Curtea unică în materie de brevete (2013/C 175/01)