ORDIN nr. 1.786 din 8 aprilie 2024privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 11 aprilie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 6.475 din 8.04.2024 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 și 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 8 aprilie 2024. Nr. 1.786.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
  sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea
  prețurilor maximale ale medicamentelor de
  uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către
  deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau
  reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii
  de servicii medicale și medicamente pentru acele
  medicamente care fac obiectul unei relații
  contractuale cu Ministerul Sănătății,
  casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică
  județene și a municipiului București, cuprinse în
  Catalogul național al prețurilor
  medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a
  prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. Poziția nr. 4454 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn/Obs.StareCodDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod.(lei)Preț ridicata maximal fără TVA(lei)Preț amănuntul maximal cu TVA(lei)ObservațiiValabilitate preț
  4454NW69510001PPD TUBERCULIN MAMMALIAN 5 TU/0,1 mlSOL. INJ.5 U.I/0,1 mlC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATUBERCULINUMCutie cu 10 flac. x 1 ml sol. inj.(1 ml conținând 10 doze) (2 ani)V04CF01MI1165,001195,001340,70Cant. 62 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 6.04.2025.”
  2. După poziția nr. 6565 se introduc opt noi poziții, pozițiile nr. 6566-6573, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn/Obs.StareCodDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod.(lei)Preț ridicata maximal fără TVA(lei)Preț amănuntul maximal cu TVA(lei)ObservațiiValabilitate preț
  6566NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA -S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1291,161321,161478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 877/2024 Cant. 16 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 13.03.2025.
  6567NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA -S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1291,161321,161478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 878/2024 Cant. 18 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 21.03.2025.
  6568NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA -S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1291,161321,161478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 880/2024 Cant. 18 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 26.03.2025.
  6569NW70118001MODIGRAF 0,2 mgGRAN. PT. SUSP. ORALĂ0,2 mgC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATACROLIMUSUMCutie cu 50 plicuri PET/AL/PE x 0,2 mg (3 ani)L04AD02MI517,00547,00634,38Autorizație pentru nevoi speciale nr. 874/2024 Cant. 10 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10.03.2025.
  6570NW70118001MODIGRAF 0,2 mgGRAN. PT. SUSP. ORALĂ0,2 mgC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATACROLIMUSUMCutie cu 50 plicuri PET/AL/PE x 0,2 mg (3 ani)L04AD02MI517,00547,00634,38Autorizație pentru nevoi speciale nr. 875/2024 Cant. 10 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10.03.2025.
  6571SPW70117001ONKO BCG100PULB. + SOLV. PT. SUSP. INTRAVEZICALĂ100 mg/mlANISAPHARM DISTRIBUTION S.R. - ROMÂNIAVACCIN BCGCutie cu 1 fiolă din sticlă cu o capacitate de 3,4 ml x 100 mg pulb.pt. susp. intravezicală + 1 fiolă din sticlă cu capacitatea de 2,0 ml x 1 ml solv. pt. susp. intravezicală (2 ani)L03AX03IMimunologic848,51878,51995,78Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2024.
  6572W70044001FETCROJA1 gPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 gSHIONOGI B.V. - OLANDACEFIDEROCOLUMCutie cu 10 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani)J01DI04MIinovativ6694,166791,107514,47Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2024.
  6573W68577001MELFALAN ZENTIVA 50 mgPULB. SI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgZENTIVA K.S.- REPUBLICA CEHĂMELPHALANUMCutie cu 1 flac. din sticlă x 50 mg melfalan + 1 flac. din sticlă x 10 ml solvent (2 ani; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat)L01AA03MGgeneric741,74771,74879,35Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2024.
  -----