DECRET nr. 775 din 9 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru completarea art. 16 din Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 10 aprilie 2024    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNIC Se promulgă Legea pentru completarea art. 16 din Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 9 aprilie 2024. Nr. 775.-----