HOTĂRÂRE nr. 410 din 19 aprilie 2001privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 aprilie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) şi ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea terenului, proprietate publică a statului, în suprafaţa de 21.500 mp, situat în municipiul Bucureşti, în parcul din Piaţa Unirii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Române.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea  +  Anexă                           DATELE DE IDENTIFICARE               a terenului, proprietate publică a statului, care se                transmite din administrarea Consiliului General al            Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Române
           
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, parcul din Piaţa UniriiConsiliul General al Municipiului BucureştiPatriarhia RomânăSuprafaţa totală = 21.500 m2
  -------