ORDIN nr. 1.711 din 4 aprilie 2024pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 aprilie 2024  Având în vedere:– Referatul comun de aprobare nr. A.R. 6.239 din 4.04.2024 al Direcției generale asistență medicală și al Direcției personal și structuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătății;– prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 8 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 4 aprilie 2024. Nr. 1.711.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2022)
  CRITERII DE PERFORMANȚĂ
  în baza cărora se efectuează evaluarea anuală
  a activității managerului spitalului public
  A. Indicatori de management al resurselor umane1. Proporția medicilor din totalul personalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%5 puncte
  91—100%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  41—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 40%0 puncte
  2. Proporția personalului de specialitate medico-sanitar din totalul personalului angajat al spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%5 puncte
  91—100%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  41—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 40%0 puncte
  3. Gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate spitalizări asistenței medicale
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%5 puncte
  91—100%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  41—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 40%0 puncte
  B. Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Până la 100%5 puncte
  101—105%4 puncte
  106—110%3 puncte
  111—115%2 puncte
  116—120%1 punct
  Peste 120%0 puncte
  2. Rata de utilizare a paturilor pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 110%0 puncte
  91—110%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  51—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 500 puncte
  3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 110%5 puncte
  101—110%4 puncte
  91—100%3 puncte
  81—90%2 puncte
  71—80%1 punct
  Mai mic sau egal cu 70%0 puncte
  4. Numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%5 puncte
  91—100%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  41—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 40%0 puncte
  C. Indicatori economico-financiari1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  91—100%5 puncte
  85—90%4 puncte
  80—84%3 puncte
  75—79%2 puncte
  71—74%1 punct
  Mai mic sau egal cu 70%0 puncte
  2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puțin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%5 puncte
  91—100%4 puncte
  81—90%3 puncte
  61—80%2 puncte
  51—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 50%0 puncte
  3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%0 puncte
  91—100%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  51—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 50%0 puncte
  4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 110%0 puncte
  81—110%5 puncte
  71—80%4 puncte
  61—70%3 puncte
  51—60%2 puncte
  41—50%1 punct
  Mai mic sau egal cu 40%0 puncte
  5. Costul mediu/zi de spitalizare pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 110%0 puncte
  81—110%5 puncte
  75—80%4 puncte
  70—74%3 puncte
  65—69%2 puncte
  61—64%1 punct
  Mai mic sau egal cu 60%0 puncte
  D. Indicatori de calitate1. Rata mortalității intraspitalicești pe total spital (datorată complicațiilor survenite în timpul spitalizării)
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%0 puncte
  91—100%1 punct
  81—90%2 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%4 puncte
  41—60%5 puncte
  Mai mic sau egal cu 40%6 puncte
  2. Rata infecțiilor asociate asistenței medicale pe total spital (la 100 de pacienți externați)
  Rata înregistratăPunctajulacordat
  3—6%5 puncte
  7—10%3 puncte
  Peste 10%1 punct
  Sub 3%0 puncte
  NOTĂ: În cazul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță se acordă următorul punctaj:
  Rata înregistratăPunctajulacordat
  Peste 6%5 puncte
  3—6%3 puncte
  Sub 3%0 puncte
  3. Sancțiuni/Măsuri de remediere dispuse de către Inspecția Sanitară de Stat în urma acțiunilor de inspecție a măsurilor igienico-sanitare, activităților de sterilizare și dezinfecție în spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Au fost dispuse sancțiuni/măsuri de remediere și nu au fost implementate/remediate în termenul dispus.0 puncte
  Au fost dispuse sancțiuni/măsuri de remediere și au fost implementate/remediate în termenul dispus.3 puncte
  Nu au fost dispuse sancțiuni/măsuri de remediere.5 puncte
  4. Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%5 puncte
  91—100%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  41—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 40%0 puncte
  5. Rata de screening pentru germeni cu risc epidemic (enterobacterii rezistente la carbapenem, enterococi rezistenți la vancomicină, enterobacterii producătoare de betalactamaze cu spectru extins) la pacienții internați în secțiile ATI, oncologie, hematologie
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 70%5 puncte
  61—70%4 puncte
  51—60%3 puncte
  41—50%2 puncte
  26—40%1 punct
  Mai mic sau egal cu 25%0 puncte
  6. Realizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice pe baza metodologiei elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Realizat5 puncte
  Nerealizat0 puncte
  7. Rata de conformitate cu administrarea unei doze unice de antibiotic în profilaxia antibiotică perioperatorie constatată la studiul de prevalență de moment
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 90%5 puncte
  81—90%4 puncte
  71—80%3 puncte
  61—70%2 puncte
  41—60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 40%0 puncte
  8. Sistem de comunicare cu aparținătorii/reprezentanții legali ai pacienților, procedurat și implementat
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Procedurat și implementat5 puncte
  Procedurat, dar neimplementat3 puncte
  Nu există o procedură specifică privind comunicarea cu aparținătorii/reprezentanții legali.0 puncte
  9. Sistem de evaluare a gradului de satisfacție a acienților, procedurat și implementat
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Procedurat și implementat5 puncte
  Procedurat, dar neimplementat3 puncte
  Nu există o procedură specifică privind comunicarea cu aparținătorii/reprezentanții legali.0 puncte
  E. Indicatori de integritate1. Proporția angajaților unității sanitare care au fost instruiți prin intermediul programelor de formare profesională pe tema conflictelor de interese și a incompatibilităților
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  91—100%5 puncte
  71—90%4 puncte
  51—70%3 puncte
  31—50%2 puncte
  11—30%1 punct
  Mai mic sau egal cu 10%0 puncte
  2. Gradul de realizare a măsurilor preventive pentru limitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților:a) respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;b) existența unui Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile, precum și documentarea faptului că a fost adus la cunoștință angajaților;c) existența unei proceduri în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare;d) funcționarea Consiliului etic.
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajulacordat
  Peste 100%6 puncte
  81—100%5 puncte
  61—80%4 puncte
  41—60%3 puncte
  21—40%2 puncte
  Mai mic sau egal cu 201 punct
  NOTE:1. În cazul spitalelor pentru care plata nu se face prin tarif pe caz rezolvat, pentru indicatorul "Indicele de complexitate al cazurilor pe spital" se acordă 5 puncte.2. În cazul spitalelor care nu au în structură spitalizare de zi, pentru indicatorul "Numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări" se acordă 5 puncte.3. În cazul spitalelor care nu au în structură ambulatoriu, pentru indicatorul "Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu" se acordă 5 puncte.4. În cazul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță și al spitalelor care nu au secții/compartimente ATI, oncologie și hematologie, pentru indicatorii de calitate: "Rata de screening pentru germeni cu risc epidemic (enterobacterii rezistente la carbapenem, enterococi rezistenți la vancomicină, enterobacterii producătoare de betalactamaze cu spectru extins) la pacienții internați în secțiile ATI, oncologie, hematologie" se acordă 5 puncte.5. În cazul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță și al spitalelor care nu au secții de chirurgie, pentru indicatorul de calitate: "Rata de conformitate cu administrarea unei doze unice de antibiotic în profilaxia antibiotică perioperatorie constatată la studiul de prevalență de moment" se acordă 5 puncte.
  -----