HOTĂRÂREA nr. 720 din 9 iulie 2008 (*republicată*)pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 5 iunie 2020  *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 315/2020 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 24 aprilie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008 și, ulterior, a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 188/2009 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 551/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 636/2009 privind modificarea și completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 29 mai 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 21 decembrie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 773/2010 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010;– Hotărârea Guvernului nr. 725/2011 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 25 iulie 2011;– Hotărârea Guvernului nr. 359/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 27 aprilie 2012;– Hotărârea Guvernului nr. 389/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 15 mai 2014;– Hotărârea Guvernului nr. 996/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 noiembrie 2014;– Hotărârea Guvernului nr. 741/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 septembrie 2015;– Hotărârea Guvernului nr. 799/2015 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 1 octombrie 2015;– Hotărârea Guvernului nr. 877/2015 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 23 octombrie 2015;– Hotărârea Guvernului nr. 552/2016 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 9 august 2016;– Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 49/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 13 februarie 2017, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 4 mai 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 178/2017 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 aprilie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 259/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 28 aprilie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 436/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 30 iunie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 452/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 4 iulie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 703/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 3 octombrie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 127/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 23 martie 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 31 mai 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 537/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 18 iulie 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 654/2018 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 29 august 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 816/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 19 octombrie 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 344/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 3 iunie 2019;– Hotărârea Guvernului nr. 643/2019 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29 august 2019;– Hotărârea Guvernului nr. 753/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 octombrie 2019.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C, D și E. Sublista C are în componență secțiunile C1, C2 și C3, iar sublista E are în componență secțiunile E1 și E2. (la 01-09-2023, Alineatul (2), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 )  +  Articolul 2(1) Procentul de compensare pentru medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale incluse în sublistele prevăzute la art. 1 alin. (2) este de:a) 90% din prețul de referință pentru sublista A;b) 50% din prețul de referință pentru sublista B și sublista E - secțiunea E1;c) 100% din prețul de referință pentru sublista C - secțiunile C1 și C3 și sublista E - secțiunea E2;d) 20% din prețul de referință pentru sublista D. (la 01-09-2023, Alineatul (1), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (2) Pentru pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1.830 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B este de 90% din prețul de referință, din care 50% se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripțiile a căror contravaloare la nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei pe lună. (la 01-01-2024, sintagma: venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1.608 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri a fost înlocuită de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1167 din 21 decembrie 2023 ) (3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naționale de sănătate, se suportă la nivelul prețului de decontare.(4) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C care se utilizează în unitățile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se suportă la un preț care nu poate depăși prețul de decontare.  +  Articolul 3(1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, secțiunile C1 și C3 din sublista C, sublista D și sublista E se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. (la 01-09-2023, Alineatul (1), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislația în domeniul programelor naționale de sănătate.(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale incluse în sublistele prevăzute la art. 1 alin. (2), notate cu **, **1, **1β și **1Ω, se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4. (la 01-09-2023, Alineatul (3), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 )  +  Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) și norme metodologice privind implementarea acestora.  +  Articolul 5Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  ANEXĂ  +  SUBLISTA A
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații
  în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință
  Nr.DCICOD ATC
  1.OmeprazolumA02BC01
  2.LansoprazolumA02BC03
  3.Papaverini hydrochloridumA03AD01
  4.MetoclopramidumA03FA01
  5.Acidum ursodeoxycholicum*A05AA02
  6.LactulosumA06AD11
  7.NystatinumA07AA02
  8.SulfasalazinumA07EC01
  9.Mesalazinum**A07EC02
  10.AcenocoumarolumB01AA07
  11.Ticlopidinum^1B01AC05
  12.PhytomenadionumB02BA01
  13.Ferrosi sulfasB03AA07
  14.Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozatB03AB05
  15.Combinații (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum)B03AA07
  16.Acidum folicumB03BB01
  17.DigoxinumC01AA05
  18.Chinidini sulfasC01BA01
  19.PropafenonumC01BC03
  20.AmiodaronumC01BD01
  21.NitroglycerinumC01DA02
  22.Isosorbidi dinitrasC01DA08
  23.Isosorbidi mononitrasC01DA14
  24.Alprostadilum (concentrație 20 mcg)**C01EA01
  25.MethyldopumC02AB01
  26.ClonidinumC02AC01
  27.DoxazosinumC02CA04
  28.HydrochlorothiazidumC03AA03
  29.IndapamidumC03BA11
  30.FurosemidumC03CA01
  31.SpironolactonumC03DA01
  32.Combinații (spironolactonum + furosemidum)C03EB01
  33.Pentoxifyllinum (concentrație >/ = 400 mg)C04AD03
  34.PropranololumC07AA05
  35.SotalolumC07AA07
  36.MetoprololumC07AB02
  37.AtenololumC07AB03
  38.BetaxololumC07AB05
  39.BisoprololumC07AB07
  40.CarvedilolumC07AG02
  41.AmlodipinumC08CA01
  42.FelodipinumC08CA02
  43.Nifedipinum (forma retard)C08CA05
  44.VerapamilumC08DA01
  45.DiltiazemumC08DB01
  46.CaptoprilumC09AA01
  47.EnalaprilumC09AA02
  48.LisinoprilumC09AA03
  49.RamiprilumC09AA05
  50.QuinaprilumC09AA06
  51.FosinoprilumC09AA09
  52.Combinații (enalaprilum + hydrochlorothiazidum)C09BA02
  53.Combinații (ramiprilum + hydrochlorothiazidum)C09BA05
  54.LosartanumC09CA01
  55.SimvastatinumC10AA01
  56.LovastatinumC10AA02
  57.PravastatinumC10AA03
  58.FenofibratumC10AB05
  59.MiconazolumD01AC02
  60.HydrocortisonumD07AA02
  61.BetamethasonumD07AC01
  62.MiconazolumG01AF04
  63.ErgometrinumG02AB03
  64.Testosteronum*G03BA03
  65.Estradiolum*G03CA03
  66.DoxazosinumG04CAN1
  67.Methylprednisolonum (forma injectabilă)*H02AB04
  68.PrednisonumH02AB07
  69.Hydrocortisonum*H02AB09
  70.DoxycyclinumJ01AA02
  71.AmoxicillinumJ01CA04
  72.PhenoxymethylpenicillinumJ01CE02
  73.Benzathini benzylpenicillinumJ01CE08
  74.OxacillinumJ01CF04
  75.Amoxicillinum + acidum clavulanicum (forma orală)J01CR02
  76.CefalexinumJ01DB01
  77.CefadroxilumJ01DB05
  78.Cefuroximum (forma orală)J01DC02
  79.CefaclorumJ01DC04
  80.CefiximumJ01DD08
  81.Sulfamethoxazolum + trimethoprimumJ01EE01
  82.ErythromycinumJ01FA01
  83.ClarithromycinumJ01FA09
  84.Ofloxacinum (forma orală)J01MA01
  85.Ciprofloxacinum (forma orală)J01MA02
  86.Pefloxacinum (forma orală)J01MA03
  87.NorfloxacinumJ01MA06
  88.Acidum nalidixicumJ01MB02
  89.MetronidazolumJ01XD01
  90.TinidazolumJ01XD02
  91.KetoconazolumJ02AB02
  92.FluconazolumJ02AC01
  93.AciclovirumJ05AB01
  94.AminoglutethimidumL02BG01
  95.IndometacinumM01AB01
  96.DiclofenacumM01AB05
  97.Ketorolacum tromethaminM01AB15
  98.AceclofenacumM01AB16
  99.TenoxicamumM01AC02
  100.MeloxicamumM01AC06
  100.MeloxicamumM01AC06
  101.KetoprofenumM01AE03
  102.TetrazepamumM03BX07
  103.AllopurinolumM04AA01
  104.ColchicinumM04AC01
  105.PentazocinumN02AD01
  106.TramadolumN02AX02
  107.Sumatriptanum*N02CC01
  108.CarbamazepinumN03AF01
  109.GabapentinumN03AX12
  110.HaloperidolumN05AD01
  111.DiazepamumN05BA01
  112.Medazepamum*N05BA03
  113.Lorazepamum*N05BA06
  114.Bromazepamum*N05BA08
  115.Alprazolamum*N05BA12
  116.NitrazepamumN05CD02
  117.Zopiclonum*N05CF01
  118.Zolpidemum*N05CF02
  119.Clomipraminum*N06AA04
  120.Amitriptylinum*N06AA09
  121.Doxepinum*N06AA12
  122.Fluoxetinum**N06AB03
  123.Citalopramum**N06AB04
  124.Paroxetinum*N06AB05
  125.Sertralinum**N06AB06
  126.Fluvoxaminum*N06AB08
  127.Mianserinum*N06AX03
  128.Mirtazapinum*N06AX11
  129.Venlafaxinum**N06AX16
  130.Neostigmini bromidumN07AA01
  131.MetronidazolumP01AB01
  132.TinidazolumP01AB02
  133.AlbendazolumP02CA03
  134.LevamisolumP02CE01
  135.SalbutamolumR03AC02
  136.BeclometasonumR03BA01
  137.BudesonidumR03BA02
  138.Ipratropii bromidumR03BB01
  139.SalbutamolumR03CC02
  140.Theophyllinum (forma retard)R03DA04
  141.CodeinumR05DA04
  142.ChlorphenaminumR06AB04
  143.CetirizinumR06AE07
  144.KetotifenumR06AX17
  145.CiprofloxacinumS01AX13
  146.DiclofenacumS01BC03
  147.Combinații (cloramphenicolum + bethametasonum)S01CA05
  148.Abrogat
  149.Abrogat
  150.Fampridine**ΩN07XX07
  151.Pancreatinum (concentrația 35.000 U FE)**A09AA02
  152.Somatropinum**H01AC01
  153.Omalizumabum**^1ΩR03DX05
  154.Galcanezumabum**^ΩN02CD02
  155.Isavuconazolum (forma orală)^**J02AC05
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu * se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienții cu intoleranță la acidum acetylsalicylicum. (la 01-06-2024, Sublista A din Anexă a fost modificată de Punctul 1. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 )
   +  SUBLISTA B 
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații
  în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință
  Nr.DCICOD ATC
  1.PantoprazolumA02BC02
  2.EsomeprazolumA02BC05
  3.Bismuthi subcitrasA02BX05
  4.Otilonium bromidumA03AB06
  5.Macrogolum*^2A06AD15
  6.RifaximinumA07AA11
  7.Budesonidum**^#A07EA06
  8.RacecadotrilumA07XA04
  9.Orlistatum**^1A08AB01
  10.AlfacalcidolumA11CC03
  11.Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**^#A16AX01
  12.Dalteparinum**^#B01AB04
  13.Nadroparinum**^#B01AB06
  14.Reviparinum**^#B01AB08
  15.Tinzaparinum**^#B01AB10
  16.Sulodexidum**B01AB11
  17.Clopidogrelum**B01AC04
  18.TriflusalB01AC18
  19.Combinații (acidum acetylsalicylicum + dipyridamolum)**B01AC30
  20.Fondaparinux sodium**^#B01AX05
  21.Complex de hidroxid de fier (III) sucrozăB03AC02
  22.MexiletinumC01BB02
  23.Ivabradinum**C01EB17
  24.MoxonidinumC02AC05
  25.RilmenidinumC02AC06
  26.PrazosinumC02CA01
  27.Eplerenonum#C03DA04
  28.NebivololumC07AB12
  29.Combinații (bisoprololum + hydrochlorothiazidum)C07BB07
  30.Combinații (metoprololum + felodipinum)C07EBN1
  31.LacidipinumC08CA09
  32.LercanidipinumC08CA13
  33.PerindoprilumC09AA04
  34.BenazeprilumC09AA07
  35.TrandolaprilumC09AA10
  36.ZofenoprilumC09AA15
  37.Combinații (perindoprilum + indapamidum)C09BA04
  38.Combinații (quinaprilum + hydrochlorotiazidum)C09BA06
  39.Combinații (fosinoprilum + hydrochlorothiazidum)C09BA09
  40.Combinații (nitrendipinum + enalaprilum)C09BB06
  41.Combinații (verapamilum + trandolaprilum)C09BB10
  42.ValsartanumC09CA03
  43.IrbesartanumC09CA04
  44.Candesartanum cilexetilC09CA06
  45.TelmisartanumC09CA07
  46.Combinații (losartanum + hydrochlorothiazidum)C09DA01
  47.Combinații (valsartanum + hydrochlorothiazidum)C09DA03
  48.Combinații (irbersartanum + hydrochlorothiazidum)C09DA04
  49.Combinații (telmisartanum + hydrochlorothiazidum)C09DA07
  50.Combinații (valsartanum + amlodipinum)C09DB01
  51.FluvastatinumC10AA04
  52.AtorvastatinumC10AA05
  53.RosuvastatinumC10AA07
  54.BezafibratumC10AB02
  55.CiprofibratumC10AB08
  56.EzetimibumC10AX09
  57.Combinații (ezetimibum + simvastatinum)C10BA02
  58.Combinații (atorvastatinum + amlodipinum)C10BX03
  59.NatamycinumD01AA02
  60.TerbinafinumD01BA02
  61.Calcipotriolum*D05AX02
  62.Combinații (calcipotriolum + betamethasonum)*D05AX52
  63.Acitretinum**D05BB02
  64.Acidum fusidicumD06AX01
  65.CombinațiiD06AXN1
  66.SulfadiazinumD06BA01
  67.Podophyllotoxinum*D06BB04
  68.Imiquimodum*D06BB10
  69.Hydrocortisonum butyratumD07AB02
  70.MometasonumD07AC13
  71.Methylprednisolonum aceponatD07AC14
  72.FluticasonumD07AC17
  73.ClobetasolumD07AD01
  74.Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum)D07CA01
  75.Combinații (acidum fusidicum + betamethasonum)D07CC01
  76.Combinații (mometasonum + acidum salicilicum)D07XC03
  77.Combinații (isotretinoinum + eritromicinum)D10AD54
  78.Acidum azelaicumD10AX03
  79.Isotretinoinum**D10BA01
  80.NatamycinumG01AA02
  81.CombinațiiG01AA51
  82.FenticonazolumG01AF12
  83.ButoconazolumG01AF15
  84.Combinații (metronidazolum + clotrimazolum)G01AF20
  85.NifuratelumG01AX05
  86.Cabergolinum*G02CB03
  87.Lynestrenolum*G03AC02
  88.Levonorgestrelum**^# (concentrația 20 mcg/24h)G02BA03
  89.Estriolum*G03CA04
  90.Promestrienum*G03CA09
  91.Progesteronum*G03DA04
  92.Dydrogesteronum*G03DB01
  93.Lynestrenolum*G03DC03
  94.Tibolonum**G03CX01
  95.Combinații**G03FA01
  96.Combinații**G03FA14
  97.Estradiolumvalerat + dienogest**G03FA15
  98.Combinații**G03FA17
  99.Combinații**G03FB01
  100.Combinații**G03FB05
  101.Combinații**G03FB08
  102.Follitropinum alfa**^1#G03GA05
  103.Follitropinum beta**^1#G03GA06
  104.Lutropina alfa**^1#G03GA07
  105.ClomifenumG03GB02
  106.RaloxifenumG03XC01
  107.OxybutyninumG04BD04
  108.Tolterodinum**^#G04BD07
  109.Solifenacinum succinate**^#G04BD08
  110.TrospiumG04BD09
  111.AlfuzosinumG04CA01
  112.TamsulosinumG04CA02
  113.Finasteridum*G04CB01
  114.Dutasteridum*G04CB02
  115.TetracosactidumH01AA02
  116.Abrogat
  117.Ganirelixum**^#H01CC01
  118.Cetrorelixum**^#H01CC02
  119.FludrocortisonumH02AA02
  120.BetamethasonumH02AB01
  121.PrednisolonumH02AB06
  122.CarbimazolumH03BB01
  123.ThiamazolumH03BB02
  124.Ampicillinum + sulbactamJ01CR01
  125.SultamicillinumJ01CR04
  126.CefprozilumJ01DC10
  127.CeftibutenumJ01DD14
  128.SpiramycinumJ01FA02
  129.AzithromycinumJ01FA10
  130.Clindamycinum (forma orală)J01FF01
  131.Levofloxacinum (forma orală)J01MA12
  132.Moxifloxacinum (forma orală)J01MA14
  133.ItraconazolumJ02AC02
  134.Valacyclovirum#J05AB11
  135.Brivudinum*^#J05AB15
  136.Cyclophosphamidum (forma orală)L01AA01
  137.Leuprorelinum**^#L02AE02
  138.Goserelinum**^# (concentrația 3,6 mg)L02AE03
  139.Triptorelinum**^#L02AE04
  140.AzathioprinumL04AX01
  141.LornoxicamumM01AC05
  142.DexketoprofenumM01AE17
  143.CelecoxibumM01AH01
  144.EtoricoxibumM01AH05
  145.BaclofenumM03BX01
  146.Acidum alendronicumM05BA04
  147.Acidum risedronicumM05BA07
  148.Combinații (Acidum alendronicum + Colecalciferolum)M05BB03
  149.Oxycodonum*^#N02AA05
  150.Dihydrocodeinum*N02AA08
  151.Combinații (tramadolum + paracetamolum)N02AJ13
  152.Pregabalinum**^#N03AX16
  153.BiperidenumN04AA02
  154.Pramipexolum*N04BC05
  155.Piribedilum**N04BC08
  156.TiapridumN05AL03
  157.BuspironumN05BE01
  158.Maprotilinum*N06AA21
  159.Escitalopramum**N06AB10
  160.Trazodonum**N06AX05
  161.Tianeptinum**N06AX14
  162.Milnacipranum**N06AX17
  163.Duloxetinum**N06AX21
  164.Bupropionum**^#N06AX12
  165.Pramiracetamum**^#N06BX16
  166.VinpocetinumN06BX18
  167.BetahistinumN07CA01
  168.Combinații (cinarizina + dimenhidrinatum)N07CA52
  169.Hidrolizat din creier de porcină**N07XXN3
  170.HydroxychloroquinumP01BA02
  171.FenoterolumR03AC04
  172.Budesonidum (spray nazal)*R01AD05
  173.Fluticasonum (spray nazal)*R01AD08
  174.Mometasonum (spray nazal)*R01AD09
  175.Combinații (fenoterolum + ipratropium)R03AL01
  176.Combinații (salmeterolum + fluticasonum)*R03AK06
  177.Combinații (budesonidum + formoterolum)*R03AK07
  178.FluticasonumR03BA05
  179.MometasonumR03BA07
  180.CiclesonidumR03BA08
  181.TiotropiumR03BB04
  182.AminophyllinumR03DA05
  183.MontelukastumR03DC03
  184.DextromethorphanumR05DA09
  185.LevocetirizinumR06AE09
  186.FexofenadinumR06AX26
  187.DesloratadinumR06AX27
  188.GentamicinumS01AA11
  189.TobramycinumS01AA12
  190.NetilmicinumS01AA23
  191.OfloxacinumS01AE01
  192.DexamethasonumS01BA01
  193.BetamethasonumS01BA06
  194.Combinații (netilmicinum + dexamethasonum)S01CA01
  195.Combinații (tobramycinum + dexametazonum)S01CA01
  196.Combinații (chloramphenicolum + dexamethasonum)S01CA01
  197.OlopatadinumS01GX09
  198.RetinolumS01XA02
  199.Combinații (perindoprilum + amlodipinum)C09BB04
  200.Combinații (candesartanum cilexetil + hydrochlorothiazidum)C09DA06
  201.Combinații (olmesartanum + amlodipinum)C09DB02
  202.Combinații (valsartan + amlodipinum + hydrochlorothiazidum)C09DX01
  203.Rivaroxabanum**B01AF01
  204.Glicopironium**R03BB06
  205.Indacaterolum**R03AC18
  206.Combinații (beclometasonum + formoterolum)R03AK08
  207.Combinații (naproxenum + esomeprazolum)**M01AE52
  208.Enoxaparinum**^#B01AB05
  209.Combinații (indacaterolum + glicopironium)**R03AL04
  210.Combinații (perindoprilum + indapamidum + amlodipinum)C09BX01
  211.Dabigatranum etexilatum^**B01AE07
  212.Apixabanum**B01AF02
  213.Combinații (rosuvastatinum + ezetimibum)**C10BA06
  214.Ingenoli mebutas**D06BX02
  215.Combinații (aclidinium bromidum + formoterolum fumarat)**R03AL05
  216.Combinații (metoprololum + ivabradinum)**C07FX05
  217.Formoterolum**R03AC13
  218.Combinații (tiotropium + olodaterolum)**R03AL06
  219.Combinații (fluticasonum + formoterolum) (conc. 50 μg/5 μg și 125 μg/5 μg)R03AK11
  220.Combinații (azelastinum + fluticasonum)**R01AD58
  221.Rivaroxabanum (concentrația 15 mg și 20 mg)**^Ω#B01AF01
  222.Apixabanum**^Ω#B01AF02
  223.Combinații (Rosuvastatinum Perindoprilum Indapamidum)**C10BX13
  224.Combinații (Ezetimibum Atorvastatinum)**C10BA05
  225.Abrogată prin HG. nr. 397/2024
  226.Edoxabanum**^Ω #B01AF03
  227.Combinații (Enalaprilum + Lercanidipinum)**C09BB02
  228.Combinații (Irbesartanum + Amlodipinum)**C09DB05
  229.Combinații: Indacaterolum + Glicopironium Bromidum + MometasonumR03AL12
  230. Beclometasonum + Formoterolum + Glicopironiu Bromidum**R03AL09
  231.Formoterolum + Glicopironium + Budesonidum**R03AL11
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu * se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^# regulile de prescriere sunt stabilite prin contractul-cadru.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate. (la 01-05-2024, Sublista B din ANEXĂ a fost modificată de Punctele 2 și 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 )
   +  SUBLISTA C
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care
  beneficiază asigurații în regim de compensare 100%
   +  Secţiunea C1 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință  +   + 
  COD GDCICOD ATC
  G1 Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)
  1.Acenocoumarolum B01AA07
  2.DigoxinumC01AA05
  3.HydrochlorothiazidumC03AA03
  4.FurosemidumC03CA01
  5.SpironolactonumC03DA01
  6.MetoprololumC07AB02
  7.BisoprololumC07AB07
  8.Nebivololum**C07AB12
  9.CarvedilolumC07AG02
  10.CaptoprilumC09AA01
  11.EnalaprilumC09AA02
  12.LisinoprilumC09AA03
  13.RamiprilumC09AA05
  14.Valsartanum**C09CA03
  15.Candesartanum cilexetil**C09CA06
  16.Combinații (Sacubitrilum + Valsartanum)^**ΩC09DX04
  17.Dapagliflozinum**A10BK01
  18.Empagliflozinum**A10BK03
  G2 Bolnavi cu proteze valvulare și vasculare
  1.AcenocumarolumB01AA07
  (la 01-12-2022, Tabelul din Punctul G1, secțiunea C1, sublista C, Anexă a fost modificat de Litera a), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 ) Notă
  Potrivit articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022, prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 decembrie 2022, cu excepția art. I pct. 1, pct. 3 lit. a), d), e), f), h), i) și k), pct. 4 lit. b) pozițiile 145 și 154, lit. d) pozițiile 172, 174 și 175 și lit. g), care intră în vigoare la data de 1 februarie 2023.
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.  + 
  G3 Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)
  1.Clopidogrelum** (cel mult 9 luni)B01AC04
  2.Ticagrelor**^ΩB01AC24
  (la 01-01-2021, Poziția 2, punctul G3, secțiunea C1, sublista C a fost modificată de Litera a), Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 4 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 )
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.  +   +   + 
  G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D
  1.Ribavirinum**^1J05AP01
  2.Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg) J05AF05
  3.Adefovirum dipivoxilum**^1J05AF08
  4.Entecavirum**^1J05AF10
  5.Filgrastimum (G-CSF)**L03AA02
  6.Interferonum alfa-2a**^1L03AB04
  7.Interferonum alfa-2b**^1L03AB05
  8.Peginterferon alfa-2b**^1L03AB10
  9.Peginterferon alfa-2a**^1L03AB11
  10.Amantadinum**N04BB01
  11.Tenofovirum disoproxil**^1J05AF07
  12.Abrogată prin HG. nr. 397/2024
  13.Abrogată prin HG. nr. 397/2024
  14.Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**^1βJ05AP51
  15.Sofosbuvirum + velpatasvirum + voxilaprevirum**^1βJ05AP56
  16.Combinații (Sofosbuvirum + Velpatasvirum)**^1βJ05AP55
  17.Combinații (Glecaprevirum + Pibrentasvirum)**^1βJ05AP57
  18.Bulevirtidum^**1J05AX28
  (la 01-06-2024, Tabelul din Punctul G4, Sectiunea C1, Sublista C, ANEXĂ a fost modificată de Litera b) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, boli infecțioase, nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice), gastroenterologie pediatrică și pediatrie cu supraspecializare/competență/atestat în gastroenterologie pediatrică.
  G5 Hepatita autoimună
  1.MethylprednisolonumH02AB04
  2.PrednisolonumH02AB06
  3.AzathioprinumL04AX01
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.  + 
  G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu colestază
  1.Acidum ursodeoxycholicumA05AA02
  2.Acid obeticholicum**^ΩA05AA04
  (la 01-04-2022, Tabelul din Punctul G6, Sectiunea C1, Sublista C, ANEXĂ a fost modificat de Litera a), Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 406 din 25 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 25 martie 2022 )
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.  +   + 
  G7 Ciroza hepatică
  1.LactulosumA06AD11
  2.RifaximinumA07AA11
  3.FurosemidumC03CA01
  4.SpironolactonumC03DA01
  5.PrednisolonumH02AB06
  6.Ribavirinum**^1J05AP01
  7.Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg)J05AF05
  8.Adefovirum dipivoxilum**^1J05AF08
  9.Entecavirum**^1J05AF10
  10.Filgrastimum (G-CSF)**L03AA02
  11.Interferonum alfa-2a**^1L03AB04
  12.Interferonum alfa-2b**^1L03AB05
  13.Peginterferon alfa-2b**^1L03AB10
  14.Peginterferon alfa-2a**^1L03AB11
  15.Amantadinum**N04BB01
  16.Abrogată prin HG nr. 397/2024
  17.Abrogată prin HG nr. 397/2024
  18.Combinații (Ledipasvirum Sofosbuvirum)**^1βJ05AP51
  19.Sofosbuvirum + velpatasvirum + voxilaprevirum**^1βJ05AP56
  20.Combinații (Sofosbuvirum + Velpatasvirum)**^1βJ05AP55
  21.Combinații (Glecaprevirum + Pibrentasvirum)**^1βJ05AP57
  22.Bulevirtidum^**1J05AX28
  (la 01-06-2024, Tabelul de la punctul G7, secțiunea C1, Sublista C a fost modificat de Litera d) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, boli infecțioase, nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice), gastroenterologie pediatrică și pediatrie cu supraspecializare/competență/atestat în gastroenterologie pediatrică.
   + 
  G10 Medicamente de suport pentru afecțiuni oncologice, hematologice și pentru terapia durerii
  1.Ondansetronum**A04AA01
  2.Granisetronum**A04AA02
  3.Palonosetronum**A04AA05
  4.Epoetinum alfa**B03XA01
  5.Epoetinum beta**B03XA01
  6.Darbepoetinum alfa**B03XA02
  7.Cyproteronum**G03HA01
  8.DexamethasonumH02AB02
  9.ItraconazolumJ02AC02
  10.Voriconazolum**J02AC03
  11.Posaconazolum**J02AC04
  12.Caspofunginum**J02AX04
  13.Anagrelidum**L01XX35
  14.CiclosporinumL04AD01
  15.MorphynumN02AA01
  16.OxycodonumN02AA05
  17.DihydrocodeinumN02AA08
  18.PethidinumN02AB02
  19.Fentanylum**N02AB03
  20.TramadolumN02AX02
  21.MethadonumN07BC02
  22.CodeinumR05DA04
  23.Deferoxaminum**^(3)V03AC01
  24.Deferasiroxum**V03AC03
  25.Epoetin zeta**B03XA01
  26.Combinații (Netupitantum Palonosetronum)**A04AA55
  27.Isavuconazolum (forma orală)**J02AC05
  28.Abrogată
  (la 01-12-2022, Titlul punctului G10, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 ) Abrogată. (la 01-12-2022, Nota din subsolul punctului G10 a fost abrogată de Litera c), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 )
  G11 Epilepsie
  1.PhenobarbitalumN03AA02
  2.PhenytoinumN03AB02
  3.CarbamazepinumN03AF01
  4.OxcarbazepinumN03AF02
  5.Acidum valproicum + săruriN03AG01
  6.Lamotriginum**N03AX09
  7.Topiramatum**N03AX11
  8.Gabapentinum**N03AX12
  9.Levetiracetamum (forma orală)**N03AX14
  10.Pregabalinum**N03AX16
  11.Stiripentol**N03AX17
  12.Brivaracetamum**^ΩN03AX23
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie și neurologie pediatrică.  + 
  G12 Boala Parkinson și alte afecțiuni neurologice
  1.TrihexyphenidylumN04AA01
  2.BiperidenumN04AA02
  3.Combinații (levodopum + carbidopum)**N04BA02
  4.Combinații (levodopum + benserazidum)**N04BA02
  5.Combinații (levodopum + carbidopum + entacaponum)**N04BA03
  6.Amantadinum**N04BB01
  7.BromocriptinumN04BC01
  8.Ropinirolum**N04BC04
  9.Pramipexolum**N04BC05
  10.Rotigotinum**N04BC09
  11.SelegilinumN04BD01
  12.Rasagilinum**N04BD02
  13.Entacaponum**N04BX02
  14.Clozapinum**N05AH02
  15.Apomorfinum**^ΩN04BC07
  16.Tetrabenazinum**N07XX06
  17.Apomorfinum 5 mg/ml**^1N04BC07
  18Pitolisantum**^ΩN07XX11
  19.Selumetinib**^1L01EE04
  20.Satralizumabum^**1L04AC19
  21.Combinații (Foslevodopum + Foscarbidopum)N04BA07
  (la 01-06-2024, Tabelul de la Punctul G12, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificată de Litera e) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 )
  G13 Miastenia gravis
  1.PrednisonumH02AB07
  2.AzathioprinumL04AX01
  3.Neostigmini bromidumN07AA01
  4.Pyridostigmini bromidumN07AA02
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.
  G14 Scleroza multiplă
  1.MethylprednisolonumH02AB04
  2.PrednisonumH02AB07
  3.Mitoxantronum**L01DB07
  4.AzathioprinumL04AX01
  Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea neurologie.  + 
  G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism, tulburări cu deficit de atenție/hiperreactivitate)
  1.Acidum valproicum + săruriN03AG01
  2.Lamotriginum**N03AX09
  3.TrihexyphenidylumN04AA01
  4.HaloperidolumN05AD01
  5.Sertindol**N05AE03
  6.Ziprasidonum**N05AE04
  7.Flupentixolum**N05AF01
  8.Zuclopenthixolum**N05AF05
  9.Clozapinum**N05AH02
  10.Olanzapinum**N05AH03
  11.Quetiapinum**N05AH04
  12.SulpiridumN05AL01
  13.Amisulpridum**N05AL05
  14.Risperidonum**N05AX08
  15.Aripiprazolum**N05AX12
  16.Citalopramum**N06AB04
  17.Escitalopramum**N06AB10
  18.Trazodonum**N06AX05
  19.Tianeptinum**N06AX14
  20.Venlafaxinum**N06AX16
  21.Milnacipranum**N06AX17
  22.Duloxetinum**N06AX21
  23.Paliperidonum**N05AX13
  24.Atomoxetinum**N06BA09
  25.Vortioxetinum**^ΩN06AX26
  26.Cariprazinum**^ΩN05AX15
  (la 01-05-2023, Tabelul de la Punctul G15, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera a), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 331 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 18 aprilie 2023 )
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie și psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă.
  G16 Demențe (degenerative, vasculare, mixte)
  1.Donepezilum**N06DA02
  2.Rivastigminum**N06DA03
  3.Galantaminum**N06DA04
  4.Memantinum**N06DX01
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.  + 
  G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
  1.Methylprednisolonum (forma orală)^(5)H02AB04
  2.CyclophosphamidumL01AA01
  3.AzathioprinumL04AX01
  4.HydroxychloroquinumP01BA02
  5.Belimumabum**^1L04AA26
  6.Rituximabum^ (concentrația 100 mg și 500 mg)**^1L01XC02
  7.Tocilizumabum (concentrația 162 mg)**^1L04AC07
  8.Anifrolumabum^**1L04AG11
  (la 01-05-2024, Tabelul de la Punctul G17, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera f) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie, boli infecțioase, pediatrie sau medicină internă, iar pentru medicamentul prevăzut la poziția 6 și de către medicul în specialitatea pneumologie.
   +   + 
  G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever, artrita juvenilă, boala Still, uveita și hidradenita supurativă
  1.SulfasalazinumA07EC01
  2.Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)H02AB01
  3.Methylprednisolonum (forma orală)^(5)H02AB04
  4.Methotrexatum [sol. orală]L01BA01
  5.CiclosporinumL04AD01
  6.Leflunomidum**L04AA13
  7.AzathioprinumL04AX01
  8.DiclofenacumM01AB05
  9.HydroxychloroquinumP01BA02
  10.MethotrexatumL04AX03
  11.Adalimumabum^**1L04AB04
  12.Anakinra**^1L04AC03
  (la 01-06-2024, Tabelul de la Punctul G18, Secțiunea C1, Sublista C din ANEXĂ a fost modificată de Litera h) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, reabilitare medicală și dermatovenerologie.
  G19 Spondilita ankilozantă
  1.SulfasalazinumA07EC01
  2.Betamethasonum (forma injectabilă, pentru administrarea locală)H02AB01
  3.DiclofenacumM01AB05
  Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medicală.  + 
  G22 Boli endocrine și metabolice
  1.BromocriptinumG02CB01
  2.Cabergolinum**G02CB03
  3.Pegvisomantum**^1H01AX01
  4.DesmopressinumH01BA02
  5.Octreotidum**^1H01CB02
  6.Lanreotidum**^1H01CB03
  7.FludrocortisonumH02AA02
  8.PrednisolonumH02AB06
  9.PrednisonumH02AB07
  10.HydrocortisonumH02AB09
  11.LevothyroxinumH03AA01
  12.Kalii iodidumH03CA01
  13.Pasireotidum**H01CB05
  14.Teriparatidum**H05AA02
  15.Alirocumabum**^ΩC10AX14
  16.Denosumab (Prolia)**M05BX04
  17.Burosumabum**^1ΩM05BX05
  18.Natrii phenylbutyrate**A16AX03
  19.Evolocumab**^ΩC10AX13
  20.Parathyroid hormone**^1ΩH05AA03
  21.Givosiran**^1ΩA16AX16
  22.Ketoconazolum**^Ω (compr. 200 mg)J02AB02
  23.Glyceroli Phenylbutyras**^ΩA16AX09
  24.Lumasiranum**^1ΩA16AX18
  25.Metreleptinum^**1ΩA16AA07
  (la 01-05-2024, Tabelul de la Punctul G22, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera i) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Abrogată. (la 01-02-2022, Nota din subsolul punctului G22 Sectiunea C1 din ANEXĂ a fost abrogată de Litera g), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )
  G23 Boala Wilson
  1.Penicillaminum**^(4)M01CC01
  Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatrică.  + 
  G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă
  1.Paricalcitolum**H05BX02
  2.Complex de hidroxid de fer (III) sucroza**B03AC02
  3.Epoetinum alfa**B03XA01
  4.Epoetinum beta**B03XA01
  5.Darbepoetinum alfa**B03XA02
  6.Irbesartanum**C09CA04
  7.PrednisonumH02AB07
  8.Cyclophosphamidum (forma orală)L01AA01
  9.CiclosporinumL04AD01
  10.AzathioprinumL04AX01
  11.Aminoacizi, inclusiv combinații cu polipeptide**V06DDN1
  12.Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**B03XA03
  13.Epoetinum zeta**B03XA01
  14.Tolvaptan**^ΩC03XA01
  15.Dapagliflozinum^**A10BK01
  (la 01-06-2024, Tabelul din Punctul G25, Secțiunea C1, Sublista C, Anexă a fost modificată de Litera j) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea nefrologie.
  G26 Afecțiuni oculare cronice (glaucom, boli maculare, boli ale suprafeței oculare, boli corneene)
  1.DorzolamidumS01EC03
  2.BrinzolamidumS01EC04
  3.TimololumS01ED01
  4.BetaxololumS01ED02
  5.CarteololumS01ED05
  6.Combinații (bimatoprostum + timololum)S01ED51
  7.Combinații (dorzolamidum + timololum)S01ED51
  8.Combinații (latanoprostum + timololum)S01ED51
  9.Combinații (travoprostum + timololum)S01ED51
  10.LatanoprostumS01EE01
  11.BimatoprostumS01EE03
  12.TravoprostumS01EE04
  13.Combinații (brinzolamidum + timololum)**S01ED51
  14.Afliberceptum**^ΩS01LA05
  15.Tafluprostum**^ΩS01EE05
  16.Brolucizumabum**^ΩS01LA06
  17.Ranibizumabum^**S01LA04
  18.Ciclosporinum^**ΩS01XA18
  (la 01-05-2024, Tabelul din Punctul G26, secțiunea C1, sublista C, Anexă a fost modificat de Literele k) și l) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.
  G27 Pemfigus
  1.DexamethasonumH02AB02
  2.MethylprednisolonumH02AB04
  3.PrednisonumH02AB07
  4.Dapsonum^(4)J04BA02
  5.CyclophosphamidumL01AA01
  6.CiclosporinumL04AD01
  7.AzathioprinumL04AX01
  8.Rituximabum^**1L01FA01
  (la 01-06-2024, Tabelul din Punctul G27, Secțiunea C1, Sublista C, Anexă a fost modificată de Litera m) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.
  G29 Boala Gaucher
  1.Imiglucerasum**^1A16AB02
  2.Miglustatum**^1A16AX06
  3.Velaglucerase alfa**^1A16AB10
  4.Eliglustat**^1A16AX10
  După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie.
  G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecția cu Chlamidia)
  1.DoxycyclinumJ01AA02
  2.TetracyclinumJ01AA07
  3.BenzylpenicillinumJ01CE01
  4.PhenoxymethylpenicillinumJ01CE02
  5.Benzathini benzylpenicillinumJ01CE08
  6.CefiximumJ01DD08
  7.ErythromycinumJ01FA01
  8.AzithromycinumJ01FA10
  9.CiprofloxacinumJ01MA02
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie și obstetrică-ginecologie (pentru gonoree și infecția cu Chlamidia).
  G31a Boala cronică inflamatorie intestinală și sindrom de intestin scurt
  1.Infliximabum**^1L04AB02
  2.Adalimumabum**^1L04AB04
  3.Vedolizumabum**^1L04AA33
  4.Ustekinumabum**^1 (concentrația 90 mg)L04AC05
  5.Tofacitinib**^1ΩL04AA29
  6.Teduglutidum**^1A16AX08
  7.Upadacitinibum^**1L04AA44
  (la 01-05-2024, Tabelul de la punctul G31a, Punctul G31, Secțiunea C1. Sublista C din Anexă a fost modificată de Litera n) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, gastroenterologie pediatrică și medicină internă.
  G31b Poliartrita reumatoidă
  1.Rituximabum**^1 (concentrația 500 mg)L01XC02
  2.Etanerceptum**^1L04AB01
  3.Infliximabum**^1L04AB02
  4.Adalimumabum**^1L04AB04
  5.Tocilizumabum**^1L04AC07
  6.Golimumabum**^1L04AB06
  7.Certolizumab pegol**^1L04AB05
  8.Abataceptum**^1L04AA24
  9.Baricitinib**^1L04AA37
  10.Tofacitinib **^1L04AA29
  11.Upadacitinibum**^1L04AA44
  12.Filgotinibum^**1L04AA45
  (la 01-05-2024, Tabelul de la punctul G31b, Punctul G31, Secțiunea C1. Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera o) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală) și reabilitarea medicală.  + 
  G31c Artropatia psoriazică
  1.Etanerceptum**^1L04AB01
  2.Infliximabum**^1L04AB02
  3.Adalimumabum**^1L04AB04
  4.Golimumabum**^1L04AB06
  5.Secukinumabum**^1L04AC10
  6.Certolizumab pegol**^1L04AB05
  7.Ixekizumabum**^1L04AC13
  8.Tofacitinib**^1Ω L04AA29
  9.Guselkumabum**^1ΩL04AC16
  10.Upadacitinibum^**1L04AA44
  11.Apremilastum^**1ΩL04AA32
  (la 01-05-2024, Tabelul din Subpunctul G31c, Punctul G31, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera p) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie și reabilitare medicală.  + 
  G31d: Spondiloartrita axială
  1.Etanerceptum**^1L04AB01
  2.Infliximabum**^1L04AB02
  3.Adalimumabum**^1L04AB04
  4.Golimumabum**^1L04AB06
  5.Certolizumab pegol**^1L04AB05
  6.Secukinumabum**^1L04AC10
  7.Ixekizumabum**1ΩL04AC13
  8.Upadacitinibum^**1ΩL04AA44
  (la 01-05-2024, Tabelul de la Punctul G31d, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera q) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă și reabilitare medicală.
  G31e Artrita juvenilă
  1.Etanerceptum**^1L04AB01
  2.Abataceptum**^1L04AA24
  3.Adalimumabum**^1L04AB04
  4.Tocilizumabum**^1L04AC07
  5.Golimumab**^1L04AB06
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, pediatrie și reabilitare medicală.  + 
  G31f Psoriazis cronic sever (plăci)
  1.Etanerceptum**^1L04AB01
  2.Infliximabum**^1L04AB02
  3.Adalimumabum**^1L04AB04
  4.Ixekizumabum**^1 L04AC13
  5.Ustekinumabum**^1L04AC05
  6.Secukinumabum**^1L04AC10
  7.Guselkumabum**^1L04AC16
  8.Certolizumab Pegol**^1L04AB05
  9.Risankizumabum**^1L04AC18
  10.Apremilastum**^1ΩL04AA32
  11.Tildrakizumabum**^1L04AC17
  12.Bimekizumabum^**1L04AC21
  (la 01-05-2024, Tabelul de la Subpunctul G31f, Punctul G31, Secțiunea C, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera r) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.  +   + 
  G31g: Dermatita atopică
  1.Dupilumabum**^1ΩD11AH05
  2.Baricitinibum**^1ΩL04AA37
  (la 01-05-2023, Tabelul de la Punctul G31g, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera c), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 331 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 18 aprilie 2023 )
   + 
  G31h Afecțiuni pulmonare cronice
  1.Benralizumabum**R03DX10
  2.Dupilumabum**D11AH05
  3.Nintedanibum (Ofev)**L01XE31
  4.Inhibitor alfa 1 proteinază umană**^1B02AB02
  5.Omalizumabum**R03DX05
  (la 01-12-2022, Tabelul de la Punctul G31h, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera h), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 )
  G31i Sindroame febrile periodice autoinflamatorii
  1.Canakinumabum**^1L04AC08
  (la 01-05-2024, Tabelul de la Punctul G31i, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera s) , Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 ) NOTĂ:Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni, inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 «Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)» pozițiile 2-7 și 9 și medicamentele din G10 «Medicamente de suport pentru afecțiuni oncologice, hematologice și pentru terapia durerii» pozițiile 15-22, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie. (la 01-12-2022, Primul paragraf al notei din subsolul secțiunii C1 a fost modificat de Litera j), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 ) Medicamentul corespunzător poziției 16 de la punctul G1 se adresează pacienților adulți cu insuficiență cardiacă cronică, indiferent de clasa Nyha.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solventul.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^β se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.Medicamentele corespunzătoare pozițiilor 17 și 18 de la punctul G1 se adresează și pacienților adulți cu insuficiență cardiacă cronică, clasa II NYHA. (la 01-12-2022, Nota secțiunii C1 din ANEXĂ a fost completată de Litera k), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 )
   +  Secţiunea C2 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc
  Nr.DCICOD ATC
  P1: Programul național de boli transmisibile
  A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
  Medicație specifică antiretrovirală
  1.SaquinavirumJ05AE01
  2.IndinavirumJ05AE02
  3.Ritonavirum**J05AE03
  4.NelfinavirumJ05AE04
  5.Lopinavirum + ritonavirum**J05AR10
  6.Fosamprenavirum**J05AE07
  7.AtazanavirumJ05AE08
  8.Tipranavirum**J05AE09
  9.Darunavirum**J05AE10
  10.ZidovudinumJ05AF01
  11.DidanosinumJ05AF02
  12.StavudinumJ05AF04
  13.Lamivudinum (concentrații de 10 mg/ml, 150 mg și 300 mg)J05AF05
  14.AbacavirumJ05AF06
  15.Tenofovirum disoproxil**^1J05AF07
  16.EmtricitabinumJ05AF09
  17.NevirapinumJ05AG01
  18.EfavirenzumJ05AG03
  19.Combinații (lamivudinum + zidovudinum)**J05AR01
  20.Abacavirum + lamivudinum**J05AR02
  21.Combinații (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)**J05AR04
  22.Enfuvirtidum**J05AX07
  23.Dolutegravirum**J05AJ03
  24.RilpivirinumJ05AG05
  25.Combinații (dolutegravirum + abacavirum + lamivudinum)J05AR13
  26.Combinații (darunavirum + cobicistatum)J05AR14
  27.Combinații (emtricitabinum + tenofovirum alafenamida)J05AR17
  28.Combinații (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir)J05AR18
  29.Combinații (emtricitabinum + tenofovirum disoproxil)J05AR03
  30.Efavirenzum + emtricitabinum + tenofovirum disoproxilJ05AR06
  30^1.Combinații (Dolutegravir Lamivudină)J05AR25
  30^2.Combinații (Dolutegravir Rilpivirină)J05AR21
  30^3.Combinații (Bictegravir Emtricitabina Tenofovir Alafenamida)J05AR20
  30^4.DoravirinumJ05AG06
  30^5.Combinații (Doravirinum Lamivudinum Tenofovirum Disoproxil)J05AR24
  30^6.Combinații (Darunavirum Cobicistatum Emtricitabina Tenofovir Alafenamida)J05AR22
  Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate
  31.RifaximinumA07AA11
  32.MiconazolumD01AC02
  33.AciclovirumD06BB03
  34.MiconazolumG01AF04
  35.OxacillinumJ01CF04
  36.Ampicillinum + sulbactamJ01CR01
  37.Amoxicillinum + acidum clavulanicumJ01CR02
  38.Piperacillinum + tazobactamumJ01CR05
  39.Combinații (cefoperazonum + sulbactam)J01DD62
  40.CeftriaxonumJ01DD04
  41.CefiximumJ01DD08
  42.CefoperazonumJ01DD12
  43.CefpiromumJ01DE02
  44.MeropenemumJ01DH02
  45.Imipenenmum + cilastatinumJ01DH51
  46.Sulfamethoxazolum + trimethoprimumJ01EE01
  47.SpiramycinumJ01FA02
  48.RoxithromycinumJ01FA06
  49.ClarithromycinumJ01FA09
  50.AzithromycinumJ01FA10
  51.GentamicinumJ01GB03
  52.AmikacinumJ01GB06
  53.NetilmicinumJ01GB07
  54.OfloxacinumJ01MA01
  55.CiprofloxacinumJ01MA02
  56.PefloxacinumJ01MA03
  57.NorfloxacinumJ01MA06
  58.LevofloxacinumJ01MA12
  59.MoxifloxacinumJ01MA14
  60.VancomycinumJ01XA01
  61.TeicoplaninumJ01XA02
  62.ColistinumJ01XB01
  63.MetronidazolumJ01XD01
  64.LinezolidumJ01XX08
  65.KetoconazolumJ02AB02
  66.FluconazolumJ02AC01
  67.ItraconazolumJ02AC02
  68.Voriconazolum**J02AC03
  69.Posaconazolum**J02AC04
  70.Caspofunginum**J02AX04
  71.RifabutinumJ04AB04
  72.IsoniazidumJ04AC01
  73.PyrazinamidumJ04AK01
  74.EthambutolumJ04AK02
  75.Combinații (rifampicinum + isoniazidum)J04AM02
  76.AciclovirumJ05AB01
  77.RibavirinumJ05AP01
  78.GanciclovirumJ05AB06
  79.ValacyclovirumJ05AB11
  80.Valganciclovirum**J05AB14
  81.BrivudinumJ05AB15
  82.Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**J06BA02
  83.Abrogat
  84.Filgrastimum (G-CSF)**L03AA02
  85.NetilmicinumS01AA23
  86.LomefloxacinumS01AX17
  87.NorfloxacinumS03AAN2
  88.DexamethasonumS01BA01
  89.Amphotericinum B liposomal^(4)
  90.Atovaquona^ (4)
  91.Flucytosinum^(4)
  92.Mefloquinum^(4)P01BC02
  93.Mupirocinum^(4)
  94.Paromomycinum^(4)
  95.Pentamidinum^(4)
  96.Primaquine^(4)P01BA03
  97.Pyrimethaminum^(4)
  98.Pyrimethaminum + sulfadiazinum^(4)
  99.Trimethoprim^(4)
  100.AnidulafunginJ02AX06
  101.EtravirinumJ05AG04
  102.RaltegravirumJ05AJ01
  103.MaravirocumJ05AX09
  104.Imunoglobulină umană normală** J06BA01
  105.Isavuconazolum**J02AC05
  P1: Programul național de boli transmisibile
  B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
  1.PyridoxinumA11HA02
  2.PrednisonumH02AB07
  3.ClarithromycinumJ01FA09
  4.StreptomycinumJ01GA01
  5.KanamycinumJ01GB04
  6.Amikacinum (TBC multirezistent)J01GB06
  7.OfloxacinumJ01MA01
  8.CiprofloxacinumJ01MA02
  9.MoxifloxacinumJ01MA14
  10.Acidum paraaminosalicilic (TBC multirezistent)^(4)J04AA01
  11.CycloserinumJ04AB01
  12.RifampicinumJ04AB02
  13.RifabutinumJ04AB04
  14.Capreomicinum (TBC multirezistent)^(4)J04AB30
  15.IsoniazidumJ04AC01
  16.ProtionamidumJ04AD01
  17.PyrazinamidumJ04AK01
  18.EthambutolumJ04AK02
  19.Combinații (rifampicinum + isoniazidum)J04AM02
  20.BedaquilinumJ04AK05
  21.DelamanidumJ04AK06
  22.Combinații (amoxillinum + acidum clavulanicum)J01CR02
  23.Combinații (imipenemum + cilastatinum)J01DH51
  24.LevofloxacinumJ01MA12
  25.LinezolidumJ01XX08
  26.RifamycinJ04AB03
  27.EtionamidumJ04AD03
  28.Combinații (rifampicinum + pyrazinamidum + izoniazidum)J04AM05
  29.Combinații (rifampicinum + pyrazinamidum + izoniazidum + ethambutolum)J04AM06
  30.ClofaziminumJ04BA01
  C. Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare - Prevenirea și tratamentul gripei
  1.ZanamivirumJ05AH01
  2.OseltamivirumJ05AH02
  P3: Programul național de oncologie
  1.CyproteronumG03HA01
  2.CyclophosphamidumL01AA01
  3.ChlorambucilumL01AA02
  4.MelphalanumL01AA03
  5.IfosfamidumL01AA06
  6.BusulfanumL01AB01
  7.Lomustinum^(4)L01AD02
  8.TemozolomidumL01AX03
  9.DacarbazinumL01AX04
  10.MethotrexatumL01BA01
  11.PemetrexedumL01BA04
  12.MercaptopurinumL01BB02
  13.TioguaninumL01BB03
  14.CladribinumL01BB04
  15. Fludarabinum**L01BB05
  16.CytarabinumL01BC01
  17.FluorouracilumL01BC02
  18.GemcitabinumL01BC05
  19.CapecitabinumL01BC06
  20.Combinații (tegafur + uracil)L01BC53
  21.Vinblastinum^(4)L01CA01
  22.VincristinumL01CA02
  23.VinorelbinumL01CA04
  24.EtoposidumL01CB01
  25.Paclitaxelum ( concentrația 6 mg/ml)L01CD01
  26.DocetaxelumL01CD02
  27.Dactinomicinum^(4)L01DA01
  28.DoxorubicinumL01DB01
  29.EpirubicinumL01DB03
  30.IdarubicinumL01DB06
  31.MitoxantronumL01DB07
  32.Bleomycinum sulfasL01DC01
  33.Mitomicinum^(4)L01DC03
  34.CisplatinumL01XA01
  35.CarboplatinumL01XA02
  36.OxaliplatinumL01XA03
  37.Procarbazinum^(4)L01XB01
  38.Rituximabum**^1L01XC02
  39.Trastuzumabum^**1L01FD01
  40.Cetuximabum**^1L01XC06
  41.Bevacizumabum**^1L01FG01
  42.Imatinibum**L01EA01
  43.Erlotinibum^**1L01EB02
  44.Sunitinibum**^1L01EX01
  45.Sorafenibum**^1L01EX02
  46.Dasatinibum**^1L01EA02
  47.AsparaginazumL01XX02
  48.HydroxycarbamidumL01XX05
  49.EstramustinumL01XX11
  50.Tretinoinum^(4)L01XF01
  51.TopotecanumL01CE01
  52.IrinotecanumL01CE02
  53.Bortezomibum**^1L01XG01
  54.MegestrolumL02AB01
  55.Leuprorelinum**L02AE02
  56.Goserelinum**L02AE03
  57.TriptorelinumL02AE04
  58.TamoxifenumL02BA01
  59.FulvestrantumL02BA03
  60.FlutamidumL02BB01
  61.BicalutamidumL02BB03
  62.AminoglutethimidumL02BG01
  63.AnastrozolumL02BG03
  64.LetrozolumL02BG04
  65.ExemestanumL02BG06
  66.Filgrastimum (G-CSF)L03AA02
  67.PegfilgrastimumL03AA13
  68.Interferonum alfa 2a**L03AB04
  69.Interferonum alfa 2b**L03AB05
  70.Acidum clodronicum**M05BA02
  71.Acidum pamidronicumM05BA03
  72.Acidum ibandronicum (concentrații de 2 mg, 6 mg și 50 mg)M05BA06
  73.Acidum zoledronicum (concentrația de 4 mg)M05BA08
  74.MesnumV03AF01
  75.Calcii folinasV03AF03
  76.Amifostinum**V03AF05
  77.TemsirolimusL01EG01
  78.MitotanumL01XX23
  79.Clofarabinum**^1L01BB06
  80.Nelarabinum**^1L01BB07
  81.Decitabinum**^1L01BC08
  82.Trabectedinum**^1L01CX01
  83.Abrogată
  84.Abrogată
  85.Nilotinibum**^1L01EA03
  86.Ruxolitinibum**^1L01EJ01
  87.Brentuximab Vedotin**^1L01XC12
  88.Pazopanibum**^1ΩL01EX03
  89.Crizotinibum**^1L01ED01
  90.Dabrafenibum**^1ΩL01EC02
  91.Abrogată
  92.Azacitidinum**^1L01BC07
  93.Lapatinibum**^1ΩL01EH01
  94.Everolimus^**1L01EG02
  95.Pazopanibum**^1L01EX03
  96.Afatinibum**^1L01XE13
  97.Bosutinibum**^1L01EA04
  98.Axitinibum**^1 ΩL01EK01
  99.Ibrutinibum**^1L01XE27
  100.Afliberceptum**^1L01XX44
  101.Panitumumabum**^1L01XC08
  102.Olaparibum**^1L01XX46
  103.Talidomidum**^1L04AX02
  104.Obinutuzumab**^1L01XC15
  105.Gefitinibum^**1L01EB01
  106.Enzalutamidum**^1ΩL02BB04
  107.Ponatinibum**^1L01EA05
  108.Trametinibum**^1L01EE01
  109.Vemurafenibum**^1ΩL01EC01
  110.Nivolumabum**^1ΩL01FF01
  111.Osimertinib**^1L01XE35
  112.Trastuzumabum emtasinum**^1L01FD03
  113.Carfilzomibum**^1L01XX45
  114.Blinatumomabum**^1L01XC19
  115.Daratumumabum**^1L01XC24
  116.Panobinostatum**^1L01XX42
  117.Bendamustinum**^1L01AA09
  118.Ipilimumabum**^1ΩL01FX04
  119.Pembrolizumabum**^1ΩL01FF02
  120.Ramucirumabum^**1L01FG02
  121.Palbociclibum**^1L01EF01
  122.Venetoclax**^1L01XX52
  123.Pertuzumabum^**1L01FD02
  124.Abrogată
  125.Cabazitaxelum**^1L01CD04
  126.Vandetanibum^**1L01EX04
  127.Nivolumabum**^1L01FF01
  128.Ixazomib**^1L01XX50
  129.Midostaurinum**^1L01EX10
  130.Avelumabum**^1L01XC31
  131.Combinații (trifluridinum + tipiracilum )**^1L01BC59
  132.Ceritinibum**^1L01XE28
  133.Abrogat
  134.Arsenicum Trioxidum**^1L01XX27
  135.Regorafenibum**^1L01XE21
  136.Atezolizumab**^1L01FF05
  137.Cabozantinibum**^1ΩL01XE26
  138.Ribociclibum**^1L01EF02
  139.Pomalidomidum**^1L04AX06
  140.Alectinib**^1ΩL01ED03
  141.Dinutuximab Beta**^1L01XC16
  142.Tisagenlecleucel**^1L01XX71
  143.Pegaspargasum**^1L01XX24
  144.Inotuzumab Ozogamicin**^1L01XC26
  145.Abemaciclibum**^1L01EF03
  146.Durvalumabum**^1ΩL01FF03
  147.Atezolizumab**^1ΩL01FF05
  148.Abrogată
  149.Irinotecanum (Onivyde Pegylated Liposomal 4,3 mg/ml)**^1ΩL01CE02
  150.Abrogată
  151.Abirateronum^**1L02BX03
  152.Lenalidomidum**L04AX04
  153.Olaparibum**^1ΩL01XX46
  154.Apalutamidum**^1L02BB05
  155.Cemiplimabum**^1ΩL01FF06
  156.Polatuzumab vedotin**^1L01XC37
  157.Gilteritinib**^1L01XE54
  158.Tivozanibum**^1L01EK03
  159.Dabrafenibum**^1L01EC02
  160.Denosumab (Xgeva)**^ΩM05BX04
  161.Lorlatinibum **^1ΩL01ED05
  162.Avelumabum**^1ΩL01XC31
  163.Eltrombopag**^1ΩB02BX05
  164.Glasdegib^**1L01XJ03
  165.Combinații (Pertuzumabum + Trastuzumabum)**^1L01XY02
  166.Ropeginterferon Alfa-2B**^1L03AB15
  167.Luspatercept**^1B03XA06
  168.Fedratinibum**^1ΩL01EJ02
  169.Brigatinibum**^1ΩL01ED04
  170.Gemtuzumab Ozogamicin**^1ΩL01FX02
  171.Mogamulizumab**^1ΩL01FX09
  172.Vaccin BCG**^1L03AX03
  173.Acalabrutinibum**^1L01EL02
  174.Paclitaxelum (concentrația 5 mg/ml)**L01CD01
  175.Enzalutamidum**^1L02BB04
  176.Trastuzumabum Deruxtecanum**^1ΩL01FD04
  177.Eribulinum**^1ΩL01XX41
  178.Lipegfilgrastimum^**L03AA14
  179.Tucatinibum^**1L01EH03
  180.Sacituzumab Govitecan^**1L01FX17
  181.Asciminibum^**L01EA06
  182.Imunoglobulină antilimfocite^**L04AA03
  183.Mosunetuzumabum^**1ΩL01FX25
  P4: Programul national de boli neurologice
  Subprogramul de tratament al sclerozei multiple
  1.Interferonum beta 1a**^1L03AB07
  2.Interferonum beta 1b**^1L03AB08
  3.Glatiramer acetat**^1L03AX13
  4.Natalizumabum**^1L04AA23
  5.AzathioprinumL04AX01
  6.Teriflunomidum**^1L04AA31
  7.Alemtuzumabum**^1ΩL04AA34
  8.Peginterferon beta 1a**^1L03AB13
  9.Ocrelizumab**^1ΩL04AA36
  10.Fingolimodum**^1ΩL04AA27
  11.Dimethyl fumarate**^1ΩL04AX07
  12.Cladribinum**^1ΩL04AA40
  13.Siponimod**^1L04AA42
  14.Ofatumumab^**1ΩL04AG12
  15.Ozanimodum^**1ΩL04AA38
  P5: Programul national de diabet zaharat
  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
  1.Insulinum umaneA10AB01
  2.Insulinum lispro**A10AB04
  3.Insulinum aspart**A10AB05
  4.Insulinum glulizina**A10AB06
  5.Insuline umaneA10AC01
  6.Insulinum lispro**A10AC04
  7.Insuline umaneA10AD01
  8.Insulinum lispro**A10AD04
  9.Insulinum aspart**A10AD05
  10.Insulinum glargine**A10AE04
  11.Insulinum detemir**A10AE05
  12.MetforminumA10BA02
  13.BuforminumA10BA03
  14.GlibenclamidumA10BB01
  15.TolbutamidumA10BB03
  16.GlipizidumA10BB07
  17.GliquidonumA10BB08
  18.GliclazidumA10BB09
  19.GlimepiridumA10BB12
  20.Combinații (glibenclamidum + metforminum)A10BD02
  21.Combinații (pioglitazonum + metforminum)**A10BD05
  22.AcarbosumA10BF01
  23.Pioglitazonum**A10BG03
  24.Sitagliptinum**A10BH01
  25.RepaglinidumA10BX02
  26.Exenatidum**A10BJ01
  27.Abrogat
  28.Abrogat
  29.GlucagonumH04AA01
  30.Combinații (sitagliptinum + metforminum)**A10BD07
  31.Saxagliptinum**A10BH03
  32.Combinații (saxagliptinum+metforminum)**A10BD10
  33.Dapagliflozinum**A10BK01
  34.Vildagliptinum** (cpr. 50 mg)A10BH02
  35.Lixisenatidum**A10BJ03
  36.Combinații (vildagliptinum + metforminum)**A10BD08
  37.Combinații (saxagliptin + dapagliflozinum)**A10BD21
  38.Combinații (insulinum glargine + lixisenatidum)**A10AE54
  39.Dulaglutidum** A10BJ05
  40.Empagliflozinum** A10BK03
  41.Liraglutidum**A10BJ02
  42.Insulinum degludec**A10AE06
  43.Semaglutidum**A10BJ06
  44.Combinații (Dapagliflozinum Metforminum)**A10BD15
  45.Combinații: Insulinum Degludec + Liraglutidum**A10AE56
  46.Combinații: Insulinum Degludec + Insulinum Aspart**A10AD06
  47.Combinații: Empagliflozinum + Metforminum**A10BD20
  48.Combinații: Ertugliflozinum + Sitagliptinum**A10BD24
  P6: Programul national de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever
  P6.1: Hemofilie și talasemie
  1.Moroctocog alfa**B02BD02
  2.Octocog alfa**B02BD02
  3.Complex de antiinhibitori ai coagulării**B02BD03
  4.Factor IX de coagulare**B02BD04
  5.Factor VIII de coagulare și Factor Von Willebrand**B02BD06
  6.Eptacog alfa activatum**B02BD08
  7.Deferoxaminum**^(3)V03AC01
  8.Deferasiroxum**^1V03AC03
  9.Factor VIII de coagulareB02BD02
  10.Turoctocog alfa**B02BD02
  11.Eftrenonacog alfa**B02BD04
  12.Efmoroctocog Alfa**B02BD02
  13.Nonacog alpha**B02BD04
  14.Simoctocog alfa**B02BD02
  15.Susoctocog alfa**B02BD14
  16.Luspatercept**B03XA06
  P6.2: Epidermoliza buloasă
  1.AcitretinumD05BB02
  2.TetracyclinumD06AA04
  3.Acidum fusidicumD06AX01
  4.SulfadiazinumD06BA01
  5.Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum)D07CA01
  6.CombinațiiD07CC01
  7.TetracyclinumJ01AA07
  8.Acidum fusidicumJ01XC01
  9.PhenytoinumN03AB02
  10.Plante (Mesteacăn)D03AX13
  P6.3: Hipertensiunea pulmonară
  1.Bosentanum**C02KX01
  2.Sildenafilum**G04BE03
  3.Ambrisentanum**C02KX02
  4.Macitentanum**C02KX04
  5.Riociguat**C02KX05
  6.Selexipagum**B01AC27
  7.Treprostinilum**^ΩB01AC21
  P6.4: Mucoviscidoză
  1.ClarithromycinumJ01FA09
  2.Tobramycinum**J01GB01
  3.Dornaza alfa**R05CB13
  4.Pancreatinum**A09AA02
  5.Ivacaftorum**R07AX02
  6.Colistimetat de Sodiu**^ΩJ01XB01
  7.Lumacaftorum + Ivacaftorum**^1R07AX30
  8.Ivacaftorum + Tezacaftorum + Elexacaftorum**^1R07AX32
  P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune
  P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune
  1.Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**J06BA02
  2.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroză laterală amiotrofică
  1.Riluzolum**N07XX02
  P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină
  1.Tafamidis**N07XX08
  2.Patisiranum**N07XX12
  P6.6: Osteogeneză imperfectă
  1.Acidum pamidronicumM05BA03
  P6.7: Sindrom Prader Willi
  1.Somatropinum**H01AC01
  P6.8: Boala Fabry
  1.Agalsidasum beta**A16AB04
  2.Migalastatum**A16AX14
  P6.9: Boala Pompe
  1.Aglucosidasum alfa**A16AB07
  P6.10: Tirozinemie
  1.NitisinonumA16AX04
  P6.11: Sepsis sever
  P6.12: Mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter)
  1.Idursulfasum**A16AB09
  P6.13: Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler)
  1.Laronidazum**A16AB05
  P6.14: Afibrinogenemie congenitală
  1.Fibrinogen UMAN**B02BB01
  P6.15: Sindrom de imunodeficiență primară
  1.Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**J06BA02
  2.Imunoglobulină umană normală** J06BA01
  P6.16: Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive
  1.Bosentanum**C02KX01
  P6.17: Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică
  1.Romiplostimum**1B02BX04
  2.Eltrombopag**^1B02BX05
  P6.18: Pacienți adulți și copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
  1.Sapropterinum**1A16AX07
  P6.19: Scleroză tuberoasă
  1.Everolimus (Votubia)^**1L01EG02
  P6.20: Fibroza pulmonară idiopatică
  1.Pirfenidonum**1L04AX05
  2.Nintedanibum**1L01XE31
  P6.21: Distrofia musculară Duchenne
  1.Ataluren**1 M09AX03
  P6.22: Angioedem ereditar
  1.Icatibantum**1 B06AC02
  2.Inhibitor de esterază C1, umană**^1B06AC01
  3.Lanadelumabum**^1B06AC05
  4.Conestat Alfa**^1B06AC04
  P6.23: Neuropatia optică ereditară Leber
  1.Idebenonum**1N06BX13
  P6.24. Amiotrofia spinală musculară
  1.Nusinersenum**1M09AX07
  2.Risdiplamum**^1M09AX10
  3.Onasemnogen Abeparvovec**^1M09AX09
  P6.25. Boala Castelman
  1.Siltuximabum**1L04AC11
  P6.26: Mucopolizaharidoza Tip IVA
  1.Elosulfase Alfa**A16AB12
  P6.27: Boli rare - medicamente incluse condiționat
  1.Darvadstrocel**1ΩL04AX08
  2.Velmanaza Alfa**1ΩA16AB15
  3.Abrogată
  4.Caplacizumabum**^ΩB01AX07
  5.Abrogată
  6.Agalsidasum Alfa**^ΩA16AB03
  7.Emicizumab**^ΩB02BX06
  8.Mercaptaminum**^1ΩA16AA04
  9.Rurioctocog alfa pegol**^ΩB02BD02
  10.Turoctocog Alfa Pegol**^ΩB02BD02
  P6.28: Limfangioleiomiomatoză
  1.Sirolimus**L04AA10
  P6.29 Lipofuscinoza Ceroidă TIP2 (Deficit de tripeptidil peptidaza - TPP1)
  1.Cerliponaza Alfa**^1A16AB17
  P6.30: Sindrom hemolitic uremic atipic (SHU_a) și hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)
  1.Eculizumabum**^1L04AA25
  2.Ravulizumabum^**1L04AA43
  P6.31: Sfingomielinază acidă (DSMA)
  1.Olipudase Alfa^**1A16AB25
  P7: Programul național de boli endocrine
  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne
  1.DihydrotachysterolumA11CC02
  2.AlfacalcidolumA11CC03
  3.CalcitriolumA11CC04
  4.EstradiolumG03CA03
  5.TibolonumG03CX01
  6.Estradiolumvalerat + dienogestG03FA15
  7.RaloxifenumG03XC01
  8.Tireotropinum alfaH01AB01
  9.MethylprednisolonumH02AB04
  10.LevothyroxinumH03AA01
  11.Levothyroxinum + Kalii IodidumH03AAN1
  12.CarbimazolumH03BB01
  13.ThiamazolumH03BB02
  14.Kalii IodidumH03CA01
  15.Acidum alendronicum**M05BA04
  16.Acidum risedronicum**M05BA07
  17.Acidum zoledronicum** (concentrația de 5 mg)M05BA08
  18.Combinații (acidum alendronicum + colecalciferolum)**M05BB03
  19.Natriiiodidum (131I)V10XA01
  P9: Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
  P9.1: Transplant medular
  1.Ondansetronum**A04AA01
  2.Acidum ursodeoxycholicumA05AA02
  3.ReviparinumB01AB08
  4.Acidum tranexamicum(^4)B02AA02
  5.Eptacog alfa activatum**B02BD08
  6.Ticarcillinum + acidum clavulanicumJ01CR03
  7.Piperacillinum + tazobactamumJ01CR05
  8.MeropenemumJ01DH02
  9.Imipenemum + cilastatinumJ01DH51
  10.VancomycinumJ01XA01
  11.TeicoplaninumJ01XA02
  12.Acidum fusidicumJ01XC01
  13.LinezolidumJ01XX08
  14.FluconazolumJ02AC01
  15.Voriconazolum**J02AC03
  16.Posaconazolum**J02AC04
  17.Caspofunginum**J02AX04
  18.AciclovirumJ05AB01
  19.ValacyclovirumJ05AB11
  20.Valganciclovirum**J05AB14
  21.Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**J06BA02
  22.CyclophosphamidumL01AA01
  23.MelphalanumL01AA03
  24.IfosfamidumL01AA06
  25.BusulfanumL01AB01
  26.MethotrexatumL01BA01
  27.FludarabinumL01BB05
  28.EtoposidumL01CB01
  29.IdarubicinumL01DB06
  30.Mitoxantronum**L01DB07
  31.CisplatinumL01XA01
  32.CarboplatinumL01XA02
  33.Rituximabum**L01XC02
  34.Filgrastimum (G-CSF)**L03AA02
  35.CiclosporinumL04AD01
  36.Imunoglobulină antilimfocite umane**L04AA04
  37.Tacrolimusum**L04AD02
  38.Mycophenolatum**L04AA06
  39.Sirolimus**L04AA10
  40.Etanerceptum**L04AB01
  41.TramadolumN02AX02
  42.Dornaza alfa**R05CB13
  43.Desferasiroxum**V03AC03
  44.MesnumV03AF01
  45.Plerixafor**L03AX16
  46.Imunoglobulină umană normală** J06BA01
  47.Isavuconazolum**J02AC05
  48.Letermovirum (forma orală)**J05AX18
  P9.2: Transplant de cord
  1.ReviparinumB01AB08
  2.PolygelinumB05AA06
  3.EpinephrinumC01CA24
  4.Piperacillinum + tazobactamumJ01CR05
  5.CefoperazonumJ01DD12
  6.Imipenemum + cilastatinumJ01DH51
  7.LinezolidumJ01XX08
  8.FluconazolumJ02AC01
  9.Voriconazolum**J02AC03
  10.Valganciclovirum**J05AB14
  11.CiclosporinumL04AD01
  12.Imunoglobulină antilimfocite umane**L04AA04
  13.Tacrolimusum**L04AD02
  14.Mycophenolatum**L04AA06
  15.Isavuconazolum** J02AC05
  P9.3: Transplant hepatic
  1.Acidum ursodeoxycholicumA05AA02
  2.EnoxaparinumB01AB05
  3.ReviparinumB01AB08
  4.Iloprostum**B01AC11
  5.Alteplasum**B01AD02
  6.Acidum tranexamicum(^4)B02AA02
  7.Eptacog alfa activatum**B02BD08
  8.Combinații (spironolactonum + furosemidum)C03EB01
  9.DesmopressinumH01BA02
  10.Piperacillinum + tazobactamumJ01CR05
  11.LinezolidumJ01XX08
  12.Voriconazolum**J02AC03
  13.Caspofunginum**J02AX04
  14.Valganciclovirum**J05AB14
  15.Imunoglobulină antihepatitică B**J06BB04
  16.Filgrastimum (G-CSF)L03AA02
  17.CiclosporinumL04AD01
  18.Tacrolimusum**L04AD02
  19.Mycophenolatum**L04AA06
  20.Sirolimus**L04AA10
  21.Proteina plasmatică umană**J06BB04
  22.Isavuconazolum**J02AC05
  P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas
  1.Acidum ursodeoxycholicumA05AA02
  2.AlfacalcidolumA11CC03
  3.DalteparinumB01AB04
  4.EnoxaparinumB01AB05
  5.ReviparinumB01AB08
  6.PolygelinumB05AA06
  7.Octreotidum**H01CB02
  8.Piperacillinum + tazobactamumJ01CR05
  9.TeicoplaninumJ01XA02
  10.LinezolidumJ01XX08
  11.KetoconazolumJ02AB02
  12.FluconazolumJ02AC01
  13.ItraconazolumJ02AC02
  14.Voriconazolum**J02AC03
  15.Caspofunginum**J02AX04
  16.AciclovirumJ05AB01
  17.ValacyclovirumJ05AB11
  18.Valganciclovirum**J05AB14
  19.Imunoglobulină normal pentru administrare intravasculară**J06BA02
  20.CyclophosphamidumL01AA01
  21.Filgrastimum (G-CSF)L03AA02
  22.CiclosporinumL04AD01
  23.Imunoglobulină antilimfocite umane**L04AA04
  24.Tacrolimusum**L04AD02
  25.Mycophenolatum**L04AA06
  26.Basiliximabum**L04AC02
  27.Sirolimus**L04AA10
  28.AzathioprinumL04AX01
  29.Acidum alendronicumM05BA04
  30.PethidinumN02AB02
  31.Imunoglobulină umană normal** J06BA01
  32.Isavuconazolum**J02AC05
  P9.5: Transplant de ellule pancreatice
  1.ReviparinumB01AB08
  2.PolygelinumB05AA06
  3.LinezolidumJ01XX08
  4.Voriconazolum**J02AC03
  5.Valganciclovirum**J05AB14
  6.Isavuconazolum**J02AC05
  P9.6: Transplant pulmonar
  1.EnoxaparinumB01AB05
  2.ReviparinumB01AB08
  3.Acidum tranexamicum(^4)B02AA02
  4.EpinephrinumC01CA24
  5.Piperacillinum + tazobactamumJ01CR05
  6.LinezolidumJ01XX08
  7.FluconazolumJ02AC01
  8.Voriconazolum**J02AC03
  9.AciclovirumJ05AB01
  10.Valganciclovirum**J05AB14
  11.CiclosporinumL04AD01
  12.Imunoglobulină antilimfocite umane**L04AA04
  13.Mycophenolatum**L04AA06
  14.Basiliximabum**L04AC02
  15.AzathioprinumL04AX01
  16.TramadolumN02AX02
  17.Isavuconazolum**J02AC05
  P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați
  1.Acidum ursodeoxycholicumA05AA02
  2.MethylprednisolonumH02AB04
  3.PrednisonumH02AB07
  4.Sulfamethoxazolum + trimethoprimumJ01EE01
  5.FluconazolumJ02AC01
  6.Voriconazolum**J02AC03
  7.Posaconazolum**J02AC04
  8.AciclovirumJ05AB01
  9.Valganciclovirum**J05AB14
  10.LamivudinumJ05AF05
  11.CiclosporinumL04AD01
  12.Tacrolimusum** (forme orale)L04AD02
  13.Mycophenolatum** (forme orale)L04AA06
  14.Sirolimus**L04AA10
  15.AzathioprinumL04AX01
  16.Isavuconazolum (forma orală)**J02AC05
  17.Letermovirum (forma orală)**J05AX18
  P9.8: Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic
  1.Imunoglobulină antihepatitică B**J06BB04
  P10: Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
  1.AlfacalcidolumA11CC03
  2.Calcitriolum**A11CC04
  3.Paricalcitolum**H05BX02
  4.Heparinum**B01AB01
  5.Enoxaparinum**B01AB05
  6.Nadroparinum**B01AB06
  7.Reviparinum**B01AB08
  8.Tinzaparinum**B01AB10
  9.Complex de hidroxid de fer (III) sucrozaB03AC02
  10.Epoetinum alfa**B03XA01
  11.Epoetinum beta**B03XA01
  12.Darbepoetinum alfa**B03XA02
  13.CombinațiiB05DB
  14.Cinacalcetum**H05BX01
  15.Sevelamer** V03AE02
  16.Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**B03XA03
  17.Epoetinum zeta**B03XA01
  18.Oxihidroxid Sucroferic^**ΩV03AE05
  P11: Programul național de sănătate mintală
  P11.1: Subprogramul tratamentul toxicodependențelor
  1.NaltrexonumN07BB04
  2.MethadonumN07BC02
  3.Combinații (buprenorphinum + naloxone)N07BC51
  P11.2: Tulburare depresivă majoră
  1.Esketaminum**^ΩN06AX27
  NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi. (la 01-06-2024, Secțiunea C2, ANEXĂ a fost modificată de Literele c), e) și h), Punctul 5. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 202 )
   +  Secţiunea C3 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință
  Nr.DCICOD ATC
  1.MetronidazolumA01AB17
  2.DrotaverinumA03AD02
  3.AtropinumA03BA01
  4.Butylscopolammonii bromidumA03BB01
  5.CombinațiiA03DA02
  6.CombinațiiA05BAN3
  7.CombinațiiA06AD65
  8.NifuroxazidumA07AX03
  9.RetinolumA11CA01
  10.DihydrotachysterolumA11CC02
  11.CalcitriolumA11CC04
  12.ColecalciferolumA11CC05
  13.CombinațiiA11CC20
  14.ThiaminumA11DA01
  15.BenfotiaminumA11DA03
  16.CombinațiiA11DBN1
  17.CombinațiiA11DBN2
  18.Acidum ascorbicumA11GA01
  19.PyridoxinumA11HA02
  20.TocoferolumA11HA03
  21.RiboflavinumA11HA04
  22.Calcii gluconasA12AA03
  23.MetandienonumA14AA03
  24.LevocarnitinumA16AA01
  25.DiverseA16AXN1
  26.EtamsylatumB02BX01
  27.Carbazochromi salicylasB02BX02
  28.Ferrosi fumarasB03AA02
  29.Ferrosi gluconasB03AA03
  30.FerrocholinatumB03ABN1
  31.CombinațiiB03AD02
  32.CombinațiiB03AD03
  33.CombinațiiB03AD04
  34.CombinațiiB03AE01
  35.CombinațiiB03AE10
  36.CyanocobalaminumB03BA01
  37.CombinațiiB03BA51
  38.Alprostadilum (concentrație 500 mcg)**C01EA01
  39.CombinațiiC02LA51
  40.CodergocrinumC04AE01
  41.CombinațiiC05AA01
  42.CombinațiiC05AA08
  43.CombinațiiC05AD01
  44.Calcii dobesilasC05BX01
  45.Troxerutinum (combinații)C05CA54
  46.CeliprololumC07AB08
  47.CombinațiiC07NAN1
  48.Abrogată
  49.Acidum nicotinicumC10AD02
  50.IsoconazolumD01AC05
  51.KetoconazolumD01AC08
  52.CombinațiiD01AC52
  53.DithranolumD05AC01
  54.CombinațiiD05AXN1
  55.AlclometazonumD07AB10
  56.Fluocinoloni acetonidumD07AC04
  57.FluocortolonumD07AC05
  58.CombinațiiD07CB01
  59.CombinațiiD07CC02
  60.CombinațiiD07XB02
  61.CombinațiiD07XC01
  62.Combinații (Isoconazolum + Diflucortolonum)D01AC20
  63.CombinațiiD07XDN1
  64.TretinoinumD10AD01
  65.ErythromycinumD10AF02
  66.CombinațiiD10AF52
  67.PimecrolimusD11AH02
  68.MetronidazolzmG01AF01
  69.CiclopiroxumG01AX12
  70.CombinațiiG01AXN1
  71.CombinațiiG01BA
  72.MedroxyprogesteronumG03AC06
  73.NomegestrolumG03DB04
  74.Gonadotrophinum chorionicumG03GA01
  75.MenotropinumG03GA02
  76.CombinațiiG04BCN1
  77.CombinațiiH03AA03
  78.Combinații (cefoperazonum + sulbactam)J01DD62
  79.CefazolinumJ01DB04
  80.CefpiromumJ01DE02
  81.SulfafurazolumJ01EB05
  82.RoxithromycinumJ01FA06
  83.GentamicinumJ01GB03
  84.NetilmicinumJ01GB07
  85.ColistinumJ01XB01
  86.Acidum fusidicumJ01XC01
  87.Voriconazolum (forma orală)**J02AC03
  88.CombinațiiM01AB55
  89.IbuprofenumM01AE01
  90.Abrogat
  91.Acidum mefenamicumM01AG01
  92.ParecoxibumM01AH04
  93.Acidum niflumicumM01AX02
  94.PhenylbutazonumM01AA01
  95.PiroxicamumM02AA07
  96.IbuprofenumM02AA13
  97.Acidum niflumicumM02AA17
  98.IndometacinumM02AA23
  99.CombinațiiM02ACN3
  100.ChlorzoxazonumM03BB03
  101.Abrogat
  102.Abrogat
  103.CombinațiiN02AA59
  104.CombinațiiN02BA71
  105.Metamizolum natriumN02BB02
  106.Clorazepas dikaliiN05BA05
  107.TofisopamumN05BA23
  108.MidazolamumN05CD08
  109.CinolazepamumN05CD13
  110.Methylfenidatum**N06BA04
  111.PyritinolumN06BX02
  112.CinnarizinumN07CA02
  113.TenonitrozolumP01AX08
  114.PyrantelumP02CC01
  115.SulfurP03AAN1
  116.PermethrinumP03AC04
  117.Benzylum benzoicumP03AX01
  118.TixocortolumR01AD07
  119.Combinații (betamethasonum + tetryzolinum)R01ADN1
  120.CombinațiiR01BA52
  121.FusafunginumR02AB03
  122.Ephedrini hydrochloridumR03CA02
  123.TerbutalinumR03CC03
  124.AcetylcysteinumR05CB01
  125.CarbocisteinumR05CB03
  126.PromethazinumR06AD02
  127.MequitazinumR06AD07
  128.MeclozinumR06AE05
  129.CyproheptadinumR06AX02
  130.Loratadinum (sirop/suspensie orală)R06AX13
  131.ChloramphenicolumS01AA01
  132.Acidum fusidicumS01AA13
  133.KanamycinumS01AA24
  134.CombinațiiS01AA30
  135.FluorometholonumS01BA07
  136.DesonidumS01BA11
  137.IndometacinumS01BC01
  138.PiroxicamumS01BC06
  139.PilocarpinumS01EB01
  140.EmedastinumS01GX06
  141.KetotifenumS01GX08
  142.Acidum hialuronicumS01KA01
  143.NandrolonumS01XA11
  144.CombinațiiS02CA05
  145.Mecaserminum^**1H01AC03
  146.TacrolimusumD11AH01
  147.Isavuconazolum (forma orală)**J02AC05
  148.Palivizumabum**J06BB16
  149.Propranololum (soluție orală)**^ΩC07AA05
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secțiunea C1 și sublista D. Pentru categoriile de asigurați menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B, secțiunea C1 a sublistei C și sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preț de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste. (la 01-05-2024, Sectiunea C3 , ANEXĂ a fost modificată de Punctele 6 și 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 )
   +  SUBLISTA D
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații
  în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință
  Nr.DCICOD ATC
  1.RanitidinumA02BA02
  2.FamotidinumA02BA03
  3.NizatidinumA02BA04
  4.SucralfatumA02BX02
  5.MebeverinumA03AA04
  6.TrimebutinumA03AA05
  7.DomperidonumA03FA03
  8.Acid omega-3-esteri etilici 90**C10AX06
  9.TrimetazidinumC01EB15
  10.NicergolinumC04AE02
  11.VincaminumC04AX07
  12.Diosminum (combinații)**C05CA53
  13.AciclovirumD06BB03
  14.Calcitoninum (somon)H05BA01
  15.PiroxicamumM01AC01
  16.NimesulidumM01AX17
  17.Acidum ibandronicum* (concentrațiile 3 mg și 150 mg)M05BA06
  18.Strontium RanelatumM05BX03
  19.ClonazepamumN03AE01
  20.PiracetamumN06BX03
  21.Erdosteinum**R05CB15
  22.Benfotiaminum**A11DA03
  23.Combinații**A11DBN1
  24.Tolperisonum**M03BX04
  25.Acidum hialuronicum**M09AX01
  26.Combinații: Indacaterolum + MometasonumR03AK14
  27.NaproxenumM01AE02
  28.Combinații (Candesartanum Cilexetil + Amlodipinum)**C09DB07
  29.Nimodipinum (forma orală)^**C08CA06
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu * se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. (la 01-05-2024, Sublista D din ANEXĂ a fost modificată de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 397 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024 )
   +  SUBLISTA E
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active
  (sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile), de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu
   +