ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 29 decembrie 2005  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.
  Punctele 7 și 8 ale articolului I din ORDINUL nr. 27 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 prevăd:7. Se modifică funcțiunea conturilor contabile de cheltuieli și de venituri din întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, după cum urmează:7.1. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“:a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli;b) În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de cheltuieli și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.7.2. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“:a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri;b) În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de venituri și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.7.3. Prin excepție de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 „Variația stocurilor“ din grupa 70 „Venituri din activități economice“ și contul contabil 770 „Finanțarea de la buget“ din grupa 77 „Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială“ nu își modifică funcțiunea.8. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia se modifică și se completează simbolurile, denumirile și funcțiunea conturilor sintetice de gradul I, II și III, precum și a conturilor speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor punctelor 4 și 5.Conform punctului 9 al articolului I din ORDINUL nr. 4.504 din 22 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1267 din 29 decembrie 2022, în tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, se modifică și se completează simbolurile, denumirile și funcțiunea conturilor sintetice de gradul I, II și III, precum și ale conturilor speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor pct. 2 și 3.A se vedea, Anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, astfel cum a fost modificată prin ORDINUL nr. 556 din 8 aprilie 2014; ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014; ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015; ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017; ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018; ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019; ORDINUL nr. 2.876 din 2 septembrie 2019; ORDINUL nr. 27 din 6 ianuarie 2021; ORDINUL nr. 4.504 din 22 decembrie 2022.Conform alineatului (1) al articolului III din ORDINUL nr. 4.504 din 22 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1267 din 29 decembrie 2022, prezentul ordin intră în vigoare începând cu exercițiul financiar 2023.
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 12 decembrie 2005.Nr. 1.917.ANEXAcuprinzând Normele metodologice privind organizareași conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturipentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia