HOTĂRÂRE nr. 518 din 1 iulie 2020privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu Pitești" Secțiunea 4, aflate pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din județul Argeș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 13 iulie 2020  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești“ și ale Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești“ Secțiunea 4, aflat pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din județul Argeș, prevăzut în anexa nr. 1^*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.^*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești“ Secțiunea 4, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflat pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din județul Argeș, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din județul Argeș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești“ Secțiunea 4, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din județul Argeș, sunt în cuantum total de 1.939 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 1 iulie 2020.Nr. 518.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“ -
  Secțiunea 4, județul Argeș, situate pe raza localităților Curtea de Argeș și
  Tigveni din județul Argeș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și
  sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudețUnitatea administrativ-teritorialăNume și prenume proprietar/deținător TarlaParcelăNumăr cadastral/Nr. topo Nr. carte funciară Categoria de folosințăExtravilan/IntravilanSuprafața totală(mp)Suprafața de expropriat teren(mp)Suprafața de expropriat construcții(mp, ml, mc) Valoare de despăgubire conform Legii nr. 255/2010(lei)
  012345678910111213
  1ARGEȘCURTEA DE ARGEȘDAN GEORGE67--87310ArabilExtravilan46911.177,00-2.707,10
  2ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCUCEANU MARIAN ALIN, CUCEANU STEFANIA LAURA67-194984985ArabilExtravilan36712.557,00-5.881,10
  3ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMIROIU ION, MIROIU FLORENTINA--8443884438ArabilExtravilan2.218,005,00-11,50
  4ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT67---ArabilExtravilan43572.303,00-5.296,90
  5ARGEȘCURTEA DE ARGEȘNECULA MARIEA SILVIEA67--88030FâneațăExtravilan831248.480,00-19.504,00
  6ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBADESCU GABRIEL--8255882558FânețeExtravilan23.869,007.914,00-18.202,20
  Neproductiv3.213,007.389,90
  7ArgeșCurtea de ArgeșBALSEANU GHEORGHE67- - - ArabilExtravilan2.798,00141,00-324,30
  - - - Împrejmuire L = 22,30 ml 1.169,26
  8ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBALSEANU GHEORGHE--172880311FânețeExtravilan13.000,002.540,00-5.842,00
  ----Împrejmuire L = 16,60 ml877,53
  9ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT67---PădureExtravilan2025120.251,00-23.288,65
  10ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT67---FâneațăExtravilan2025811.423,00-26.272,90
  11ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROTEASA OCTAVIAN, PROTEASA MARIANA67-271583738PădureExtravilan21.495,00479,00-550,85
  12ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROTEASA OCTAVIAN, PROTEASA MARIANA67-271683739PădureExtravilan13574356,00-409,40
  13ARGEȘCURTEA DE ARGEȘARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI671212, 1182-81991PășuneExtravilan5000018.827,00-43.302,10
  14ARGEȘCURTEA DE ARGEȘSOTIR IRINA, SOTIR SILVAN GABRIEL67--85492ArabilExtravilan2230147,00- 338,10
  - - - ÎmprejmuireL = 30,59 ml1.934,05
  15ARGEȘCURTEA DE ARGEȘNIȚOIU ION, NIȚOIU DANIELA67-224188048ArabilIntravilan495048,00- 496,80
  - - - Împrejmuire L = 34,31 ml 794,26
  16ARGEȘCURTEA DE ARGEȘANTON NICOLAE, ANTON ISABELL CRISTINA6753-256088109FâneațăIntravilan4719656,00-6.789,60
  FâneațăExtravilan1.798,00-4.135,40
  PădureExtravilan1.050,00-1.207,50
  17ArgeșCurtea de ArgeșANGHEL GHEORGHE-RARES, ANGHEL AITEN- - 8399283992FânețeIntravilan5.000,003.903,00- 40.396,05
  - - - Împrejmuire L = 34,89 ml2.205,91
  18ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT6753---FâneațăIntravilan113843,00- 31,05
  FâneațăExtravilan716,00-1.646,80
  PădureExtravilan3.361,00-3.865,15
  - - - ÎmprejmuireL = 4,43 ml437,07
  19ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT67---FâneațăExtravilan41431.364,00-3.137,20
  PădureExtravilan426,00-489,90
  20ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan201201,00-231,15
  21ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ*)53---ArabilExtravilan1.544,006,00-13,80
  ----Împrejmuire L = 11,86 ml585,50
  22ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---ArabilIntravilan1162,00- 20,70
  ArabilExtravilan114,00- 262,20
  - - - ÎmprejmuireL = 5,69 ml 280,90
     ÎmprejmuireL = 38,63 ml1.907,06
  23ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan180527,00-31,05
  24ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC CONSTANTIN, HERIȘANU ANASTASIA531280--PădureExtravilan100002.083,00-2.395,45
  25ARGEȘCURTEA DE ARGEȘONCESCU ELENA53---PădureExtravilan92003.183,00-3.660,45
  26ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCEPELOVICI FLORIAN53---FâneațăExtravilan48362.775,00-6.382,50
  27ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan5531130,00-149,50
  28ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan25411.398,00-1.607,70
  29ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan60074.340,00-4.991,00
  30ARGEȘCURTEA DE ARGEȘENE MIHAIL53--86043ArabilExtravilan8310341,00- 784,30
  - - - ÎmprejmuireL = 63,11 ml3.755,39
  31ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ53---PădureExtravilan1043319,00-366,85
  32ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan53773.688,00-4.241,20
  33ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan23512.106,00-2.421,90
  34ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ53--88171PădureExtravilan70714929,00-1.068,35
  35ArgeșCurtea de ArgeșENE NICOLAE, ENE GABRIELAStr. Rm. Vâlcea nr. 187- - - FânețeExtravilan9.795,001.592,00- 3.661,60
  - - - Împrejmuire L = 118,91 ml7.075,96
  36ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---PădureExtravilan142258,00-66,70
  37ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC TUDOR53---FâneațăExtravilan710105,00-241,50
  38ARGEȘCURTEA DE ARGEȘFLOAREA MARIA53---FâneațăExtravilan29002.096,00-4.820,80
  39ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC TUDOR53---FâneațăExtravilan29002.895,00- 6.658,50
  - - - ÎmprejmuireL = 46,34 ml2.757,49
  40ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC TUDOR, BODOC MIOARA--332988108FânețeIntravilan729,00729,00-7.545,15
  41ARGEȘCURTEA DE ARGEȘFLOAREA ION53---ArabilExtravilan3606463,00-1.064,90
  42ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ*)--9001690016FânețeExtravilan4.072,003.111,00-7.155,30
  43ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ*)--8961289612FânețeExtravilan1.115,00785,00-1.805,50
  44ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC ION-PUNCTUL „ÎN PRUNI“--FânețeExtravilan800,00800,00-1.840,00
  45ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC VASILE-PUNCTUL „SUB COASTA ÎN PRUNI“--FânețeExtravilan1.200,001.200,00-2.760,00
  46ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC VASILE--8956389563FânețeExtravilan1.400,00339,00-779,70
  47ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---FâneațăExtravilan44743.049,00-7.012,70
  48ARGEȘCURTEA DE ARGEȘSANDU EUGENIA, SANDU ION53-3441/185098FâneațăExtravilan53643.130,00-7.199,00
  49ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMEZO MARIA, UȚĂ AURELIA53-3441/287676FâneațăExtravilan48422.192,00-5.041,60
  50ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMEZO MARIA, UȚĂ AURELIA53-336887677FâneațăExtravilan6047385,00-885,50
  51ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ53---NeproductivExtravilan23182.318,00-5.331,40
  52ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---ArabilExtravilan41882.110,00-4.853,00
  53ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT53---ArabilExtravilan18111.061,00-2.440,30
  54ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ54---NeproductivExtravilan934934,00-2.148,20
  55ARGEȘCURTEA DE ARGEȘNEGRILA MARIUS54--86727ArabilExtravilan4500747,00-1.718,10
  56ARGEȘCURTEA DE ARGEȘNEGRILA VASILICA54--86728ArabilExtravilan45004.356,00-10.018,80
  57ARGEȘCURTEA DE ARGEȘTURCU CONSTANTIN, TURCU ELENA541371--LivadăExtravilan24402.440,00- 5.612,00
  - -  - Împrejmuire L = 229,16 ml13.636,31
  58ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCODRESCU VASILE MARIUS54--82442ArabilExtravilan2328507,00-1.166,10
  59ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT54---FâneațăExtravilan22649,00-20,70
  60ARGEȘCURTEA DE ARGEȘTURCU GEORGETA54--86225ArabilExtravilan4768105,00-241,50
  61ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNGUREANU DUMITRU54---ArabilExtravilan59672.066,00-4.751,80
  62ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT54---ArabilExtravilan26212.621,00-6.028,30
  63ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT54---ArabilExtravilan27172.592,00-5.961,60
  64ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPUNGĂ GHEORGHE54--84570ArabilExtravilan39371.898,00-4.365,40
  65ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPOPA PAVEL54---ArabilExtravilan39261.898,00-4.365,40
  66ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT54---FâneațăExtravilan2636614.501,00-33.352,30
  67ARGEȘCURTEA DE ARGEȘTURCU CONSTANTIN54-946-FâneațăExtravilan79223,00-6,90
  68ARGEȘCURTEA DE ARGEȘTURCU CONSTANTIN54-947-ArabilExtravilan15187,00-16,10
  69ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVÎLCESCU ELENA551455--PădureExtravilan5007535,00-615,25
  70ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT55---FâneațăExtravilan21201.765,00-4.059,50
  71ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVÎLCESCU DUMITRU55---FâneațăExtravilan55605.509,00-12.670,70
  72ARGEȘCURTEA DE ARGEȘSCORBURĂ IOANA55---FâneațăExtravilan6614566,00-1.301,80
  73ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBONCEA BONCEA DUMITRU, BONCEA NICOLAE, BONCEA IOANA, BONCEA PETRE, BONCEA ION, BONCEA GHEORGHE, BONCEA VASILE, STATE BONCEA MARIA55---FâneațăExtravilan5452615.752,00-36.229,60
  74ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT55---FâneațăExtravilan156156,00-358,80
  75ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT55---FâneațăExtravilan201929,00-66,70
  76ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ55---NeproductivExtravilan27712.771,00-6.373,30
  77ARGEȘCURTEA DE ARGEȘAVRAM VASILE, AVRAM ELENA551410251988105FâneațăExtravilan130732.856,00-6.568,80
  78ARGEȘCURTEA DE ARGEȘAVRAM VASILE, AVRAM ELENA551410251883460AlteleExtravilan84.607,001.167,00-2.684,10
  FânețeExtravilan6.174,0014.200,20
  AlteleExtravilan1.368,003.146,40
  AlteleIntravilan11,00113,85
  79ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLĂSCEANU CONSTANTIN67---Curți-construcțiiIntravilan1794367,00- 8.863,05
      Curți-construcțiiExtravilan32,00-331,20
  55   FâneațăExtravilan610,00-1.403,00
  - - - - - - - Anexă S = 4,00 mp575,00
         Anexă S = 4,00 mp690,00
     Anexă S = 4,00 mp1.012,00
     Anexă S = 1,00 mp172,50
     Anexă S = 15,00 mp2.587,50
     Anexă S = 17 mp4.301,00
     Împrejmuire L = 28,90 ml 1.719,71
  80ArgeșCurtea de ArgeșVLĂSCEANU ION, VLĂSCEANU PARASCHIVA, VLĂSCEANU CONSTANTIN, VLĂSCEANU ELENA67- - - Curți-construcțiiIntravilan1.264,00681,00- 16.446,15
  FânețeExtravilan294,00- 676,20
  - - - Construcție casă S = 93 mp50.266,50
  Anexă S = 39 mp6.727,50
  Anexă S = 4 mp1.012,00
  Anexă S = 25 mp2.443,75
  Împrejmuire L = 38,49 ml2.290,23
  81ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLĂSCEANU ION67---LivadăIntravilan1494137,00- 1.417,95
  55   LivadăExtravilan1.357,00- 3.121,10
  - - - - Anexă S = 9 mp1.552,50
      Anexă S = 10 mp1.725,00
      Împrejmuire L = 38,49 ml 1.900,15
  82ArgeșCurtea de ArgeșVLĂSCEANU PARASCHIVA67- - - FânețeIntravilan542,00529,00- 5.475,15
  FânețeExtravilan13,00- 29,90
  - - - Anexă S = 1 mp1.703,15
  Anexă S = 17 mp2.932,50
  Împrejmuire L = 16,97 ml1.009,73
  Anexă S = 2 mp345,00
  Anexă S = 7 mp1.207,50
  83ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLĂSCEANU ION67--83936Curți-construcțiiIntravilan6746,00- 144,90
  - - - Împrejmuire L = 9,46 ml 562,93
  84ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLASCEANU ELENA67--88112Curți-construcțiiIntravilan66243,00- 1.038,45
  - - - Anexă S = 8 mp1.150,00
     Anexă S = 3 mp759,00
     Anexă S = 1 mp1.703,15
     Împrejmuire L = 22,40 ml 5.430,21
  85ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCĂPRARU MIOARA, CĂPRARU MARIAN, CĂPRARU MIHAELA CRISTINA67---FâneațăIntravilan15007,00-72,45
  55   FâneațăExtravilan910,00 2.093,00
  86ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT55---FâneațăExtravilan22851.267,00-2.914,10
  87ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMEIANU GHEORGHE, MEIANU CLAUDIA55--85894FâneațăExtravilan1863952,00-2.189,60
  88ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLĂSCEANU CONSTANTIN55--85911FâneațăExtravilan18631.080,00-2.484,00
  89ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT55---FâneațăExtravilan18631.423,00-3.272,90
  90ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLĂSCEANU CONSTANTIN55---FâneațăExtravilan50004.967,00-11.424,10
  91ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCĂPRARU VASILE55---FâneațăExtravilan25001.830,00-4.209,00
  92ArgeșCurtea de ArgeșNEGOESCU ANGELA55- - - ArabilExtravilan3.252,00849,00- 1.952,70
  - -- Împrejmuire L = 69,52 ml4.136,76
  93ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT55-  FâneațăExtravilan11471.147,00- 2.638,10
  - - - Împrejmuire L = 100,73 ml 5.994,00
     Fântână S = 11 mp2.365,55
  94ArgeșCurtea de ArgeșȘERBAN CONSTANTIN, ȘERBAN AURELIA--8388983889FânețeExtravilan1.257,001.243,00- 2.858,90
  - - - Anexă S = 130 mp22.425,00
     Împrejmuire L = 61,60 ml3.665,54
  95ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCRISTMEN - S.R.L.55---FâneațăExtravilan216234,00-78,20
  96ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC GEORGETA55-229388110FâneațăExtravilan1068130,00-299,00
          ----Împrejmuire L = 27,29 ml1.623,90
  97ArgeșCurtea de ArgeșLASCU GHEORGHE, LASCU CORNELIA- - 229288111ArabilIntravilan3.383,0046,00 476,10
  ArabilIntravilan100,00- 1.035,00
  - - - Împrejmuire L = 32,57 ml3.859,38
  - Împrejmuire L = 29,09 ml3.446,73
  98ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCĂPRARU CONSTANȚA, CĂPRARU DUMITRU, CĂPRARU CONSTANTIN, NICĂ MIHAELA55---FâneațăExtravilan2500654,00-1.504,20
  99ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBADEA AURELIA--8973189731FânețeExtravilan2.640,001.769,00-4.068,70
  ----Împrejmuire L = 63,63 ml3.786,34
  100ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBACIU VASILICA--8950889508LivadăExtravilan2.640,002.576,00-5.924,80
  101ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ*)55---FânețeExtravilan2.677,001.449,00-3.332,70
  102ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ*)55---FânețeExtravilan1.988,001.988,00-4.572,40
  103ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT55---Curți-construcțiiExtravilan135361.032,00-10.681,20
  FâneațăExtravilan6.656,00-15.308,80
  ---Construcție casă S = 38 mp28.842,00
     Construcție casă S = 10 mp5.405,00
   Anexă S = 29 mp5.002,50
   Anexă S = 3 mp517,50
   Anexă S = 7 mp1.207,50
   Împrejmuire L= 118,15 ml7.030,58
     Fântână S = 1 mp3.225,75
     Anexă S = 2 mp345,00
     Anexă S = 8 mp1.380,00
  104ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT551429--FâneațăExtravilan78066.387,00-14.690,10
  105ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBĂNUȚĂ VASILE, BĂNUȚĂ NICOLETA55--88107FâneațăExtravilan1636461,00-1.060,30
  ---Împrejmuire L = 41,75 ml5.472,70
  106ArgeșCurtea de ArgeșBANUTA TEODOR- - 1003/382234PădureExtravilan1.121,00237,00- 272,55
  FânețeExtravilan51,00- 117,30
  - - - Anexă S = 16 mp2.760,00
  Împrejmuire L = 54,50 ml7.144,01
  107ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT581436--PădureIntravilan1621812,00-124,20
  PădureExtravilan13.222,00 15.205,30
  108ARGEȘCURTEA DE ARGEȘARAPU CARMENCITA MARIA, IONESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN67--85778FâneațăIntravilan51511,00-113,85
  109ARGEȘCURTEA DE ARGEȘARAPU CARMENCITA MARIA, IONESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN67--86218FâneațăExtravilan16217,00-39,10
  110ArgeșCurtea de ArgeșVÎLCESCU NICOLAE, VÎLCESCU MARIANA67---Curți-construcțiiIntravilan2.280,00256,00- 6.182,40
  58FânețeIntravilan789,00- 8.166,15
  - - - - Construcție casă S = 60 mp45.540,00
  Anexă S = 13 mp1.868,75
  Anexă S = 7 mp1.207,50
  Anexă S = 37 mp9.361,00
  Anexă S = 17 mp2.443,75
  Anexă S = 17 mp2.932,50
  Împrejmuire L = 91,07 ml 11.235,49
  111ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVÎLCESCU MARIA67---Curți construcțiiIntravilan755871,00-1.714,65
  58   FâneațăExtravilan6.427,00-14.782,10
  -   ---Casă tip P S = 27 mp20.493,00
        -Anexă S = 3 mp517,50
  112ARGEȘCURTEA DE ARGEȘOBȘTEA MOȘNENILOR ARGEȘENI58---PădureExtravilan1552958.888,00-10.221,20
  113ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ58---NeproductivExtravilan45544.554,00-10.474,20
  114ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ58---NeproductivExtravilan402402,00-924,60
  115ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLASCEANU PARASCHIVA58---FâneațăExtravilan11701.093,00-2.513,90
  116ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLASCEANU ELENA58---FâneațăExtravilan11701.016,00-2.336,80
  117ARGEȘCURTEA DE ARGEȘVLASCEANU ION58---FâneațăExtravilan1170900,00-2.070,00
  118ARGEȘCURTEA DE ARGEȘUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ58---PădureExtravilan2016120,00-138,00
  119ArgeșCurtea de ArgeșVLĂSCEANU CONSTANTIN55- - - FânețeExtravilan925,00833,00- 1.915,90
  - - - Împrejmuire L = 43,49 ml 2.587,90
  120ArgeșCurtea de ArgeșSTANCIU MARIA55- - - FâneațăIntravilan4.994,0036,00- 372,60
  FâneațăExtravilan4.624,00 10.635,20
  - - - Împrejmuire L = 21 ml2.195,60
  121ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCORBEANU ANA55---ArabilIntravilan3.869,0030,00-310,50
  ArabilExtravilan 2.427,00 5.582,10
  ----Împrejmuire L = 57 ml7.551,36
  122ArgeșCurtea de ArgeșENE LILIANA CONSTANTINA55- - - FânețeExtravilan1.349,00591,00- 1.359,30
  - - - Împrejmuire L = 53 ml 5.541,28
  123ArgeșCurtea de ArgeșENE NICOLAE55- - - FânețeExtravilan1.349,00612,00- 1.407,60
  - - - Împrejmuire L = 18 ml2.132,87
  124ArgeșCurtea de ArgeșENE MIHAIL55- - - ArabilExtravilan1.349,00615,00- 1.414,50
  - - - Împrejmuire L = 16 ml1.672,84
  125ARGEȘCURTEA DE ARGEȘTUDOR ELENA55---FânețeExtravilan1.348,00705,00-1.621,50
  ----Împrejmuire L = 19 ml2.517,12
  126ArgeșCurtea de ArgeșBONCEA DUMITRU55- 8331883318FâneațăExtravilan20.599,001.360,00- 3.128,00
  - - - Împrejmuire L = 48 ml5.018,51
  127ArgeșCurtea de ArgeșGHEONOIU ELENA55- - - FâneațăExtravilan4.100,00266,00- 611,80
  - - - Împrejmuire L = 42 ml4.976,68
  128ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBONCEA NICOLAE56---FâneațăExtravilan128425.733,00-13.185,90
  ---Împrejmuire L = 142,92 ml8.504,54
  129ArgeșCurtea de ArgeșIORDANA FLORENTINA5615458229782297FânețeIntravilan3.300,00259,00- 2.680,65
  -FânețeExtravilan1.903,00- 4.376,90
  - - - Construcție casă S = 98 mp74.382,00
  Anexă S = 27 mp4.657,50
  Anexă S = 6 mp862,50
  Împrejmuire L = 65,01 ml5.319,13
  Împrejmuire L = 87,06 ml 7.123,26
  130ARGEȘCURTEA DE ARGEȘDINESCU MIHAI CORNEL561545-82308FâneațăExtravilan20001.316,00-3.026,80
  131ArgeșCurtea de ArgeșOANȚĂ MARIAN,OANȚĂ ELENA561545-15468229682296FânețeExtravilan1.000,00113,00- 259,90
  - - - Împrejmuire L = 21,32 ml 1.347,80
  132ARGEȘCURTEA DE ARGEȘOANTA MARIAN, OANTA ELENA56-2330-FâneațăExtravilan6527781,00-1.796,30
  ---Împrejmuire L = 61,46 ml3.885,79
  133ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBOGATU ANTONETA, TĂNASE ELENA--9003390033FânețeExtravilan3.000,001.956,00-4.498,80
  134ARGEȘCURTEA DE ARGEȘFULGA IONICA56--84918FâneațăExtravilan74491.763,00-4.054,90
  ---Împrejmuire L = 58,95 ml3.507,86
  135ArgeșCurtea de ArgeșMILCA MARIUS IONEL, MILCA MARIA LIDIA-- 8290582905ArabilExtravilan1.371,00294,00-676,20
  FâneațăExtravilan911,00- 2.095,30
  -  -  - Anexă S = 44 mp7.590,00
  Împrejmuire L = 116,08 ml 7.339,13
  136ARGEȘCURTEA DE ARGEȘOANTA MARIAN, OANTA ELENA56--82906LivadăExtravilan44242.103,00-4.836,90
  137ARGEȘCURTEA DE ARGEȘOANTA MARIAN, OANTA ELENA56--86718PădureExtravilan3555346,00-397,90
  138ARGEȘCURTEA DE ARGEȘOBȘTEA MOȘNENILOR ARGEȘENI56---PădureExtravilan1174764.553,00-5.235,95
  139ARGEȘCURTEA DE ARGEȘNEGRILA FILOFTEIA56--81833FâneațăExtravilan6634308,00-708,40
  140ARGEȘCURTEA DE ARGEȘGEORGESCU AURELIA56--88106FâneațăExtravilan40692.579,00-5.931,70
  141ARGEȘCURTEA DE ARGEȘCÎRSTEA CONSTANTIN, CÎRSTEA GHEORGHE56---FâneațăExtravilan46001.878,00-4.319,40
  142ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT56---FâneațăExtravilan225057.025,00-16.157,50
  143ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBUCUROIU VASILE56---FâneațăExtravilan786036,00-82,80
  144ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC ION56---FâneațăExtravilan5000526,00-1.209,80
  145ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC CONSTANTIN56---FâneațăExtravilan50001.764,00-4.057,20
  146ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMIHAI MARIA ANCUȚA, MIHAI OCTAVIAN GABRIEL56--85683FâneațăExtravilan21021.262,00-2.902,60
  147ARGEȘCURTEA DE ARGEȘGENOIU VALERIU--8962489624FânețeExtravilan4.415,001.792,00-4.121,60
  148ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT56---FâneațăExtravilan979478,00-1.099,40
  149ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT56---FâneațăExtravilan385715,00-34,50
  150ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT56---FâneațăExtravilan37911.602,00-3.684,60
  151ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT56---FâneațăExtravilan64701.946,00-4.475,80
  152ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMEGHES ELENA--8997789977PășuneExtravilan4.500,00401,00 922,30
  153ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT56---PădureExtravilan3927141,00-162,15
  154ARGEȘCURTEA DE ARGEȘPROPRIETAR NEIDENTIFICAT56---FâneațăExtravilan260260,00-598,00
  155ARGEȘCURTEA DE ARGEȘOBȘTEA MOȘNENILOR ARGEȘENI56---PădureExtravilan15098210,00-11,50
  155^1ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC VASILEPUNCTUL„HOAGA“---FânețeExtravilan4.960,003.234,00-8.182,02
  155^2ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ*)--8960889608FânețeExtravilan294,0057,00-144,21
  155^3ARGEȘCURTEA DE ARGEȘMUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ*)--8963589635FânețeExtravilan600,00206,00-521,18
  155^4ARGEȘCURTEA DE ARGEȘGENOIU ELENA--8961689616FânețeExtravilan4.415,001.965,00-4.971,45
  155^5ARGEȘCURTEA DE ARGEȘBODOC VASILE, BODOC MARIANA--143189621FânețeIntravilan560,00278,00-3.836,40
  155^6ARGEȘCURTEA DE ARGEȘSOCIANU CRISTINA MARIA, SOCIANU CORINA IOANA--8975589755FânețeExtravilan2.500,001.865,00-4.718,45
  156ARGEȘTIGVENIUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIGVENI3---NeproductivExtravilan58555.855,00-3.366,63
  157ARGEȘTIGVENIUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIGVENI3---NeproductivExtravilan82168.216,00 4.724,20
  158ARGEȘTIGVENIUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIGVENI3---PășuneExtravilan700002.642,00-3.038,30
  159ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---FâneațăExtravilan50003.163,00-3.637,45
  160ARGEȘTIGVENICOJANU DUMITRU, COJAN MARIA, COJANU GHEORGHE, COJANU ION, MORUZ ELENA, RIZOIU VASILICA3---FâneațăExtravilan264020,00-23,00
  161ARGEȘTIGVENIGĂBRIAN CONSTANTIN3---FâneațăExtravilan50005.000,00-5.750,00
  162ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---FâneațăExtravilan50003.003,00-3.453,45
  163ARGEȘTIGVENIFILIP GAVRILA3---FâneațăExtravilan25001.470,00-1.690,50
  164ARGEȘTIGVENIPREDESCU MARIA3---FâneațăExtravilan25001.404,00-1.614,60
  165ARGEȘTIGVENIVASILE NICOLAE3---FâneațăExtravilan48842.625,00-3.018,75
  166ARGEȘTIGVENIFLOAREA MARIA3---FâneațăExtravilan50002.542,00-2.923,30
  167ARGEȘTIGVENIISPAS GHEORGHE3---FâneațăExtravilan24852.298,00-2.642,70
  168ARGEȘTIGVENIISPAS NICOLAE3---FâneațăExtravilan1242125,00-143,75
  169ARGEȘTIGVENIOLTEANU FILOFTEIA, LITA MIHAELA, OLTEANU ION, OLTEANU CONSTANTIN CRISTIAN, OLTEANU MIHAI ADRIAN, OLTEANU NICOLAE MARIUS3---FâneațăExtravilan49522.381,00-2.738,15
  170ARGEȘTIGVENIMINCIUNĂ MARIA3---FâneațăExtravilan49362.274,00-2.615,10
  171ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---FâneațăExtravilan49002.244,00-2.580,60
  172ARGEȘTIGVENIGOLEA MARIN, GOLEA MARIA3---FâneațăExtravilan57932.526,00-2.904,90
  173ARGEȘTIGVENIGOLEA MARIN, GOLEA MARIA3---FâneațăExtravilan99104.267,00-4.907,05
  174ARGEȘTIGVENIDRAGNEA VERGINIA, DRAGNEA GABRIEL3--80319FâneațăExtravilan125001.589,00-1.827,35
  175ARGEȘTIGVENIPUIU DANIELA, PUIU STELIAN, PUIU MARIAN NICOLAE3---FâneațăExtravilan5929376,00-432,40
  176ARGEȘTIGVENIVELICU NICOLETA GABRIELA, SAVU MARIANA3---FâneațăExtravilan60003.169,00-3.644,35
  177ARGEȘTIGVENISORESCU ELENA3---FâneațăExtravilan2200221,00-254,15
  178ARGEȘTIGVENISORESCU ELENA3---FâneațăExtravilan600409,00-470,35
  179ARGEȘTIGVENITURCU SORIN LUCIAN, TURCU GABRIELA3--80715FâneațăExtravilan26002.519,00-2.896,85
  180ARGEȘTIGVENIFLORESCU LIZICA DOINA3--80719FâneațăExtravilan26002.600,00-2.990,00
  181ARGEȘTIGVENIMOȘTEANU NICOLAE3---FâneațăExtravilan50003.470,00-3.990,50
  182ARGEȘTIGVENIUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIGVENI3---FâneațăExtravilan100207.298,00-8.392,70
  183ARGEȘTIGVENIPROTEȘANU ELENA, PROTEȘANU DUMITRU, PROTEȘANU VASILE, PROTEȘANU MIHAI3---FâneațăExtravilan10000175,00-201,25
  184ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---FâneațăExtravilan5000714,00-821,10
  185ARGEȘTIGVENIFILIP TOMA, FILIPESCU GHEORGHE, FILIPESCU AURELIAN, FILIPESCU ELENA3---FâneațăExtravilan35003.218,00-3.700,70
  186ARGEȘTIGVENIFILIP TOMA, FILIPESCU GHEORGHE, FILIPESCU AURELIAN, FILIPESCU ELENA3---NeproductivExtravilan1500527,00-303,03
  187ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---NeproductivExtravilan50002.931,00-1.685,33
  188ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---FâneațăExtravilan106023,00-3,45
  189ARGEȘTIGVENICINCĂ MARIA, CINCĂ ION, CINCĂ MIHAI, CINCĂ CONSTANTIN3---PășuneExtravilan600001.084,00-1.246,60
  PădureExtravilan3500014.616,00-42.021,00
  190ARGEȘTIGVENIBUZOIANU IULIANA ELENA3---FâneațăExtravilan26180239,00-274,85
  191ARGEȘTIGVENIIANA MIHAELA3---NeproductivExtravilan1500217,00-124,78
  192ARGEȘTIGVENIVACAREL FLORENTINA3---FâneațăExtravilan138001.876,00-2.157,40
  193ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---FâneațăExtravilan1700520,00-598,00
  194ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---FâneațăExtravilan2000682,00-784,30
  195ARGEȘTIGVENIIORDANA PETRE3---FâneațăExtravilan3000264,00-303,60
  196ARGEȘTIGVENISTANCIU PETRIA3---FâneațăExtravilan154008.181,00-9.408,15
  197ARGEȘTIGVENISTANCIU ION3---FâneațăExtravilan2247965,00-1.109,75
  198ARGEȘTIGVENIIANA MIHAELA3---FâneațăExtravilan9380240,00-276,00
  NeproductivExtravilan103,0059,23
  199ARGEȘTIGVENIGAVRILESCU NICOLAE3---FâneațăExtravilan83332.629,00-3.023,35
  200ARGEȘTIGVENIGAVRILESCU GHEORGHE3---FâneațăExtravilan83338.333,00-9.582,95
  201ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT3---NeproductivExtravilan958958,00 550,85
  202ARGEȘTIGVENIGAVRILESCU VASILE3---FâneațăExtravilan83336.516,00-7.493,40
  203ARGEȘTIGVENIMOLDOVEANU VIOREL3--80881FâneațăExtravilan57001.839,00-2.114,85
  204ARGEȘTIGVENIMOLDOVEANU VIOREL3--80876FâneațăExtravilan92004,00-4,60
  205ARGEȘTIGVENICOMUNA TIGVENI*)--8246982469Fânețe-Extravilan-27.732,00-8.850,00--10.177,50
  Împrejmuire L = 67,18 ml 5.802,31
  206ArgeșTigveniDONESCU AURELIAN29- - - FâneațăExtravilan5.000,00- 1.828,00- 2.102,20
  - - - Împrejmuire L = 21,13 ml4.919,37
  207ARGEȘTIGVENIDONESCU EMIL, DONESCU SIMONA3---FâneațăExtravilan5025253,00 290,95
              Împrejmuire L = 58,27 ml5.032,76
  208ARGEȘTIGVENICIUBLEA ELENA CARMEN, CIUBLEA PETRE3---FâneațăExtravilan49984.487,00-5.160,05
  209ARGEȘTIGVENIDONESCU ION, DONESCU MARIA3---FâneațăExtravilan49001.943,00-2.234,45
  210ArgeșTigveniDONESCU ION, SANDA FILOFTIA12- - - ArabilExtravilan10.500,001.945,00- 2.236,75
  - - - Împrejmuire L = 37,07 ml 3.201,73
  211ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT13---LivadăExtravilan42651.501,00 1.726,15
  Împrejmuire L = 86,80 ml7.496,88
  212ARGEȘTIGVENICIUBLEA ELENA CARMEN, CIUBLEA PETRE13---LivadăExtravilan2502630,00 724,50
  Împrejmuire L = 42.58 ml3.677,62
  213ARGEȘTIGVENIDEACONU GHEORGHE, DEACONU FLORENTINA13---LivadăExtravilan25002.495,00 2.869,25
  Împrejmuire L = 214,79 ml18.551,33
  214ARGEȘTIGVENIDEACONU MARIA, DEACONU ION13---LivadăExtravilan50002.858,00 3.286,70
  Împrejmuire L = 216,33 ml18.684,34
  215ARGEȘTIGVENIBUNESCU GHEORGHE, BUNESCU IONELA13---LivadăExtravilan50003.831,00-4.405,65
  216ARGEȘTIGVENINEAGOE ION, NEAGOE ELENA13---    Anexă S = 8,62 mp2.180,86
      Împrejmuire L = 523,04 ml21.238,22
  LivadăExtravilan50003.899,00 4.483,85
  217ARGEȘTIGVENIDATES GENOVEVA13--80261LivadăExtravilan25001.923,00-2.211,45
  218ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT13---ArabilExtravilan25001.983,00-2.280,45
  219ARGEȘTIGVENIPETRESCU TEODOR, POPESCU CORINA, PETRESCU ERZIL, HORNOIU MIOARA13---LivadăExtravilan100007.542,00-8.673,30
  220ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT13---LivadăExtravilan3800012.295,00 14.139,25
     Împrejmuire L = 108,44 ml4.403,25
  221ARGEȘTIGVENISTANCIU MARIAN, STANCIU ANA13--80210LivadăIntravilan10000107,00 430,68
     Împrejmuire L = 24,30 ml986,71
  222ARGEȘTIGVENIDINESCU IOANA12---LivadăExtravilan50003.044,00 3.500,60
     Împrejmuire L = 183,45 ml7.010,87
  223ARGEȘTIGVENIROȘU CONSTANTIN, ROȘU EMIL, CERȘEANU MARIA26---LivadăExtravilan199407.177,00-8.253,55
  224ARGEȘTIGVENIDEACONU CONSTANTIN, DEACONU PETRE, DEACONU ȘTEFAN12---LivadăExtravilan50001.980,00-2.277,00
  225ARGEȘTIGVENIROLEA ADRIANA12---LivadăExtravilan99964.498,00-5.172,70
  226ArgeșTigvenIDIAMAND JEAN EDUARD12377, 3788023280232ArabilIntravilan62.090,002.500,00- 10.062,50
  ArabilExtravilan11.800,00- 13.570,00
  - - - Împrejmuire L = 55,81 ml 2.132,88
  227ARGEȘTIGVENIMARCIUC ELENA CRIMIDA12377, 378-80231LivadăExtravilan100001.018,00 1.170,70
     Împrejmuire L = 33,96 ml1.460,07
  228ARGEȘTIGVENISTANCIU MARIAN, STANCIU ANA12377, 378-80230LivadăExtravilan100001.117,00 1.284,55
     Împrejmuire L = 35,10 ml1.425,25
  229ArgeșTigveniIACOB GHEORGHE12377, 37880062- LivadăExtravilan10.000,001.212,00- 1.393,80
  DrumExtravilan161,00- 92,58
  LivadăExtravilan488,00- 561,20
  - - - Împrejmuire L = 93,10 ml 4.447,48
  230ArgeșTigveniILINA VERGINICA, ILINA DUMITRU, SAVULESCU DELIA, SAVULESCU CONSTANTIN, LANGER NICOLAE, LANGER EMILIEA, VELEA MARCEL12-5181019LivadăIntravilan48.146,00654,00- 2.632,35
  LivadăExtravilan10.394,00- 11.953,10
  - - - Împrejmuire L = 304 ml 10.165,67
  231ArgeșTigveniNACA FILOFTIA26---LivadăIntravilan75.898,00325,00- 1.308,13
  LivadăExtravilan3.838,00- 4.413,70
  - - - Împrejmuire L = 36,26 ml 1.472,35
  232ARGEȘTIGVENIIACOB GHEORGHE, BONCAN MARIAN, BONCAN VALENTINA26--80825LivadăIntravilan19254228,00 917,70
     Împrejmuire L = 51,26 ml2.081,43
  233ArgeșTigveniIACOB GHEORGHE26--80155LivadăIntravilan10.000,00- 1.624,00- 6.536,60
  LivadăExtravilan94,00- 108,10
  - - - Împrejmuire L = 25,33 ml1.028,54
  234ArgeșTigveniSTAMA BOGDAN ION, STAMA MARIA26-8058280582LivadăExtravilan10.031,00- 867,00- 997,05
  LivadăIntravilan102,00- 410,55
  - - - Împrejmuire L = 25,89 ml 6.273,22
  235ArgeșTigveniLĂZĂRESCU MARIA 26--80581LivadăExtravilan10.032,00933,00- 1.072,95
  - ---Împrejmuire L = 29,06 ml 2.509,90
  236ArgeșTigveniARGHIROPOL RADU MARIAN, ARGHIROPOL MARIA MAGDALENA ANGELA26-22181007LivadăExtravilan10.003,00917,00- 1.054,55
  -- --Împrejmuire L = 73,33 ml6.333,49
  237ARGEȘTIGVENIAPOSTOL CONSTANTIN, MAȘALĂ FLOAREA, TELEABĂ VICTORIA, APOSTU DUMITRU NICOLAE26---LivadăIntravilan170901.464,00-5.892,60
  238ARGEȘTIGVENIGAVRILA ION, GAVRILA VIRGINICA, GEORGESCU SORIN, GEORGESCU ELENA MARIA26---LivadăIntravilan11892986,00-3.968,65
  239ARGEȘTIGVENIGEORGESCU SORIN, GEORGESCU ELENA MARIA26---LivadăIntravilan5008420,00-1.690,50
  240ARGEȘTIGVENIGEORGESCU SORIN, GEORGESCU ELENA MARIA26---LivadăIntravilan169951.473,00-5.928,83
  241ARGEȘTIGVENIGAVRILA ION, GAVRILA VIRGINICA26---LivadăIntravilan169961.507,00-6.065,68
  242ARGEȘTIGVENISTROESCU DAN-GEORGE--8047880478LivadăExtravilan15.005,003.188,00-3.666,20
  LivadăIntravilan 498,00 2.004,45
  243ArgeșTigveniBLÎNDĂ ILEANA ELISABETA CONSTANȚA26--80477LivadăExtravilan15.006,006.855-7.883,25
  LivadăIntravilan2.337-9.406,43
  -- -Împrejmuire L = 26,68 ml 1.019,62
  244ArgeșTigveniILINA VERGINICA, ILINA DUMITRU, SAVULESCU DELIA, SAVULESCU CONSTANTIN, LANGER NICOLAE, LANGER EMILIEA, VELEA MARCEL, STAN SORIN EUGEN26-52- LivadăIntravilan51.718,002.761,00- 11.113,03
  Extravilan8.723,0010.031,45
  - - - - Împrejmuire L = 185,41 ml7.085,78
  245ARGEȘTIGVENINACA FILOFTIA26--80484LivadăExtravilan27926284,00 326,60
     Împrejmuire L = 45,95 ml1.756,06
  246ARGEȘTIGVENINACA FILOFTIA26--80483LivadăIntravilan882860,00 241,50
     Împrejmuire L = 31,30 ml1.196,18
  247ARGEȘTIGVENIUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIGVENI26---NeproductivExtravilan67711.864,00-1.071,80
  248ARGEȘTIGVENIUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIGVENI26---NeproductivExtravilan1427393,00-225,98
  249ARGEȘTIGVENIBARZOTESCU IRMA BARZOTESCU SORIN BARZOTESCU ELENA GABRIELA, SANDULESCU ANETA MARIA ION ILIE NACA FILOFTEIA26---LivadăExtravilan654228.755,00 10.068,25
  PășuneExtravilan18611.501,00-1.726,15
      Împrejmuire L = 68,09 ml2.276,91
  250ARGEȘTIGVENIPAROHIA BARSESTI-VLADESTI26---ArabilExtravilan1800785,00-902,75
  251ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT26---ArabilExtravilan2925759,00-872,85
  252ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT26---ArabilExtravilan9959411,00-472,65
  253ARGEȘTIGVENIRADULESCU ELENA26---ArabilExtravilan6910914,00 1.051,10
  Împrejmuire L = 118,36 ml4.523,34
  254ARGEȘTIGVENIPAUNA TOMA26---FâneațăExtravilan6257289,00-332,35
  255ARGEȘTIGVENIPROPRIETAR NEIDENTIFICAT26---ArabilExtravilan3283113,00-129,95
  TOTAL657.629,00886,62 (ml) 5.470,33 (mp)1.938.084,54
  NOTĂ:Pentru toate pozițiile în care la coloana „Nume și prenume proprietar/deținător“ se regăsește mențiunea „PROPRIETAR NEIDENTIFICAT“, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deținătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condițiile legii.*) Pentru pozițiile nr. crt. 5, 7, 8, 15, 16, 23, 24 și 28, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziția comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale. (la 16-04-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 370 din 11 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 ) Notă
  Art. I din HOTĂRÂREA nr. 370 din 11 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, prevede:
  Se aprobă suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești“ Secțiunea 4, aflate pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din județul Argeș, cu modificările și completările ulterioare, cu suma totală de 403 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027“.
  -----