ORDIN nr. 1.244 din 9 iulie 2020privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut și aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 9 iulie 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. NT 5.327 din 9.07.2020,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) și ale art. 109 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut în municipiul București, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, unitățile sanitare, precum și personalul medical implicat în furnizarea serviciilor medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 9 iulie 2020.Nr. 1.244.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTpentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut în municipiul București  +  Anexa nr. 2REGULAMENTpentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București