LISTA din 30 iunie 2015denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)(Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.
   +   + 
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțieCantitate/AmbalajPreț cu ridicata maximal/ambalajPreț cu ridicata maximal/U.T.Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț cu amănuntul maximal/ambalajPreț cu amănuntul maximal/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  1W68326001A09AA02PANCREATINUM **KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC209,890,4945000,49450013,370,6685000,6685000,000000
  2W68327001A09AA02PANCREATINUM **KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC2022,201,1100001,11000030,001,5000001,5000000,000000
  (la 14-06-2023, Conținutul secțiunii C2 a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 1.968/452/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 14 iunie 2023 )