HOTĂRÂRE nr. 278 din 28 martie 2024privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt" al Județului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mr. Constantin Ene" al Județului Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 4 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt“ al Județului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene“ al Județului Bacău a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costești nr. 38 din 25.08.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costești nr. 45 din 5.10.2023, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Secuieni nr. 68 din 20.09.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Secuieni nr. 83 din 20.11.2023.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară bun de uz și de interes public național și vor fi utilizate pentru edificarea de subunități de pompieri.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 1 se va realiza pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 martie 2024.Nr. 278.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor, proprietate publică a statului, care se înscriu în
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și care se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt“
  al Județului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor Interne
  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene“
  al Județului Bacău
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăPersoana juridică căreia i se dă în administrare imobilulValoarea de inventar (lei)
  Se va atribui de către MF.8.19.01Se va atribui de către MAI.Județul VasluiHotărârea Consiliului Local al Comunei Costești nr. 38/25.08.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costești nr. 45/5.10.2023Statul român Domeniul public În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt“ al Județului VasluiCUI 4359458 Cartea funciară nr. 84204 Costești47.876,83
  Se va atribui de către MF.8.19.01Se va atribui de către MAI.Județul BacăuHotărârea Consiliului Local al Comunei Secuieni nr. 68/20.09.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Secuieni nr. 83/20.11.2023Statul român Domeniul public În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene“ al Județului BacăuCUI 4455188 Cartea funciară nr. 62027 Secuieni31.461
  ------