ORDIN nr. 351 din 22 martie 2024pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.141 din 20.03.2024 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 și 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VI, articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului în curs, pentru anul anterior.2. După capitolul VII^1 se introduce un nou capitol, capitolul VII^2, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VII^2 Dispoziții aplicabile pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului  +  Articolul 48(1) Pentru unitățile de specialitate care derulează Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a afecțiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic și FISH și examen de biologie moleculară, Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne și Subprogramul național de testare genetică, decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.(2) Actele adiționale de suplimentare a valorii de contract pentru situațiile prevăzute la alin. (1), pentru acoperirea serviciilor acordate peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(3) Decontarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea de acte adiționale de suplimentare a valorii de contract, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.3. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 1) „proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale“, după litera ae) se introduce o nouă literă, lit. af), cu următorul cuprins:af) Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;4. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 5) „implantare de defibrilatoare interne“, după litera w) se introduce o nouă literă, lit. x), cu următorul cuprins:x) Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;5. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 15) „proceduri prin tehnici transcateter pentru bolnavi cu insuficiență mitrală“, după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:j) S.C. Delta Health Care - S.R.L.;6. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 16) „proceduri prin tehnici transcateter pentru bolnavi cu insuficiență tricuspidiană“, după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:j) S.C. Delta Health Care - S.R.L.;7. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 17) „proceduri prin tehnici transcateter pentru bolnavi cu valvulopatii pulmonare“, după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:j) S.C. Delta Health Care - S.R.L.;8. La capitolul IX titlul „Programul național de diabet zaharat“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 4) „pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei“, după litera am) se introduce o nouă literă, lit. an), cu următorul cuprins:an) Spitalul Municipal Rădăuți;9. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera ț) se introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins:u) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;10. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 1) „boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme cronice“, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:y) Spitalul Municipal «Sf. Ierarh Dr. Luca» Onești;11. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 2) „boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice“, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:z) Spitalul Municipal «Sf. Ierarh Dr. Luca» Onești;12. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 5) „boala Fabry“, după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:v) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;13. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 16) „Amiloidoză cu transtiretină“, după litera o) se introduce o nouă literă, lit. p), cu următorul cuprins:p) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;14. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 25) „Atrofie musculară spinală“, după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:o) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» Iași;15. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 29) „Hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)“, după litera p) se introduce o nouă literă, lit. q), cu următorul cuprins:q) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;16. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 30) „Sindromul hemolitic uremic atipic (SHUa)“, după litera q) se introduc trei noi litere, lit. r)-ș), cu următorul cuprins:r) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;s) Spitalul Clinic CF Timișoara;ș) Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare;17. La capitolul IX titlul „Programul național de sănătate mintală“ „Subprogramul național de tratament al bolnavilor cu toxicodependență, precum și de testare a metaboliților stupefiantelor“ subtitlul „Unități care derulează programul“, lit. a) se abrogă.18. La capitolul IX titlul „Programul național de sănătate mintală“ „Subprogramul național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist“, Nota de la subtitlul „Indicatori de evaluare“ se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:1. Durata ședinței de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenție de psihopedagogie specială-logopedie este de 50 de minute, urmată obligatoriu de 10 minute pauză.2. Pentru fracțiuni de normă numărul de ședințe de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenție de psihopedagogie specială-logopedie se ajustează corespunzător, astfel încât să se respecte durata ședinței și a pauzei prevăzute la pct. 1.19. La capitolul IX titlul „Programul național de ortopedie“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după punctul 7) „Tratamentul instabilităților articulare cronice la copil, prin implanturi de fixare“ se introduce un nou punct, punctul 8), cu următorul cuprins:8) Tratamentul prin corectarea inegalităților și diformităților membrelor la copil:a) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București;b) Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» București;20. La capitolul IX titlul „Programul național de PET-CT“ subtitlul „Criterii de eligibilitate pentru monitorizarea bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice“ punctul I „CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru PET-CT cu [18F]-FDG pentru tumorile maligne solide ale adultului“ subpunctul 1 „Cancere ale capului și gâtului (tumori ale sferei ORL)“, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:e) suspiciune de evoluție la distanță în condițiile evaluării imagistice standard incerte;21. La capitolul IX titlul „Programul național de PET-CT“ subtitlul „Criterii de eligibilitate pentru monitorizarea bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice“ punctul I „CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru PET-CT cu [18F]-FDG pentru tumorile maligne solide ale adultului“, după subpunctul 21 „Metastaze cu punct de plecare neprecizat“ se introduc două subpuncte noi, subpunctele 21^1 și 21^2, cu următorul cuprins:21^1. Tumori neuroendocrine și carcinoame neuroendocrine care nu pot fi investigate cu scintigrafie HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-Octreotidă] trifluoroacetata) stadializare inițială a extensiei reale a bolii;b) evaluarea răspunsului la tratament;c) evaluarea suspiciunii de recidivă când investigațiile imagistice sunt neconcludente.21^2. Tumori specifice copilului apărute la vârsta adultă - respectă criteriile de eligibilitate pentru PET-CT cu [18F]-FDG pentru tumorile maligne solide ale copilului.22. La capitolul IX titlul „Programul național de PET-CT“ subtitlul „Criterii de eligibilitate pentru monitorizarea bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice“ punctul III „INDICAȚII PEDIATRICE“, subpunctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:30. Limfoame Hodgkin și nonHodgkina) stadializarea și restadializarea limfoamelor FDG avide, inclusiv limfomul indolent sau boala limfoproliferativă posttransplant (PTLD) preterapeutic;b) evaluarea răspunsului la tratament utilizând criteriile Deauville și clasificarea Lugano;c) suspiciune clinică înaltă de transformare a unui limfom într-o formă histologică mai agresivă, pentru identificarea unui site pentru biopsie;d) evaluarea suspiciunii de recurență în limfoamele FDG avide;e) înainte de transplantul medular pentru evaluarea bolii reziduale comparativ cu remisiunea și aprecierea indicației de transplant;f) evaluarea posttransplant și post CAR-T;23. La capitolul IX titlul „Programul național de PET-CT“ subtitlul „Criterii de eligibilitate pentru monitorizarea bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice“ punctul III „INDICAȚII PEDIATRICE“, după subpunctul 30 „Limfoame Hodgkin și nonHodgkin“ se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 31-33, cu următorul cuprins:31. Tumori rare la copil, specifice adultului (cancer colorectal, cancer bronhopulmonar, neoplazii ale capului și gâtului, melanom malign, neoplasm esofagian, gastric sau pancreatic, cancer tiroidian, GIST, tumori neuroendocrine, neoplasm de ovar, altele decât tumori cu celule germinale) - aceleași criterii ca la bolnavii adulți.32. Tumori hepatice malignea) stadializare;b) evaluarea răspunsului la tratament (pre/postoperator);c) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.33. Malignitate cu sediu primar necunoscut:a) localizarea tumorii primare;b) stadializare;c) evaluarea răspunsului la tratament;d) suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.24. La capitolul IX titlul „Programul național de PET-CT“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera p) se introduce o nouă literă, lit. q), cu următorul cuprins:q) S.C. Elytis Hospital Hope - S.R.L. - Iași;25. La anexa nr. 1, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  CONTRACTpentru finanțarea programelor/subprogramelordin cadrul programelor naționale de sănătate curative
  26. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Prezentul contract este valabil, de la data încheierii acestuia, pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.27. La anexa nr. 1, articolul 3 se abrogă.28. La anexa nr. 1 articolul 6, partea introductivă a punctului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Pentru anul ..............., valoarea contractului (Se detaliază fiecare program/subprogram.) este:29. La anexa nr. 1 articolul 7, alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru serviciile medicale din cadrul Subprogramului de radiologie intervențională - servicii de Gamma Knife, Subprogramului de diagnostic și de monitorizare a afecțiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară, Subprogramului de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne și Subprogramului național de testare genetică, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile ale lunii curente decontul, cuprinzând numărul de bolnavi, valoarea serviciilor efectuate, tariful/serviciu medical.(3) Referatele de solicitare pentru efectuarea serviciilor medicale din cadrul Subprogramului de diagnostic și de monitorizare a afecțiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară, Subprogramului de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne și Subprogramului național de testare genetică, rezultatele acestora, precum și biletele de trimitere pentru serviciile de Gamma Knife vor fi păstrate la nivelul unității sanitare, pe care le va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.30. La anexa nr. 1, articolul 15 se abrogă.31. La anexa nr. 2, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  CONTRACT
  de furnizare de medicamente și a unor materiale sanitare
  specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu
  al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate
  curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  32. La anexa nr. 2, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul contract este valabil, de la data încheierii acestuia, pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.33. La anexa nr. 2, articolul 5 se abrogă.34. La anexa nr. 2 articolul 11, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Decontarea pentru activitatea curentă se efectuează în ordine cronologică până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor, de către casa de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.35. La anexa nr. 3, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  CONTRACT
  de furnizare de servicii medicale în asistența medicală
  de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile
  paraclinice în cadrul unor programe naționale de sănătate curative
  36. La anexa nr. 3, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul contract este valabil, de la data încheierii acestuia, pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.37. La anexa nr. 3, articolul 5 se abrogă.38. La anexa nr. 4, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  CONTRACT
  pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu
  pentru bolnavii incluși în Programul național de supleere
  a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
  39. La anexa nr. 4, paragraful final al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Valoarea serviciilor de dializă va fi calculată la tarifele prevăzute la art. 20 alin. (2)-(5), respectiv tarifele prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme tehnice.40. La anexa nr. 4 articolul 4, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prezentul contract este valabil, de la data încheierii acestuia, pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.41. La anexa nr. 4 articolul 22 se abrogă.42. La anexa nr. 4 articolul 23, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Dacă bugetul anual al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate nu a fost aprobat cu cel puțin 3 zile înainte de 31 decembrie, caz în care limitele de cheltuieli nu pot depăși 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, se încheie acte adiționale la contractele existente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, conform prevederilor legale în vigoare.43. La anexa nr. 5, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  CONTRACT
  de furnizare de servicii radioterapie în cadrul
  Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice
  44. La anexa nr. 5, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul contract este valabil, de la data încheierii acestuia, pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.45. La anexa nr. 5, alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.46. În tot cuprinsul anexei nr. 5, sintagma „iradiere corporală totală“ se înlocuiește cu sintagma „iradiere corporală totală sau craniospinală“.47. La anexa nr. 5^1, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  CONTRACT
  de furnizare de servicii conexe actului medical în cadrul
  Subprogramului național de servicii conexe acordate
  persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
  48. La anexa nr. 5^1, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul contract este valabil, de la data încheierii acestuia, pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.49. La anexa nr. 5^1, alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.50. Anexa nr. 16 O.2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Valeria Herdea
  București, 22 martie 2024.Nr. 351.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 16 O.2 la normele tehnice)-----