CUANTUM TOTAL din 2 aprilie 2024publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE - PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE EUROPEAN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 2 aprilie 2024
  Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2023
  Denumirea partidului politic: Partidul Dreptății Sociale EuropeanSediul partidului politic: București, Str. 11 Iunie nr. 69, sectorul 4, România
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
  1Organizația centrală000000000000
  2Județe000000000000
  Cuantumul total0
  Reprezentantul partidului politicPreda Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii20.03.2024

  Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2023 cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară
  Denumirea partidului politic: Partidul Dreptății Sociale EuropeanSediul partidului politic: București, Str. 11 Iunie nr. 69, sectorul 4, România
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizațiaNumelePrenumeleCetățeniaValoarea cotizațieiData la care a fost plătită cotizația
  Organizația Centrală---0-
  Județe---0-
  Cuantumul total0
  Reprezentantul partidului politicPreda Dumitru
  Semnătura
  Data întocmirii20.03.2024
  -----