HOTĂRÂRE nr. 274 din 28 martie 2024pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității - Codul român al sustenabilității
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 2 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității - Codul român al sustenabilității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052 și 1052 bis din 21 noiembrie 2023, se modifică după cum urmează:1. La criteriul 12 „Managementul resurselor“, literele a. și b. de la indicatorul GRI-SRS 302-1 „Consumul de energie în cadrul entității“ vor avea următorul cuprins:a. Consumul total de energie din surse neregenerabile în cadrul entității, în jouli sau multipli, inclusiv tipul de energie utilizată.b. Consumul total de energie din surse regenerabile în cadrul entității, în jouli sau multipli, inclusiv tipul de energie utilizată.2. La criteriul 12 „Managementul resurselor“, tabelul de la indicatorul GRI-SRS 302-1 „Consumul de energie în cadrul entității“ va avea următorul cuprins:
  Consumul total de energie în cadrul entității=Energie obținută din surse neregenerabile consumată
  +Energie obținută din surse regenerabile consumată
  +Energie electrică, energie termică, energie pentru răcire și energie pentru producerea de abur, achiziționate pentru consum
  +Energie electrică, energie termică, energie pentru răcire și energie pentru producerea de abur autogenerate, care nu sunt consumate (a se vedea clauza 2.1.1)
  -Energie electrică, energie termică, energie pentru răcire și energie pentru producerea de abur vândute
  3. La criteriul 12 „Managementul resurselor“, litera b. de la indicatorul GRI-SRS 302-4 „Reducerea consumului de energie“ va avea următorul cuprins:b. Tipuri de energie incluse în economisire: energie electrică, energie termică, energie pentru răcire, energie pentru producerea de abur sau toate variantele.4. La glosar, sintagma „Drepturile angajaților“ va avea următorul cuprins:Drepturile salariaților5. La glosar, definiția sintagmei „Influența politică“ se elimină.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 28 martie 2024.Nr. 274.-----