HOTĂRÂRE nr. 266 din 28 martie 2024privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 2 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 martie 2024.Nr. 266.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUIS.C. IOR - S.A.București - sectorul 3, str. Bucovina nr. 4Cod unic de înregistrare: RO 340312
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2024
  -----