ORDIN nr. 2.572 din 22 februarie 2024pentru reacreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galați, din Galați
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024  În baza Avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 562 din 13.02.2024,în conformitate cu prevederile art. 12 și 18 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. g) și ale art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se reacreditează Muzeul de Artă Vizuală Galați, cu sediul administrativ în strada Tecuci nr. 3, bloc V3B parter, municipiul Galați, județul Galați, cod poștal 800120.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  București, 22 februarie 2024.Nr. 2.572.----