HOTĂRÂRE nr. 268 din 28 martie 2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 alin. (1), al art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) și al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 1 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Pozițiile nr. crt. 142, 949, 1248, 1264, 1273, 1276, 1283, 1289, 1315, 1316, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1368, 1369, 1370, 1375, 1378, 1397, 1424, 1446, 1591 și 1599 se modifică, în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. După poziția nr. crt. 1368 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1368^1, după poziția nr. crt. 1424 se introduc nouă noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 1424^1-1424^9, rezultate în urma dezmembrării și care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020.3. Poziția nr. crt. 1325 se elimină în condițiile legii, ca urmare a operațiunii tehnice de comasare.4. După poziția nr. crt. 1431 se introduc 12 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 1431^1-1431^12, conform anexei la prezenta hotărâre.  +  Articolul IISe aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. I pct. 4, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, aflate pe raza localității Tătulești din județul Olt, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.  +  Articolul IIISumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condițiile legii, pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 4, se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020.  +  Articolul IVDiferența dintre sumele devenite disponibile conform art. I pct. 3 și suma necesară justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 4 se restituie la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul VMinisterul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 martie 2024.Nr. 268.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  la Lista cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată
  care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
  interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile
  existente“, tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca,
  Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt
  Nr. crt.Poziția din Hotărârea Guvernului nr. 791/2020JudețulUAT Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului imobiluluiCategoria de folosințăExtravilan/ IntravilanTarlauaParcelaNr. cadastral/ Nr. topo/nr. IDNr. CFSuprafața totală (mp)Suprafața de expropriat - construcții (mp/ml/mc)Suprafața de expropriat – teren(mp)Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010(lei)
  01234567891011121314
  1142OltPriseacaCostras Ana, Costras Dragos Stefan, Deaconu AureliaArabilExtravilan7839,40519485194830.000,00-73,0083,95
  2949OltScorniceștiPopescu ConstantinArabilIntravilan9/111--7.200,00-1.372,0017.040,24
  31248OltOptași-MăguraMarinescu Niculae, Marinescu Ghiorghe, Constantin Sevastita, Marinescu Alexandru, Marinescu ConstantinArabilExtravilan150--4.400,00-910,001.046,50
  41264OltOptași-MăguraBecu VasileArabilExtravilan133--4.400,00-647,00744,05
  51273OltOptași-MăguraIonescu Ionel, Tatulescu Valeriu, Manea ElenaArabilExtravilan1255145015726.734,002.841,003.267,15
  61276OltOptași-MăguraBecu VasileArabilExtravilan122--9.850,00-1.095,001.259,25
  71283OltOptași-MăguraMarinescu Niculae, Marinescu Ghiorghe, Constantin Sevastita, Marinescu Alexandru, Marinescu ConstantinArabilExtravilan114--6.744,00-819,00941,85
  81289OltOptași-MăguraViță FloareaArabilExtravilan18--5.600,00-744,00855,60
  91315OltTătuleștiMaria Iulia, Nicola Marin, Constantinescu IoanaPădureExtravilan25/11--4.322,00-2.599,003.586,62
  101316OltTătuleștiFirica Irina, Constantinescu FloreaPădureExtravilan25/13--4.322,00-3.446,004.755,48
  111322OltTătuleștiConstantinescu MariaPădureExtravilan2561--600,00-448,00618,24
  121323OltTătuleștiPaunescu Niculina, Craciun Dumitru, Catrina DumitraPădureExtravilan2562--7.500,00-1.298,001.791,24
  131324OltTătuleștiAna Constantin, Ana FilipArabilExtravilan25102, 102/1--2.400,00-517,00594,55
  141327OltTătuleștiIovescu OlimpiaArabilExtravilan25103--4.052,00-249,00286,35
  151328OltTătuleștiStoica Marin, Stanciulescu FloricaArabilExtravilan25104--1.140,00-203,00233,45
  161329OltTătuleștiStanescu Constantiina, Iovescu Ion, Ciobanu Floarea, Iovescu GheorgheArabilExtravilan25105--1.100,00-210,00241,50
  171330OltTătuleștiCiurescu Valeriu, Neculai Aneta, Soare Gabriela, Diaconu Felicia, Tudor Virginia, Pop Verona, Ciurescu TeodorArabilExtravilan25106--1.169,00-495,00569,25
  181331OltTătuleștiMarin GheorgheArabilExtravilan25107--601,00-242,00278,30
  191332OltTătuleștiAgro Slatina - S.R.L.ArabilExtravilan25108--1.238,00-456,00524,40
  201333OltTătuleștiNastase MarianArabilExtravilan25109--1.633,00-1.685,001.937,75
  211334OltTătuleștiNastase GheorgheArabilExtravilan25110--801,00-1.059,001.217,85
  221335OltTătuleștiTruta GherghinaArabilExtravilan25111--801,00-1.158,001.331,70
  231336OltTătuleștiCraciun Cristiana EisabetaArabilExtravilan25112--2.280,00-1.701,001.956,15
  241337OltTătuleștiIovescu Florea, Iovescu Ilie, Iovescu Marin, Iovescu AlexandruArabilExtravilan25113--2.280,00-1.401,001.611,15
  251338OltTătuleștiPandelica Vasile, Pandelica DumitruArabilExtravilan25114--2.280,00-1.072,001.232,80
  261339OltTătuleștiMarin IrinaArabilExtravilan25115--14.094,00-1.062,001.221,30
  271351OltTătuleștiGogiu ZoiaArabilExtravilan2645--1.140,00-1,001,15
  281352OltTătuleștiStoica Ioana, Sandu IoanaArabilExtravilan2646--2.280,00-31,0035,65
  291353OltTătuleștiVasile ElenaArabilExtravilan2647--1.140,00-182,00209,30
  301354OltTătuleștiUsurelu FloareaArabilExtravilan2648 --2.280,00-331,00380,65
  311355OltTătuleștiPreda Filip, Preda VictorinaArabilExtravilan2649--2.090,00-442,00508,30
  321356OltTătuleștiTudor VirginiaArabilExtravilan2650/1, 50/2--2.090,00-569,00654,35
  331357OltTătuleștiConstantinescu MariaArabilExtravilan2651--1.140,00-361,00415,15
  341358OltTătuleștiGrasoi PetreArabilExtravilan2652--1.140,00-396,00455,40
  351359OltTătuleștiTatulescu FloreaArabilExtravilan2653--1.520,00-581,00668,15
  361360OltTătuleștiTudor VirginiaArabilExtravilan2654--1.140,00-448,00515,20
  371361OltTătuleștiBurtescu LinaArabilExtravilan2655--1.140,00-443,00509,45
  381362OltTătuleștiTatulescu FloreaArabilExtravilan2656 --2.470,00-949,001.091,35
  391363OltTătuleștiVita FloareaArabilExtravilan2657--1.140,00-441,00507,15
  401364OltTătuleștiNastase AngelaArabilExtravilan2658--1.140,00-447,00514,05
  411368OltTătuleștiStoica Marin, Stanciulescu FloricaArabilExtravilan2662--2.495,00-1.014,001.166,10
  421368^1OltTătuleștiGogiu FloreaArabilExtravilan2660--6.656,00-2.691,003.094,65
  431369OltTătuleștiIovescu Gheorghe, Ciobanu Florica, Iovescu Ion, Stanescu ConstantinaArabilExtravilan2663--2.500,00-1.032,001.186,80
  441370OltTătuleștiUsurelu FloareaArabilExtravilan6311--5.819,00-3.337,003.837,55
  451375OltTătuleștiComuna Tătulești*)ArabilExtravilan6323/1--2.763,00-2.704,003.109,60
  461378OltTătuleștiComuna Tătulești*)ArabilExtravilan62108--49.448,00-7.981,009.178,15
  471397OltTătuleștiStanescu MarinArabilExtravilan6213--7.685,00-1.059,001.217,85
  481424OltTătuleștiIvan RadaArabilExtravilan6629--5.231,00-770,00885,50
  491424^1OltTătuleștiRada CaterinaArabilExtravilan6624--1.050,00-172,00197,80
  501424^2OltTătuleștiConstantinescu Ioana, Maria Iulia, Nicola MarinArabilExtravilan6622--6.534,00-2.015,002.317,25
  511424^3OltTătuleștiIovescu Dumitra, Nastase VictorArabilExtravilan6620--2.500,00-269,00309,35
  521424^4OltTătuleștiDiblaru IrinaArabilExtravilan6619--2.500,00-94,00108,10
  531424^5OltTătuleștiUsurelu FloreaArabilExtravilan6621--2.500,00-449,00516,35
  541424^6OltTătuleștiStancu IrinaArabilExtravilan6624--7.590,00-1.369,001.574,35
  551424^7OltTătuleștiVoicu ConstantinArabilExtravilan6626--2.000,00-278,00319,70
  561424^8OltTătuleștiVoicu ConstantinArabilExtravilan6627--5.000,00-681,00783,15
  571424^9OltTătuleștiComanescu PaulinaArabilExtravilan6628--6.985,00-991,001.139,65
  581431^1OltTătuleștiComuna Tătulești*)ArabilExtravilan63-518895188912.042,00-940756,70
  591431^2OltTătuleștiMihai MariaArabilExtravilan6310--2.500,00-2.0004.600,00
  601431^3OltTătuleștiGrasoi PetreArabilExtravilan6261--3.156,00-10,81
  611431^4OltTătuleștiNastase GheorgheArabilExtravilan2668--3.744,00-54,03
  621431^5OltTătuleștiGaina FeliciaArabilExtravilan2666/1, 66/2--4.989,00-1.6203.726,00
  631431^6OltTătuleștiMarin GheorgheArabilExtravilan2665--2.496,00-955768,78
  641431^7OltTătuleștiTudor Virginia, Diaconu Felicia, Soare Gabriela, Neculai Aneta, Ciurescu Valeriu, Pop Verona, Ciurescu TeodorArabilExtravilan2664--4.000,00-1.6703.841,00
  651431^8OltTătuleștiMatei NiculinaArabilExtravilan639--5.000,00-11592,58
  661431^9OltTătuleștiVita FloareaArabilExtravilan25100--706,00-5040,25
  671431^10OltTătuleștiNastase MarinArabilExtravilan2599--5.520,00-7056,35
  681431^11OltTătuleștiPandelica SmarandacheArabilExtravilan25101--2.280,00-226181,93
  691431^12OltTătuleștiNastase MarianArabilExtravilan2667--7.488,00-1.2972.983,10
  701446OltColoneștiNeculcea Zoia, Gheorghe IoanaArabilExtravilan841/6/1/151543515437.880,00-1.599,001.838,85
  711591OltColoneștiComuna Colonești*)PășuneExtravilan831795/251961519611.202,00-498,00515,43
  721599OltColoneștiTeodorescu GherghinaLivadăExtravilan831789/2, 1794/2, 1790/10519525195210.000,00-1.073,001.357,35
  *) Pentru pozițiile nr. crt. 45, 46, 58 și 71 unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziția comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale.
  -----