HOTĂRÂRE nr. 262 din 28 martie 2024pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 28 martie 2024  Luând în considerare faptul că împrejurările care au determinat disfuncționalități pe piața asigurărilor persistă, acestea fiind cele care au condus la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie,având în vedere că în piața asigurărilor RCA din România se manifestă în continuare o reticență în ceea ce privește apetitul la risc al asigurătorilor RCA pentru anumite categorii de asigurați,luând în considerare gradul ridicat de concentrare pe piața asigurărilor RCA care continuă să reprezinte o vulnerabilitate atât din prisma expunerii pe clase de asigurare, cât și din perspectiva cotelor de piață semnificative deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare, ce arată un grad scăzut de concurență,având în vedere atât numărul mare de încadrări în categoria asiguraților cu risc ridicat ale unor întregi categorii de risc, cât și faptul că acest număr este în creștere,luând în considerare faptul că în prezent se află pe parcursul legislativ o serie de modificări ale legislației naționale privind asigurările RCA care propun a corecta dezechilibrele existente,ținând cont de faptul că pentru vehicule trebuie să existe în orice moment o asigurare RCA valabilă,luând în considerare faptul că gradul de cuprindere în asigurare a parcului auto din România este în scădere,întrucât lipsa asigurării RCA a conducătorilor auto vinovați conduce la obligația de plată a despăgubirilor din Fondul național de protecție pentru daunele produse de vehicule neasigurate, crescând astfel nevoia de finanțare a acestuia, măsură ce are ca efect creșterea contribuțiilor la acest fond,ținând seama de rolul bine definit pe care asigurările obligatorii RCA îl au în societate și în economie din perspectiva acoperirii riscului la care sunt supuși ceilalți participanți la trafic,având în vedere că întârzierea încheierii asigurării RCA poate crea dificultăți în furnizarea bunurilor de larg consum către populație și poate determina propagarea efectelor negative ale falimentului din sectorul asigurărilor în alte ramuri ale economiei naționale,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se prelungește perioada de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1192 din 29 decembrie 2023, până la data de 30 iunie 2024.  +  Articolul 2Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie se aplică până la data de 30 iunie 2024.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Alexandru Petrescu
  București, 28 martie 2024.Nr. 262.-----