LEGE nr. 64 din 27 martie 2024pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera p) se introduc cinci noi litere, lit. p^1), p^2), p^3), p^4) și p^5), cu următorul cuprins:p^1) dispozitiv electronic pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun - dispozitiv utilizat în cazul produselor din tutun încălzit sau al produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun;p^2) țigaretă electronică - un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conțin sau nu conțin nicotină, prin intermediul unui muștiuc, sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuș, un rezervor și dispozitivul fără cartuș sau rezervor. Țigaretele electronice pot fi de unică folosință sau pot fi reumplute prin intermediul unui flacon de reumplere sau rezervor sau pot fi reîncărcate cu cartușe de unică folosință;p^3) flacon de reumplere - un recipient cu un lichid care conține sau nu conține nicotină și care poate fi folosit pentru reumplerea unei țigarete electronice;p^4) (pouch) pliculeț cu nicotină pentru uz oral - un produs fără tutun care conține nicotină și care este folosit pentru consumul oral de nicotină, sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective;p^5) produse destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun - un produs nou care nu conține tutun, ci este bazat pe un substrat înlocuitor al tutunului (inclusiv produse bazate pe plante, ierburi, fructe), care este încălzit pentru a produce o emisie care conține sau nu conține nicotină și alte substanțe chimice, care este apoi inhalată de utilizator/utilizatori.2. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IV Tutunul pentru uz oral, (pouch-uri) pliculețe cu nicotină pentru uz oral, vânzări transfrontaliere la distanță de produse din tutun și noi produse din tutun3. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(Pouch-urile) Pliculețele cu nicotină pentru uz oral(1) Introducerea pe piață a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral care nu respectă prevederile prezentei legi este interzisă.(2) Nivelul de nicotină conținut în fiecare (pouch) pliculeț cu nicotină pentru uz oral nu poate depăși valoarea de 20 mg/pliculeț (pouch).4. La articolul 23, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (1), (4), (7) și (8), art. 7 alin. (1), (8) și (10), art. 8, art. 9 alin. (1)-(8) și (10), art. 10 alin. (1)-(3) și (5), art. 11 alin. (1)-(5), art. 12 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1) și (2), art. 14, art. 15 alin. (1), (3), (7)-(10) și (12), art. 16 alin. (1) și (2), art. 17, 17^1, art. 18 alin. (3)-(5), (7), (8), (10) și (11), art. 19 alin. (1)-(4) și (7), art. 20 alin. (1), (3)-(5), (11)-(14) și (19), art. 21 alin. (1)-(7) și ale art. 22 alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei...............................................................................................(5) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (8) și (10), art. 17, 17^1, art. 19 alin. (1)-(4) și (7) și ale art. 20 alin. (1)-(5), (11) și (14) se sancționează cu măsura complementară de interzicere de la comercializare a produselor neconforme.  +  Articolul IILegea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera n^2) se introduce o nouă literă, lit. n^3), cu următorul cuprins:n^3) prin dispozitive de tip easybox/locker se înțelege o cutie/un spațiu securizat destinat(ă) depozitării coletelor pentru a fi ridicate de către destinatari în baza unui cod/unei parole furnizat(e) prin mijloace de comunicare electronice sau în momentul efectuării plății ramburs la dispozitivul respectiv;2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție spațiile de deținere în care sunt cazate persoanele private de libertate.3. La articolul 3, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu următorul cuprins:(1^3) Se interzic pentru elevii din toate unitățile de învățământ fumatul, precum și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun.4. La articolul 3, alineatele (6) și (6^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Se interzice comercializarea prin automate a tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun.(6^1) Se interzice vânzarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În scopul verificării vârstei persoanelor care cumpără aceste tipuri de produse, vânzătorii pot solicita prezentarea unui document de identitate.5. La articolul 3, după alineatul (6^1) se introduc două noi alineate, alin. (6^2) și (6^3), cu următorul cuprins:(6^2) Se interzice vânzarea prin dispozitive de tipul easybox/locker a tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a recipientelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun.(6^3) Produsele prevăzute la alin. (6^2) care se comercializează prin intermediul serviciilor de curierat trebuie să aibă tipărit pe colet, în mod cât mai lizibil, mesajul «ATENȚIE! ACEST PACHET CONȚINE PRODUSE DIN TUTUN ȘI/SAU PRODUSE CARE CONȚIN NICOTINĂ. A SE VERIFICA VÂRSTA CLIENTULUI6. La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În autorizația sanitară de funcționare a unităților care comercializează produse din tutun, țigarete electronice, flacoane de reumplere pentru țigaretele electronice, dispozitive electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, (pouch-uri) pliculețe cu nicotină pentru uz oral și produse destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun, țigaretelor electronice, flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun tinerilor sub 18 ani.7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile care administrează spațiile menționate la art. 2 lit. m), n), n^1) și n^2) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1), (1^1) și (1^3), inclusiv prin prevederea ca abatere disciplinară gravă a încălcării respectivelor dispoziții și marcarea spațiilor menționate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» și folosirea simbolului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.(2) Ministerul Educației stabilește, prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, sancțiunile aplicabile elevilor pentru nerespectarea prevederilor referitoare la vânzarea/deținerea și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului în incinta unităților de învățământ.8. La articolul 10, literele a), b) și b^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1) și (6^3) se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei;b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1), (5), (5^2), (6), (7^1) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 de lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității la a doua abatere; săvârșirea unei noi contravenții prevăzute de această lege se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 de lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității. În cazul constatării nerespectării prevederilor art. 3 alin. (6), instituțiile publice abilitate conform art. 14^1 vor putea aplica sancțiuni conform prezentei litere și deținătorilor spațiilor pe care sunt amplasate automatele;b^1) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (6^1), (6^2) și (6^3) se sancționează cu amendă contravențională de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității pe o perioadă de 30 de zile la prima abatere; săvârșirea unei noi contravenții prevăzute de această lege se sancționează cu amendă contravențională de 20.000 de lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității;9. Articolul 14^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14^1Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, de către reprezentanți ai poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 27 martie 2024.Nr. 64.-----