HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 martie 2024privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 25 martie 2024    Având în vedere prevederile art. 1 - 4, art. 17 alin. (1) și ale art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024,observând dispozițiile art. 70 alin. (2) raportat la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 25 - 32 și ale art. 38 și art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Prevederile prezentei legi privind ...... membrii birourilor electorale .... se aplică în mod corespunzător ...... alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European ....“,văzând dispozițiile art. 4 alin. (9) și (10) din Hotărârea Guvernului nr. 205/2024 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 și ale art. 5 alin. (1) - (5) din Hotărârea Guvernului nr. 206/2024 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024,în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 39 alin. (1) lit. a), alin. (4) și (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,Biroul Electoral Central hotărăște:  +  Articolul 1Se adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Biroului Electoral Central,
    Vasile Bîcu
    București, 20 martie 2024.Nr. 1.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membriidin România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățileadministrației publice locale din anul 2024