HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 16 noiembrie 2023privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității - Codul român al sustenabilității
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 21 noiembrie 2023  Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Metodologia pentru raportarea durabilității - Codul român al sustenabilității, pentru raportarea voluntară, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Luca-Alexandru Niculescu,
  secretar de stat
  București, 16 noiembrie 2023.Nr. 1.117.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru raportarea durabilității - Codul român al sustenabilității