HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 26 februarie 2009  În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România adoptă Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,
  Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  Mircea Timofte
  București, 10 februarie 2009.Nr. 1.  +  ANEXĂSTATUTOrdinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România