HOTĂRÂRE nr. 228 din 14 martie 2024privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Guvernatorul Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  București, 14 martie 2024.Nr. 228.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIRegia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României“Str. Luică nr. 198-202, sectorul 4, BucureștiRO361242
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
  -----