ORDIN nr. 738 din 4 martie 2024privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate și de implementare a acțiunilor necesare
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 12 martie 2024  Având în vedere Referatul Direcției transport feroviar nr. 1.316/2 din 15.01.2024, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea metodologiei de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate și implementarea acțiunilor necesare,ținând cont de prevederile:– art. 2 alin. (1) lit. d) și f) și ale art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017;– art. 5 alin. (16) și (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2023 pentru aprobarea, pentru perioada decembrie 2023-9 decembrie 2028, a unui contract de servicii publice privind prestarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., precum și stabilirea unor condiționalități, în vederea implementării obligațiilor de serviciu public, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate și de implementare a acțiunilor necesare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  București, 4 martie 2024.Nr. 738.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate și de implementare a acțiunilor necesare