HOTĂRÂRE nr. 199 din 11 martie 2024privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 11 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Romeo Simionescu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Toni Greblă
  București, 11 martie 2024.Nr. 199.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  CALENDARUL
  acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii
  din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile
  pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
  -------