ORDIN nr. 954 din 6 martie 2024pentru aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 11 martie 2024  Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2023, comunicat de către Institutul Național de Statistică, se utilizează de către instituțiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2024, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.  +  Articolul 3(1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi, pentru anul 2024, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. (2) Comunicările, centralizate pe județ, respectiv municipiul București, se transmit de către instituțiile prefectului, în format electronic (Excel), însoțite de codurile SIRUTA, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la adresa dpfbl@mdlpa.gov.ro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 6 martie 2024.Nr. 954.  +  ANEXĂ
  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt.Grupe în funcție de numărul de locuitoriComuneOrașeMunicipiiJudețeSectoare ale municipiului BucureștiMunicipiul București
  01234567
  1cel mult 1.5001.153xx xxx
  21.501-3.0002.2142.411xxxx
  33.001-5.0003.7674.306x xx x
  45.001-10.0006.3587.535xxxx
  510.001-20.00012.01012.94416.830xxx
  620.001-50.00033.49027.887 32.532 xxx
  750.001-100.000xx72.201xxx
  8100.001-200.000xx140.123xxx
  9200.001-400.000xx295.280xxx
  10cel mult 500.000xxx349.605xx
  11cel puțin 500.001xxx654.518xx
  12sectoare ale municipiului Bucureștixxxx356.964 x
  13municipiul Bucureștixxxxx 2.160.169
  -----