ORDIN nr. 833 din 16 februarie 2024privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 8 martie 2024  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 313/2023 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 13 martie 2023, se abrogă.
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 16 februarie 2024.Nr. 833.  +  ANEXĂ
  LISTA*)
  cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care
  transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
  *) Lista cuprinde indicativele de referință ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcții care au fost adoptate de Asociația de Standardizare din România (ASRO) până la data de 14.02.2023 și care reprezintă versiunile naționale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată și publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 311 din 2.12.2022.
  Nr. crt.IndicativulDenumireaIndicativul standardului armonizat înlocuitData punerii în aplicare a standardului armonizatData la care încetează perioada de coexistență**)
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)
  1.SR EN 1:2001Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere1.01.2008
  SR EN 1:2001/A1:20071.01.2008
  2.SR EN 40-4:2006Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerințe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat și beton precomprimat1.10.2006
  SR EN 40-4:2006/AC:20071.01.2007
  3.SR EN 40-5:2002Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerințe pentru stâlpi de oțel1.02.2003
  4.SR EN 40-6:2002Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerințe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu1.02.2003
  5.SR EN 40-7:2003Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerințe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre1.10.2003
  6.SR EN 54-2+AC:2000Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control și semnalizare1.01.2008
  SR EN 54-2+AC:2000/A1:20071.01.2008
  7.SR EN 54-3:2002Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii1.04.2003
  SR EN 54-3:2002/A1:20031.04.2003
  SR EN 54-3:2002/A2:20061.03.2007
  8.SR EN 54-4+AC:2000Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică1.06.2005
  SR EN 54-4+AC:2000/A1:20031.10.2003
  SR EN 54-4+AC:2000/A2:20071.06.2007
  9.SR EN 54-5:2017+A1:2018Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctualeSR EN 54-5:200220192022
  SR EN 54-5:2002/A1:2003
  10.SR EN 54-7:2018Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizareaSR EN 54-7:200220192022
  SR EN 54-7:2002/A1:2003
  SR EN 54-7:2002/A2:2007
  11.SR EN 54-10:2002Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale1.09.2006
  SR EN 54-10:2002/A1:20061.09.2006
  12.SR EN 54-11:2002Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală1.09.2006
  SR EN 54-11:2002/A1:20061.09.2006
  13.SR EN 54-12:2015Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde opticeSR EN 54-12:20038.04.20168.04.2019
  14.SR EN 54-16:2008Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control și semnalizare vocală a alarmei1.01.2009
  15.SR EN 54-17:2006Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit1.10.2006
  SR EN 54-17:2006/AC:20081.01.2009
  16.SR EN 54-18:2006Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieșire1.10.2006
  SR EN 54-18:2006/AC:20071.01.2008
  17.SR EN 54-20:2006Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirație1.04.2007
  SR EN 54-20:2006/AC:20091.08.2009
  18.SR EN 54-21:2006Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu și a semnalului de deranjament1.03.2007
  19.SR EN 54-23:2010Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică1.12.2010
  20.SR EN 54-24:2008Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare1.01.2009
  21.SR EN 54-25:2008Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicație radio1.01.2009
  SR EN 54-25:2008/AC: 20121.07.2012
  22.SR EN 179:2008Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieșiri de urgență acționate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerințe și metode de încercareSR EN 179:20041.01.2009
  23.SR EN 197-1:2011Ciment. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzualeSR EN 197-1:20021.07.2012
  SR EN 197-4:2004
  24.SR EN 295-1:2013Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 1: Cerințe pentru tuburi, accesorii și îmbinăriSR EN 295-10:20051.11.2013
  25.SR EN 295-4:2013Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 4: Cerințe pentru piese de adaptare, piese de legătură și îmbinări flexibileSR EN 295-10:20051.11.2013
  26.SR EN 295-5:2013Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 5: Cerințe pentru tuburi perforate și accesoriiSR EN 295-10:20051.11.2013
  27.SR EN 295-6:2013Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 6: Cerințe pentru componentele căminelor de vizitare și de inspecțieSR EN 295-10:20051.11.2013
  28.SR EN 295-7:2013Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 7: Cerințe pentru tuburile și îmbinările lor destinate execuției prin împingereSR EN 295-10:20051.11.2013
  29.SR EN 331:2002Robinete cu sferă și robinete cu cep cu fund plat cu acționare manuală utilizate la instalațiile de gaz din construcții1.09.2011
  SR EN 331:2002/A1:20111.09.2011
  30.SR EN 413-1:2011Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitateSR EN 413-1:20041.02.2012
  31.SR EN 416-1:2009Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate1.12.2009
  32.SR EN 438-7:2005Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de rășini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte și compozite HPL pentru finisarea pereților și tavanelor interioare și exterioare1.11.2005
  33.SR EN 442-1:2015Radiatoare și convectoare. Partea 1: Specificații și condiții tehniceSR EN 442-1:200013.11.2015
  SR EN 442-1:2000/A1:2004
  34.SR EN 450-1:2012Cenușă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitateSR EN 450-1+A1:20081.05.2013
  35.SR EN 459-1:2011Var pentru construcții. Partea 1: Definiții, caracteristici și criterii de conformitateSR EN 459-1:20031.06.2011
  36.SR EN 490:2012Țigle și accesorii de beton pentru învelitori de acoperiș și placări de pereți. Specificații de produseSR EN 490:20051.08.2012
  37.SR EN 492:2012+A2:2018Plăci și accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiș. Specificație de produs și metode de încercareSR EN 492:201220192020
  38.SR EN 494:2012+A1:2015Plăci profilate și accesorii de fibrociment pentru acoperiș. Specificații de produs și metode de încercareSR EN 494:20128.04.2016
  39.SR EN 516:2006Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiș. Instalații pentru acces pe acoperiș. Pasarele, podine și trepte1.11.2006
  40.SR EN 517:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiș. Cârlige de siguranță1.12.2006
  41.SR EN 520+A1:2010Plăci de gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercăriSR EN 520:20051.06.2010
  42.SR EN 523:2004Teci de bandă de oțel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiții, control de calitate1.06.2004
  43.SR EN 534+A1:2010Foi bitumate ondulate. Specificații de produse și metode de încercări SR EN 534:2006 1.01.2011
  44.SR EN 544:2011Șindrile bituminoase cu armături minerale și/sau sintetice. Specificație de produs și metode de încercareSR EN 544:20061.04.2012
  45.SR EN 572-9:2004Sticlă pentru construcții. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformității/Standard de produs1.09.2005
  46.SR EN 588-2:2002Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri și rețele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare și cămine de inspecție1.10.2002
  47.SR EN 598+A1:2009Tuburi, racorduri și accesorii din fontă ductilă și îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiții și metode de încercareSR EN 598:20081.04.2010
  48.SR EN 621:2010Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât locuințele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere1.08.2010
  49.SR EN 671-1:2012Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranți interiori echipați cu furtunuri semirigideSR EN 671-1:20021.03.2013
  SR EN 671-1:2002/AC:2003
  50.SR EN 671-2:2012Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plateSR EN 671-2:20021.03.2013
  SR EN 671-2:2002/A1:2004
  51.SR EN 681-1:2002Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat1.01.2003
  SR EN 681-1:2002/A1:20021.01.2003
  SR EN 681-1:2002/A2:20031.01.2003
  SR EN 681-1:2002/A3:20061.01.2008
  52.SR EN 681-2:2002Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici1.01.2003
  SR EN 681-2:2002/A1:20031.01.2003
  SR EN 681-2:2002/A2:20061.01.2010
  53.SR EN 681-3:2002Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat1.01.2003
  SR EN 681-3:2002/A1:20031.01.2003
  SR EN 681-3:2002/A2:20061.07.2012
  54.SR EN 681-4:2002Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 4: Garnituri de etanșare de poliuretan turnat1.01.2003
  SR EN 681-4:2002/A1:20031.01.2003
  SR EN 681-4:2002/A2:20061.07.2012
  55.SR EN 682:2002Garnituri de etanșare de cauciuc. Condiții tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanșare utilizate la etanșarea conductelor de canalizare și a racordurilor prin care se transportă gaze și hidrocarburi fluide1.10.2002
  SR EN 682:2002/A1:20061.07.2012
  56.SR EN 771-1+A1:2015Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsăSR EN 771-1:201110.06.2016
  57.SR EN 771-2+A1:2015Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcarSR EN 771-2:201110.06.2016
  58.SR EN 771-3+A1:2015Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele și ușoare)SR EN 771-3:201110.06.2016
  59.SR EN 771-4+A1:2015Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizatSR EN 771-4:201110.06.2016
  60.SR EN 771-5+A1:2015Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificialăSR EN 771-5:201110.06.2016
  61.SR EN 771-6+A1:2015Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturalăSR EN 771-6:20118.04.2016
  62.SR EN 777-1:2009Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate1.11.2009
  63.SR EN 777-2:2009Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate1.11.2009
  64.SR EN 777-3:2009Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate1.11.2009
  65.SR EN 777-4:2009Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate1.11.2009
  66.SR EN 778:2010Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau al produselor de ardere 1.08.2010
  67.SR EN 845-1+A1:2016Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport și consoleSR EN 845-1:201310.03.201710.03.2018
  68.SR EN 845-2+A1:2016Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: BuiandrugiSR EN 845-2:201310.03.201710.03.2018
  69.SR EN 845-3+A1:2016Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oțel pentru armarea îmbinărilor orizontaleSR EN 845-3:201310.03.201710.03.2018
  70.SR EN 858-1:2002Separatoare de lichide ușoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității1.09.2005
  SR EN 858-1:2002/ A1:20051.09.2005
  71.SR EN 877:2004Tuburi și racorduri de fontă, elemente de legătură și accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiții, metode de încercare și asigurarea calității1.01.2008
  SR EN 877:2004/A1:20071.01.2008
  SR EN 877:2004/ A1:2007/AC:20081.01.2009
  72.SR EN 934-2+A1:2012Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetareSR EN 934-2:20091.03.2013
  73.SR EN 934-3+A1:2012Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetareSR EN 934-3:20101.03.2013
  74.SR EN 934-4:2009Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetareSR EN 934-4:20021.03.2010
  75.SR EN 934-5:2008Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare1.01.2009
  76.SR EN 969:2009Tuburi, racorduri și accesorii de fontă ductilă și îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerințe și metode de încercare1.01.2010
  77.SR EN 997:2012Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integratSR EN 997:20041.12.2012
  SR EN 997/AC:20121.03.2013
  78.SR EN 998-1: 2016Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuireSR EN 998-1:201111.08.201711.08.2018
  79.SR EN 998-2: 2016Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărieSR EN 998-2:201111.08.201711.08.2018
  80.SR EN 1013+A1:2015Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe generale și metode de încercare.SR EN 1013:201310.07.2015
  81.SR EN 1020:2010Generatoare de aer cald cu încălzire directă și convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere1.08.2010
  82.SR EN 1036-2:2008Sticlă pentru construcții - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.01.2009
  83.SR EN 1051-2:2008Sticlă pentru construcții. Cărămizi de sticlă și dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.01.2009
  84.SR EN 1057+A1:2010Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă și gaz utilizate la instalații sanitare și de încălzireSR EN 1057:20061.12.2010
  85.SR EN 1090-1+A1:2012Executarea structurilor de oțel și structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerințe pentru evaluarea conformității elementelor structuraleSR EN 1090-1:20091.09.2012
  86.SR EN 1096-4:2018Sticlă pentru construcții. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformității/Standard de produsSR EN 1096-4:200420192020
  87.SR EN 1123-1:2002Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate1.06.2005
  SR EN 1123-1:2002/A1:20051.06.2005
  88.SR EN 1124-1:2002Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate1.06.2005
  SR EN 1124-1:2002/A1:20051.06.2005
  89.SR EN 1125:2008Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieșire antipanică acționate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerințe și metode de încercareSR EN 1125:20011.01.2009
  90.SR EN 1154:2001Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uși. Cerințe și metode de încercare1.10.2003
  SR EN 1154:2001/A1:20031.10.2003
  SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:20061.01.2010
  91.SR EN 1155:2001Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acționate electric pentru uși batante. Cerințe și metode de încercare1.10.2003
  SR EN 1155:2001/A1:20031.10.2003
  SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:20061.01.2010
  92.SR EN 1158:2001Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerințe și metode de încercare1.10.2003
  SR EN 1158:2001/A1:20031.10.2003
  SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:20061.06.2006
  93.SR EN 1168+A3:2011Produse prefabricate de beton. Fâșii cu goluriSR EN 1168+A2:20091.07.2012
  94.SR EN 1279-5:2018Sticlă pentru construcții. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitățiiSR EN 1279-5+A2:201020192020
  95.SR EN 1304:2005Țigle și accesorii de argilă arsă. Definiții și specificații de produs1.02.2006
  96.SR EN 1317- 5:+A2:2012Dispozitive de protecție la drumuri. Partea 5: Cerințe referitoare la produse și evaluarea conformității pentru dispozitivele de retenție a autovehiculelorSR EN 1317-5+A1:20081.01.2013
  SR EN 1317- 5+A2/AC:201301.03.2013
  97.SR EN 1319:2010Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea locuințelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW1.10.2010
  98.SR EN 1337-3:2005Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri1.01.2006
  99.SR EN 1337-4:2004Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri1.02.2005
  SR EN 1337-4:2004/ AC:20071.01.2008
  100.SR EN 1337-5:2005Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală1.01.2006
  101.SR EN 1337-6:2004Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere1.02.2005
  102.SR EN 1337-7:2004Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice și cilindrice din PTFESR EN 1337-7:20031.12.2004
  103.SR EN 1337-8:2008Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate și aparate de reazem blocate1.01.2009
  104.SR EN 1338:2004Pavele de beton. Condiții și metode de încercări1.03.2004
  SR EN 1338:2004/AC:20061.01.2007
  105.SR EN 1339:2004Dale de beton. Condiții și metode de încercări1.03.2004
  SR EN 1339:2004/AC:20061.01.2007
  106.SR EN 1340:2004Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări1.02.2004
  SR EN 1340:2004/AC:20061.01.2007
  107.SR EN 1341:2012Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercareSR EN 1341:20021.09.2013
  108.SR EN 1342:2013Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercareSR EN 1342:20021.09.2013
  109.SR EN 1343:2012Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercareSR EN 1343:20021.09.2013
  110.SR EN 1344:2013Pavele de argilă arsă. Condiții și metode de încercareSR EN 1344:20038.08.2014
  SR EN 1344:2013/AC:2015
  111.SR EN 1423:2012Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul celor două componenteSR EN 1423:19991.11.2012
  SR EN 1423:2012/AC:20131.07.2013
  112.SR EN 1433:2003Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și vehicule. Clasificare, cerințe pentru proiectare și încercare, marcare și evaluarea conformității1.08.2003
  SR EN 1433:2003/A1:20061.01.2006
  113.SR EN 1457-1:2012Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcționează în condiții uscate. Condiții și metode de încercareSR EN 1457:20031.11.2012
  114.SR EN 1457-2:2012Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcționează în condiții umede. Condiții și metode de încercareSR EN 1457:20031.11.2012
  115.SR EN 1463-1:2022***)Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiții inițiale de performanțăSR EN 1463-1:20092.12.20222.12.2023
  116.SR EN 1469:2015Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereți. CondițiiSR EN 1469:20058.04.2016
  117.SR EN 1504-2:2005Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 2: Sisteme de protecție de suprafață pentru beton1.09.2005
  118.SR EN 1504-3:2006Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 3: Reparație structurală și nestructurală1.10.2006
  119.SR EN 1504-4:2005Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformitații. Partea 4: Lipire structurală1.09.2005
  120.SR EN 1504-5:2005Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 5: Produse de injecție în beton1.10.2005
  121.SR EN 1504-6:2007Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 6: Ancorarea armăturii1.06.2007
  122.SR EN 1504-7:2007Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 7: Protecția armăturii împotriva coroziunii1.06.2007
  123.SR EN 1520:2011Elemente prefabricate armate de beton cu agregate ușoare cu structură deschisă cu armături structurale și nestructuraleSR EN 1520:20031.01.2012
  124.SR EN 1748-1-2:2004Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.09.2005
  125.SR EN 1748-2-2:2004Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.09.2005
  126.SR EN 1806:2007Coșuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coșuri de fum cu perete simplu. Condiții și metode de încercare1.05.2007
  127.SR EN 1825-1:2005Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanțe și încercări, marcare și controlul calității1.09.2005
  SR EN 1825-1:2005/ AC:2006 1.01.2007
  128.SR EN 1856-1:2009Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coșurilor de fumSR EN 1856-1:2004 1.03.2010
  129.SR EN 1856-2:2009Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi și elemente de racordare metaliceSR EN 1856-2:20041.03.2010
  130.SR EN 1857:2010Coșuri de fum. Componente. Canale interioare de betonSR EN 1857+A1:20081.01.2011
  131.SR EN 1858+A1:2011Coșuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereți simpli sau cu mai mulți perețiSR EN 1858:20091.04.2012
  132.SR EN 1863-2:2004Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.09.2005
  133.SR EN 1873:2006Accesorii prefabricate pentru acoperiș. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificație de produs și metode de încercare1.10.2006
  134.SR EN 1916:2003Tuburi și accesorii din beton simplu, beton slab armat și beton armat1.08.2003
  SR EN 1916:2003/AC:20081.01.2009
  135.SR EN 1917:2003Cămine de vizitare și cămine de racord din beton simplu, beton slab armat și beton armat1.08.2003
  SR EN 1917:2003/AC:2008 1.01.2009
  136.SR EN 1935:2003Accesorii pentru construcții. Balama cu ax simplu. Cerințe și metode de încercare1.10.2002
  SR EN 1935:2003/AC:2004 1.01.2007
  137.SR EN 10025-1:2005Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare1.09.2005
  138.SR EN 10088-4:2009Oțeluri inoxidabile. Partea 4 : Condiții tehnice de livrare pentru table și benzi din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții1.02.2010
  139.SR EN 10088-5:2009Oțeluri inoxidabile. Partea 5: Condiții tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile și produse formate la rece din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții1.01.2010
  140.SR EN 10210-1:2006Profile cave finisate la cald pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare1.02.2007
  141.SR EN 10219-1:2006Profile cave deformate la rece pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare1.02.2007
  142.SR EN 10224:2003Țevi și racorduri de oțel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiții tehnice de livrare1.04.2006
  SR EN 10224:2003/ A1:20051.04.2006
  143.SR EN 10255+A1:2007Țevi din oțel nealiat pentru sudare și filetare. Condiții tehnice de livrare1.01.2010
  144.SR EN 10311:2005Asamblări pentru racordarea țevilor de oțel și racorduri pentru transportul lichidelor apoase inclusiv apei potabile1.03.2006
  145.SR EN 10312:2003Tevi de oțel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiții tehnice de livrare1.04.2006
  SR EN 10312:2003/ A1:20051.04.2006
  146.SR EN 10340:2008Oțeluri turnate pentru construcții1.01.2010
  SR EN 10340:2008/AC:2009 1.01.2010
  147.SR EN 10343:2009Oțeluri pentru călire și revenire utilizate în construcții. Conditii tehnice de livrare1.01.2010
  148.SR EN 12004+A1:2012Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea conformității, clasificare și notareSR EN 12004:20081.04.2013
  149.SR EN 12050-1:2002Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 1: Stații de pompare pentru ape uzate cu materii fecale1.11.2001
  150.SR EN 12050-2:2002Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 2: Stații de pompare pentru ape uzate fără materii fecale1.10.2001
  151.SR EN 12050-3:2002Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 3: Stații de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale1.10.2001
  152.SR EN 12050-4:2002Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 4: Robinet de reținere pentru ape uzate cu materii fecale și fără materii fecale1.10.2001
  153.SR EN 12057:2005Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiții.1.09.2005
  154.SR EN 12058:2005Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli și scări. Condiții1.09.2005
  155.SR EN 12094-1:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă și temporizare1.02.2004
  156.SR EN 12094-2:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă și temporizare1.02.2004
  157.SR EN 12094-3:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanșare și de oprire1.01.2004
  158.SR EN 12094-4:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerințe și metode de încercare pentru ansambluri de supape și declanșatoarele lor1.05.2005
  159.SR EN 12094-5:2006Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiții și metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă și joasă presiune și declanșatoarele lorSR EN 12094-5:20021.02.2007
  160.SR EN 12094-6:2006Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiții și metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcțiuneSR EN 12094-6:20021.02.2007
  161.SR EN 12094-7:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiții și metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO_21.10.2001
  SR EN 12094-7:2002/A1:20051.11.2005
  162.SR EN 12094-8:2006Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiții și metode de încercare pentru racorduri1.02.2007
  163.SR EN 12094-9:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerințe și metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu1.01.2004
  164.SR EN 12094-10:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerințe și metode de încercare pentru manometre și presostate1.02.2004
  165.SR EN 12094-11:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire1.01.2004
  166.SR EN 12094-12:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice1.01.2004
  167.SR EN 12094-13:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiții și metode de încercare pentru clapete antiretur1.01.2002
  SR EN 12094-13:2002/AC:20021.01.2010
  168.SR EN 12101-1:2006Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 1: Specificație pentru barierele de fum1.06.2006
  SR EN 12101-1:2006/A1:20061.12.2006
  169.SR EN 12101-2:2004Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 2: Specificații pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului și gazelor fierbinți1.04.2004
  170.SR EN 12101-3:2015Sisteme pentru controlul fumului și al căldurii. Partea 3: Specificații pentru ventilarea fumului și a degajărilor de căldurăSR EN 12101-3:20038.04.2016
  SR EN 12101-3:2003/AC:2005
  171.SR EN 12101-6:2005Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 6: Specificații pentru sisteme cu presiune diferențială - Kituri1.04.2006
  SR EN 12101-6:2005/AC:20071.01.2007
  172.SR EN 12101-7:2011Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului1.02.2012
  173.SR EN 12101-8:2011Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 8: Trape de control al fumului1.02.2012
  174.SR EN 12101-10:2006Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie1.10.2006
  SR EN 12101-10:2006/AC:20071.01.2008
  175.SR EN 12150-2:2004Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.09.2005
  176.SR EN 12209:2004Feronerie pentru clădiri. Broaște îngropate și aplicate și plăci opritor, acționate mecanic. Cerințe și metode de încercare1.12.2004
  SR EN 12209:2004/AC:20061.06.2006
  177.SR EN 12259-1+A1:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere1.04.2002
  SR EN 12259-1+A1:2002/A2:20041.03.2005
  SR EN 12259-1+A1:2002/A3:20061.11.2006
  178.SR EN 12259-2:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă1.01.2002
  SR EN 12259-2:2002/A1:20021.01.2002
  SR EN 12259-2:2002/A2:20061.09.2006
  SR EN 12259-2:2002/AC:20031.06.2005
  179.SR EN 12259-3:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer1.01.2002
  SR EN 12259-3:2002/A1:20031.01.2002
  SR EN 12259-3:2002/A2:20061.09.2006
  180.SR EN 12259-4:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic1.01.2002
  SR EN 12259-4:2002/A1:20031.01.2002
  181.SR EN 12259-5:2003Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei1.07.2003
  182.SR EN 12271:2007Tratamente bituminoase. Cerințe1.01.2008
  183.SR EN 12273:2008Straturi bituminoase turnate la rece. Cerințe1.01.2009
  184.SR EN 12285-2:2005Rezervoare de oțel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereți simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile și neinflamabile care poluează apa1.01.2006
  185.SR EN 12326-1:2014Produse de ardezie și piatră pentru învelitori și placări discontinue. Partea 1: Specificație de produsSR EN 12326-1:200413.02.2015
  186.SR EN 12337-2:2004Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.09.2005
  187.SR EN 12352:2006Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare și de securitate1.02.2007
  188.SR EN 12368:2006Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare1.02.2007
  189.SR EN 12380:2003Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerințe, metode de încercare și evaluarea conformității1.10.2003
  190.SR EN 12446:2011Coșuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de betonSR EN 12446:20041.04.2012
  191.SR EN 12467:2012+A2:2018Plăci plane de fibrociment. Specificații de produse și metode de încercareSR EN 12467:201220192020
  192.SR EN 12566-1:2002Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri1.12.2004
  SR EN 12566-1:2002/A1:20041.12.2004
  193.SR EN 12566-3+A2:2013Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere prefabricate și/sau asamblate în situSR EN 12566-3+A1:20098.08.2014
  194.SR EN 12566-4:2008Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate1.01.2009
  195.SR EN 12566-6:2013Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unități prefabricate de tratament pentru efluenții de fose septice1.11.2013
  196.SR EN 12566-7:2013Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unități de tratare terțiară prefabricate8.08.2014
  197.SR EN 12591:2009Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere1.01.2010
  198.SR EN 12602:2016Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizatSR EN 12602+A1:201310.03.201710.03.2018
  199.SR EN 12620+A1:2008Agregate pentru betonSR EN 12620:20031.01.2009
  200.SR EN 12676-1:2002Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanțe și caracteristici1.02.2004
  SR EN 12676-1:2002/A1:20041.02.2004
  201.SR EN 12737+A1:2008Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale1.01.2009
  202.SR EN 12764+A1:2008Obiecte sanitare. Specificații pentru băi cu sistem de barbotare a apeiSR EN 12764:20051.01.2009
  203.SR EN 12794+A1:2007Produse prefabricate de beton. Piloți de fundațieSR EN 12794:20061.02.2008
  SR EN 12794+A1:2007/AC:20091.08.2009
  204.SR EN 12839:2012Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiriSR EN 12839:20021.10.2012
  205.SR EN 12843:2005Produse prefabricate de beton. Stâlpi1.09.2005
  206.SR EN 12859:2011Plăci de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercareSR EN 12859:20081.12.2011
  207.SR EN 12860:2003Lianți-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiții, caracteristici și metode de încercare1.04.2002
  SR EN 12860:2003/AC:20031.01.2010
  208.SR EN 12878:2005Pigmenți pentru colorarea materialelor de construcție pe bază de ciment și/sau var. Specificații și metode de încercare1.03.2006
  SR EN 12878:2005/AC:20061.01.2007
  209.SR EN 12899-1:2007Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe1.01.2009
  210.SR EN 12899-2:2007Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase1.01.2009
  211.SR EN 12899-3:2007Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent și dispozitive reflectorizante1.01.2009
  212.SR EN 12951:2005Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiș. Scări de acoperiș fixate permanent. Specificație de produs și metode de încercări1.09.2005
  213.SR EN 12966-1+A1:2010Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produsSR EN 12966-1:20061.08.2010
  214.SR EN 13024-2:2004Sticlă pentru construcții. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/standard de produs1.09.2005
  215.SR EN 13043:2003Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic1.07.2003
  SR EN 13043:2003/AC:20041.06.2006
  216.SR EN 13055-1:2003Agregate ușoare. Partea 1: Agregate ușoare pentru betoane, mortare și paste de ciment1.03.2003
  SR EN 13055-1:2003/AC:20041.01.2010
  217.SR EN 13055-2:2004Agregate ușoare. Partea 2: Agregate ușoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale și pentru straturi tratate și netratate1.05.2005
  218.SR EN 13063-1+A1:2007Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiții și metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenței la focul din coșSR EN 13063-1:20061.05.2008
  219.SR EN 13063-2+A1:2007Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerințe și metode de încercare în condiții umedeSR EN 13063-2:20051.05.2008
  220.SR EN 13063-3:2007Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiții și metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere1.05.2008
  221.SR EN 13069:2006Coșuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coșuri de fum. Condiții și metode de încercare1.05.2006
  222.SR EN 13084-5:2005Coșuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificație de produs1.04.2006
  SR EN 13084-5:2005/AC:20061.01.2007
  223.SR EN 13084-7:2013Coșuri independente. Partea 7: Specificații de produs ale prefabricatelor cilindrice de oțel pentru coșuri de oțel cu pereți simpli și canale interioare de oțelSR EN 13084-7:20061.09.2013
  SR EN 13084-7:2006/AC:2009
  224.SR EN 13101:2003Trepte pentru cămine de vizitare. Cerințe, marcare, încercări și evaluarea conformității1.08.2003
  225.SR EN 13108-1:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice1.03.2007
  SR EN 13108-1:2006/AC:20081.01.2009
  226.SR EN 13108-2:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri1.03.2007
  SR EN 13108-2:2006/AC:20081.01.2009
  227.SR EN 13108-3:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple1.03.2007
  SR EN 13108-3:2006/AC:20081.01.2009
  228.SR EN 13108-4:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt1.03.2007
  SR EN 13108-4:2006/AC:20081.01.2009
  229.SR EN 13108-5:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic1.03.2007
  SR EN 13108-5:2006/AC:20081.01.2009
  230.SR EN 13108-6:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat1.03.2007
  SR EN 13108-6:2006/AC:20081.01.2009
  231.SR EN 13108-7:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante1.03.2007
  SR EN 13108-7:2006/AC:20081.01.2009
  232.SR EN 13139:2003Agregate pentru mortare1.03.2003
  SR EN 13139:2003/AC:20041.01.2010
  233.SR EN 13160-1:2003Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale1.03.2004
  234.SR EN 13162+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). SpecificațieSR EN 13162:201210.07.2015
  235.SR EN 13163+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). SpecificațieSR EN 13163:201210.07.2015
  236.SR EN 13164+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). SpecificațieSR EN 13164:201210.07.2015
  237.SR EN 13165+A2:2016Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). SpecificațieSR EN 13165+A1:201514.10.2016
  238.SR EN 13166+A2:2016Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). SpecificațieSR EN 13166+A1:201514.10.2016
  239.SR EN 13167+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). SpecificațieSR EN 13167:201210.07.2015
  240.SR EN 13168+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). SpecificațieSR EN 13168:201210.07.2015
  241.SR EN 13169+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). SpecificațieSR EN 13169:201210.07.2015
  242.SR EN 13170+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). SpecificațieSR EN 13170:201210.07.2015
  243.SR EN 13171+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). SpecificațieSR EN 13171:201210.07.2015
  244.SR EN 13224:2012Produse prefabricate de beton. Elemente de planșeu cu nervuriSR EN 13224+A1:20071.08.2012
  245.SR EN 13225:2013Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structurăSR EN 13225:20058.08.2014
  SR EN 13225:2005/AC:2007
  246.SR EN 13241+A2:2016Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanțăSR EN 13241-1+A1:20111.11.20161.11.2019
  247.SR EN 13242+A1:2008Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuriSR EN 13242:20031.01.2009
  248.SR EN 13245-2:2009Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcții. Partea 2: Profile PVC-U și PVC-UE pentru finisări de pereți și plafoane interioare și exterioare1.07.2010
  SR EN 13245-2:2008/AC:20101.07.2010
  249.SR EN 13249:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de drumuri și alte zone de circulație (cu excepția căilor ferate și a straturilor de uzură)SR EN 13249+A1:201510.03.201710.03.2018
  250.SR EN 13250:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de căi ferateSR EN 13250+A1:201510.03.201710.03.2018
  251.SR EN 13251:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundații și structuri de susținereSR EN 13251+A1:201510.03.201710.03.2018
  252.SR EN 13252:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenajSR EN 13252+A1:201510.03.201710.03.2018
  253.SR EN 13253:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecții costiere, apărări de maluri)SR EN 13253+A1:201510.03.201710.03.2018
  254.SR EN 13254:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcții de rezervoare și barajeSR EN 13254+A1:201510.03.201710.03.2018
  255.SR EN 13255:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de canaleSR EN 13255+A1:201510.03.201710.03.2018
  256.SR EN 13256:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de tuneluri și structuri subteraneSR EN 13256+A1:201510.03.201710.03.2018
  257.SR EN 13257:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deșeurilor solideSR EN 13257+A1:201510.03.201710.03.2018
  258.SR EN 13263-1+A1:2009Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitateSR EN 13263-1:20051.01.2010
  259.SR EN 13265:2016Geotextile și produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deșeurilor lichideSR EN 13265+A1:201510.03.201710.03.2018
  260.SR EN 13279-1:2009Ipsos și tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiții și condițiiSR EN 13279-1:20051.10.2009
  261.SR EN 13282-1:2013Lianți hidraulici rutieri. Partea 1: întărirea rapidă a lianților hidraulici rutieri. Compoziție, specificații și criterii de conformitate1.11.2013
  262.SR EN 13310:2004Spălătoare de bucătărie. Condiții de funcționare și metode de încercare1.02.2004
  263.SR EN 13341+A1:2011Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei și a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare și de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerințe și metode de încercareSR EN 13341:20051.10.2011
  264.SR EN 13361:2005Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de rezervoare și baraje1.09.2005
  SR EN 13361:2005/A1:20071.06.2007
  265.SR EN 13362:2005Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de canale1.02.2006
  266.SR EN 13383-1:2003Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații1.03.2003
  SR EN 13383-1:2003/AC:20041.01.2010
  Valoarea minimă a densității stabilită în clauza 5.2 a standardului EN 13383-1:2002 este exclusă din domeniul de aplicare al referinței, conform Deciziei Comisiei 2016/1.610.
  267.SR EN 13407:2007Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări1.01.2008
  268.SR EN 13450:2003Agregate pentru balast de cale ferată1.10.2003
  SR EN 13450:2003/AC:2004 1.01.2007
  269.SR EN 13454-1:2005Lianți, lianți compoziți și amestecuri preparate în fabrică pentru șape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiții și specificații1.07.2005
  270.SR EN 13479:2017Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metaliceSR EN 13479:20059.03.20189.03.2019
  271.SR EN 13491:2005Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcția de tunele și de structuri subterane1.09.2005
  SR EN 13491:2005/A1:20071.06.2007
  272.SR EN 13492:2005Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de depozite de deșeuri lichide, stații de transfer sau lucrări secundare de stocare 1.09.2005
  SR EN 13492:2005/A1:2007 1.06.2007
  273.SR EN 13493:2005Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de depozite de deșeuri solide și amplasamente de depozitare1.03.2006
  274.SR EN 13502:2003Coșuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiții și metode de încercare 1.08.2003
  275.SR EN 13561+A1:2009Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitateSR EN 13561:20041.08.2009
  276.SR EN 13564-1:2003Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerințe1.05.2003
  277.SR EN 13616:2004Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi1.05.2005
  SR EN 13616:2004/AC:2006 1.06.2006
  278.SR EN 13658-1:2005Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare1.03.2006
  279.SR EN 13658-2:2005Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare1.03.2006
  280.SR EN 13659+A1:2009Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerințe de performanță, inclusiv de securitateSR EN 13659:20041.08.2009
  281.SR EN 13693+A1:2009Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperișSR EN 13693:20051.05.2010
  282.SR EN 13707+A2:2009Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului. Definiții și caracteristiciSR EN 13707:20051.04.2010
  283.SR EN 13747+A2:2010Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planșeeSR EN 13747+A1:20091.01.2011
  284.SR EN 13748-1:2004Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior1.06.2005
  SR EN 13748-1:2004/A1:20051.04.2006
  SR EN 13748-1:2004/AC:20051.06.2005
  285.SR EN 13748-2:2004Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior1.04.2005
  286.SR EN 13808:2013Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile cationice de bitumSR EN 13808:20058.08.2014
  287.SR EN 13813:2003Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe1.08.2003
  288.SR EN 13815:2007 Produse de ipsos cu fibre. Definiții, condiții și metode de încercări1.06.2007
  289.SR EN 13830:2004Fațade cortină. Standard de produs1.12.2004
  290.SR EN 13859-1:2010Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinueSR EN 13859-1+A1:20091.04.2011
  291.SR EN 13859-2:2010Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru perețiSR EN 13859-2+A1:20091.04.2011
  292.SR EN 13877-3:2005Îmbrăcăminți rutiere de beton. Partea 3: Specificații pentru gujoanele utilizate la îmbrăcămințile de beton1.09.2005
  293.SR EN 13915:2008Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiții, condiții și metode de încercări1.06.2008
  294.SR EN 13924:2006Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere dure1.01.2010
  SR EN 13924:2006/AC:20071.01.2010
  295.SR EN 13950:2014Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiții, condiții și metode de încercăriSR EN 13950:200613.02.2015
  296.SR EN 13956:2013Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc pentru acoperiș. Definiții și caracteristiciSR EN 13956:20061.10.2013
  SR EN 13956:2006/AC:2006
  297.SR EN 13963:2005Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare1.03.2006
  SR EN 13963:2005/AC:2006 1.01.2007
  298.SR EN 13964:2014Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercareSR EN 13964:20048.04.2016
  299.SR EN 13967:2012Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic și de cauciuc pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristiciSR EN 13967:20051.03.2013
  300.SR EN 13969:2005Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristici1.09.2005
  SR EN 13969:2005/A1:20071.01.2008
  301.SR EN 13970:2005Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici1.09.2005
  SR EN 13970:2005/A1:20071.01.2008
  302.SR EN 13978-1:2005Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiții pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere1.03.2006
  303.SR EN 13984:2013Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristiciSR EN 13984:20051.11.2013
  304.SR EN 13986+A1:2015Plăci pe bază de lemn destinate construcției. Caracteristici, evaluarea conformității și marcareSR EN 13986:200513.11.2015
  305.SR EN 14016-1:2004Lianți pentru șape pe bază de magnezită. Magnezita caustică și clorură de magneziu. Partea 1: Definiții, cerințe1.12.2004
  306.SR EN 14023: 2010Bitum și lianți bituminoși. Cadru pentru specificațiile bitumurilor modificate cu polimeri1.01.2011
  307.SR EN 14037-1:2016Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificații și condiții tehnice SR EN 14037-1:200410.03.201710.03.2018
  308.SR EN 14041:2004Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textilă și stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esențiale1.01.2006
  SR EN 14041:2004/AC:20071.01.2007
  309.SR EN 14055:2011Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare 1.09.2011
  310.SR EN 14063-1:2005Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de agregate ușoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificație de produse în vrac înainte de instalare1.06.2005
  SR EN 14063-1:2005/AC:20071.01.2008
  311.SR EN 14064-1:2010Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in-situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificație pentru produsele în vrac înainte de instalare1.12.2010
  312.SR EN 14080:2013Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. CerințeSR EN 14080:20058.08.2014
  313.SR EN 14081-1+A1:2011Structuri de lemn. Lemn de construcții cu secțiune dreptunghiulară clasificat după rezistență. Partea 1: Cerințe generaleSR EN 14081-1:20061.10.2011
  314.SR EN 14178-2:2004Sticlă pentru construcții. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.09.2005
  315.SR EN 14179-2:2005Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic și tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs1.03.2006
  316.SR EN 14188-1:2005Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la cald1.07.2005
  317.SR EN 14188-2:2005Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la rece1.10.2005
  318.SR EN 14188-3:2006Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificații pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor1.11.2006
  319.SR EN 14190:2014Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton. Definiții, condiții și metode de încercareSR EN 14190:200513.02.2015
  320.SR EN 14195:2005Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare1.01.2006
  SR EN 14195:2005/AC:2006 1.01.2007
  321.SR EN 14209:2017Cornișe din plăci de gips-carton preformate. Definiții, condiții și metode de încercareSR EN 14209:20069.03.20189.03.2019
  322.SR EN 14216:2015Ciment. Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusăSR EN 14216:20048.04.2016
  323.SR EN 14229:2011Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene1.09.2011
  324.SR EN 14246:2006 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiții, condiții și metode de încercare1.04.2007
  SR EN 14246:2006/AC:20071.01.2008
  325.SR EN 14250:2010Structuri de lemn. Cerințe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisatăSR EN 14250:20051.11.2010
  326.SR EN 14296:2005Instalații sanitare. Lavoare colective 1.03.2006
  327.SR EN 14303+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). SpecificațieSR EN 14303:20101.11.2013
  328.SR EN 14304+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). SpecificațieSR EN 14304:20101.11.2013
  329.SR EN 14305+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). SpecificațieSR EN 14305:20101.11.2013
  330.SR EN 14306+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). SpecificațieSR EN 14306:20101.11.2013
  331.SR EN 14307+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). SpecificațieSR EN 14307:20101.11.2013
  332.SR EN 14308+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). SpecificațieSR EN 14308:20101.11.2013
  333.SR EN 14309+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). SpecificațieSR EN 14309:20101.11.2013
  334.SR EN 14313+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). SpecificațieSR EN 14313:20101.11.2013
  335.SR EN 14314+A1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). SpecificațieSR EN 14314:20101.11.2013
  336.SR EN 14315-1:2013Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare1.11.2013
  337.SR EN 14316-1:2005Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare1.06.2005
  338.SR EN 14317-1:2005Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare1.06.2005
  339.SR EN 14318-1:2013Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare1.11.2013
  340.SR EN 14319-1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare1.11.2013
  341.SR EN 14320-1:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse formate in situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare1.11.2013
  342.SR EN 14321-2:2006Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino- pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/ Standard de produs1.06.2006
  343.SR EN 14339:2006Hidranți de incendiu subterani1.05.2006
  344. SR EN 14342:2013Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformității și marcareSR EN 14342+A1:20088.08.2014
  Clauza 4.4 din standardul EN 14342:2013 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
  345. SR EN 14351-1 + A2:2016Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni.SR EN 14351-1+ A1:20101.11.20161.11.2019
  Fraza referitoare la „capacitatea de deblocare“ din clauza 1 - Domeniul de aplicare a standardului EN 14351-1:2006 + A2:2016 este exclusă din domeniul de aplicare al referinței.
  346. SR EN 14353 + A1:2010Profiluri metalice și profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiții, caracteristici și metode de încercareSR EN 14353:20071.11.2010
  347. SR EN 14374:2005Structuri de lemn. LVL (lemn stratificat). Cerințe1.09.2005
  348. SR EN 14384:2006Hidranți de incendiu supraterani1.05.2006
  349. SR EN 14388:2006Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificații1.05.2006
  SR EN 14388:2006/AC:20081.01.2009
  350. SR EN 14396:2004Scări fixe pentru cămine de vizitare 1.12.2004
  351. SR EN 14399-1:2015Asamblări de înaltă rezistență cu șuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerințe generaleSR EN 14399-1:20058.04.2016
  352. SR EN 14411:2012Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici și marcareSR EN 14411:20071.07.2013
  353. SR EN 14428+A1:2008Incintă de duș. Condiții de funcționare și metode de încercareSR EN 14428:20051.01.2009
  354. SR EN 14449:2005Sticlă pentru construcții. Geam stratificat și geam de securitate stratificat. Evaluarea conformității/Standard de produs1.03.2006
  SR EN 14449:2005/AC:2006 1.06.2006
  355. SR EN 14471+A1:2015Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiții și metode de încercareSR EN 14471:201410.07.2015
  356. SR EN 14496:2006 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiții, condiții și metode de încercare1.09.2006
  357. SR EN 14509:2013Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. SpecificațiiSR EN 14509:20078.08.2014
  SR EN 14509:2007/AC:2009
  358. SR EN 14516+A1:2011Căzi de baie pentru scopuri casnice1.05.2011
  359. SR EN 14527+A1:2011Căzi de duș pentru scopuri casnice1.05.2011
  360. SR EN 14528:2007Bideuri. Condiții de funcționare și metode de încercareSR EN 14528:20051.01.2008
  361. SR EN 14545:2009Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerințe1.08.2009
  362. SR EN 14566+A1:2010Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercareSR E14566:20081.05.2010
  363. SR EN 14592+A1:2012Structuri de lemn. Elemente de fixare. CerințeSR EN 14592:20091.03.2013
  364. SR EN 14604:2006Dispozitive de alarmă de fum 1.05.2006
  SR EN 14604:2006/AC:20091.08.2009
  365. SR EN 14647:2006 Ciment de aluminat de calciu. Compoziție, specificații și criterii de conformitate1.08.2006
  SR EN 14647:2006/AC:20071.01.2008
  366. SR EN 14680:2007Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificații 1.01.2008
  367. SR EN 14688:2007Obiecte sanitare. Lavoare. Cerințe de funcționare și metode de încercare1.01.2008
  368. SR EN 14695:2010Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton și a altor suprafețe de beton circulate de autovehicule. Definiții și caracteristici1.10.2010
  369. SR EN 14716:2005Plafoane tensionate. Condiții și metode de încercare 1.10.2005
  370. SR EN 14782:2006Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, placări la exterior și căptușiri la interior. Specificație de produs și cerințe1.11.2006
  371. SR EN 14783:2013Foi și benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior și la exterior. Specificație de produs și cerințeSR EN 14783:20078.08.2014
  372. SR EN 14800:2007Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoși1.01.2008
  373. SR EN 14814:2007Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificații1.01.2008
  374. SR EN 14843:2007Produse prefabricate de beton. Scări1.01.2008
  375. SR EN 14844+A2:2012Produse prefabricate de beton. Chesoane subteraneSR EN 14844+A1:20091.09.2012
  376. SR EN 14846:2009Feronerie pentru clădiri. Broaște și zăvoare. Broaște și plăci opritor acționate electromecanic. Cerințe și metode de încercare1.09.2011
  377. SR EN 14889-1:2007 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oțel. Definiții, specificații și conformitate1.06.2007
  378. SR EN 14889-2:2007 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiții, specificații și conformitate1.06.2007
  379. SR EN 14891:2012Produse de impermeabilizare față de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificații, metode de încercare, evaluarea conformității, clasificare și notare1.03.2013
  SR EN 14891/AC:20121.03.2013
  380. SR EN 14904:2006 Suprafețe pentru activități sportive. Suprafețe pentru activități multisportive în sală. Specificație1.02.2007
  Nota 1 din anexa ZA.1 la standardul EN 14904:2006 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
  381. SR EN 14909:2012Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc de etanșare la umiditate. Definiții și caracteristiciSR EN 14909:20061.03.2013
  382. SR EN 14915:2013Lambriuri și placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformității și marcareSR EN 14915:20078.08.2014
  SR EN 14915:2007/AC:2007
  383. SR EN 14933:2008Produse termoizolante și de rambleiere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificație1.07.2008
  384. SR EN 14934:2008Produse termoizolante și de rambleiere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație1.07.2008
  385. SR EN 14963:2007Învelitori de acoperiș. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanți. Clasificare, cerințe și metode de încercare1.08.2009
  386. SR EN 14964:2007Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiș cu montare discontinuă. Definiții și caracteristici1.01.2008
  387. SR EN 14967:2006 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare la umiditate. Definiții și caracteristici1.03.2007
  388. SR EN 14989-1:2007Coșuri de fum - condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C61.01.2008
  389. SR EN 14989-2:2008Coșuri de fum. Condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere și alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanșe1.01.2009
  390. SR EN 14991:2007Produse prefabricate de beton. Elemente de fundație1.01.2008
  391. SR EN 14992+A1:2012Produse prefabricate de beton. Elemente de perețiSR EN 14992:20071.04.2013
  392. SR EN 15037-1:2008Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi1.01.2010
  393. SR EN 15037-2+A1:2011Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton1.12.2011
  394. SR EN 15037-3+A1:2011Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă1.12.2011
  395. SR EN 15037-4+A1:2013Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandatSR EN 15037-4:20108.08.2014
  396. SR EN 15037-5:2013Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri ușoare pentru cofraje simple8.08.2014
  397. SR EN 15048-1:2007Asamblări cu șuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerințe generale1.01.2008
  398. SR EN 15050+A1:2012Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduriSR EN 15050:20071.12.2012
  399. SR EN 15069:2008Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoși1.01.2009
  400. SR EN 15088:2006Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcții. Condiții tehnice pentru inspecție și livrare1.10.2006
  401. SR EN 15102+A1:2011Tapete decorative. Tapete în rulouri și panouri SR EN 15102:20081.07.2012
  402. SR EN 15129:2010Dispozitive antiseismice1.08.2010
  403. SR EN 15167-1:2007Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar și pastă. Partea 1: Definiții, specificații și criterii de conformitate1.01.2008
  404. SR EN 15250:2007Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerințe și metode de încercare1.01.2008
  405. SR EN 15258:2009Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin1.01.2010
  406. SR EN 15274:2015Adezivi structurali pentru aplicații generale. Cerințe și metode de încercareSR EN 15274:200813.11.2015
  407. SR EN 15275:2015Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri și în construcții civileSR EN 15275:200813.11.2015
  408. SR EN 15283-1+ A1:2010Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiții, condiții și metode de încercări - Partea 1 - Plăci de ipsos armate cu țesătură sau împâsliturăSR EN 15283-1:20081.06.2010
  409. SR EN 15283-2 + A1:2010Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiții, condiții și metode de încercări - Partea 2 - Plăci de ipsos armate cu fibreSR EN 15283-2:20081.06.2010
  410. SR EN 15285:2008Piatră aglomerată - Plăci modulare pentru pardoseli și scări (interioare și exterioare)1.01.2009
  SR EN 15285:2008/AC:20081.01.2009
  411. SR EN 15286:2013Piatră aglomerată - Dale și plăci pentru finisări de pereți (interioare și exterioare)8.08.2014
  412. SR EN 15322:2013Bitum și lianți bituminoși. Specificații cadru pentru lianți bituminoși fluidificați și fluxațiSR EN 15322:20108.08.2014
  413. SR EN 15368 + A1:2010Liant hidraulic pentru aplicatii nestructurale. Definiție, specificații și criterii de conformitate1.09.2011
  414. SR EN 15381:2009Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice1.01.2010
  415. SR EN 15382:2013Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturiSR EN 15382:20098.08.2014
  416. SR EN 15435:2008Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului1.02.2009
  417. SR EN 15497:2014Îmbinări cu dinți multipli în lemn masiv de construcție. Cerințe de performanță și cerințe minime de producție10.10.2014
  418. SR EN 15498:2008Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu așchii de lemn. Proprietăți și performanțe ale produsului1.02.2009
  419. SR EN 15501:2013Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) și din vermiculit exfoliat (EV). Specificație8.08.2014
  420. SR EN 15599-1:2010Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Izolație termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificație pentru produse liate și în vrac înainte de instalare1.04.2011
  421. SR EN 15600-1:2010Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Izolație termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificație pentru produse liate și în vrac înainte de instalare1.04.2011
  422. SR EN 15650:2010Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc1.09.2011
  423. SR EN 15651-1:2012Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanșare pentru fațade1.07.2013
  424. SR EN 15651-2:2012Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 2: chituri de etanșare pentru vitraje1.07.2013
  425. SR EN 15651-3:2012Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanșare pentru rosturi sanitare1.07.2013
  426. SR EN 15651-4:2012Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanșare pentru trasee pietonale1.07.2013
  427.SR EN 15681-2:2017Sticlă pentru construcții. Produse pe bază de sticlă de aluminosilicat. Partea 2: Standard de produs11.08.201711.08.2018
  A treia frază din clauza 4.2.2.10. este exclusă din domeniul de aplicare al referinței publicate.
  428.SR EN 15682-2:2013Sticlă pentru construcții. Sticlă de siguranță alcalino-pământoasă securizată termic și tratată Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs8.08.2014
  429.SR EN 15683-2:2014Sticlă pentru construcții. Profil de sticlă de siguranță silico-calcio-sodică, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs8.08.2014
  430.SR EN 15732:2012Materiale de umplere ușoare și produse termoizolante destinate utilizării la clădiri civile. Produse pe bază de agregate ușoare de argilă expandată (LWA)1.08.2013
  431.SR EN 15743+A1:2015Ciment supersulfatat. Compoziție, specificații și criterii de conformitateSR EN 15743:201013.11.2015
  432.SR EN 15814+A2:2014Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolații. Definiții și cerințeSR EN 15814+A1:201210.07.2015
  433.SR EN 15821:2011Sobe cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid1.07.2011
  434.SR EN 15824:2017Specificații pentru tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianți organiciSR EN 15824:20099.03.20189.03.2020
  435.SR EN 16034:2014Uși pentru pietoni, uși și ferestre, pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanță. Caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum1.11.20161.11.2019
  EN 16034:2014 se aplică numai împreună cu EN 13241 + A2:2016 sau EN 14351-1:2006 + A2:2016.
  436.SR EN 16069+A1:2015Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă polietilenică (PEF)SR EN 16069:201310.07.2015
  437.SR EN 16153+A1:2015Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC), utilizate pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe și metode de încercareSR EN 16153:201310.07.2015
  438.SR EN 16240:2014Plăci solide plane transparente de policarbonat (PC) utilizate pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe și metode de încercare10.03.201710.03.2018
  439.SR EN 16510-2-1:2023***)Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-1: SobeSR EN 13240:20039.11.20239.11.2025
  SR EN 13240:2003/A2:2005
  SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007
  SR EN 13240:2003/AC:2006
  440.SR EN 16510-2-2:2023***)Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-2: Aparate care includ focare deschiseSR EN 13229:20039.11.20239.11.2025
  SR EN 13229:2003/A1:2004
  SR EN 13229:2003/A2:2005
  SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008
  SR EN 13229:2003/AC:2006
  441.SR EN 16510-2-3:2023***)Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-3: Aparate de gătitSR EN 12815:20039.11.20239.11.2025
  SR EN 12815:2003/A1:2005
  SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008
  SR EN 12815:2003/AC:2006
  442.SR EN 16510-2-4:2023***)Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-4: Cazane de uz casnic. Putere de încălzire nominală până la 50 kwSR EN 12809:20039.11.20239.11.2025
  SR EN 12809:2003/A1:2005
  SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008
  SR EN 12809:2003/AC:2006
  443.SR EN 16510-2-6:2023***)Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-6: Sobe, aparate încorporate și aparate de gătit alimentate mecanic cu pelețiSR EN 14785:20069.11.20239.11.2025
  444.SR EN 50575:2015Cabluri de energie, comandă și de comunicații. Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc10.06.2016
  SR EN 50575:2015/A1:2016Cabluri de energie, comandă și de comunicații. Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc10.06.2016
  **) Data la care încetează perioada de coexistență reprezintă data la care încetează coexistența standardului european armonizat cu specificațiile tehnice naționale existente referitoare la același produs.NOTĂ: După această dată, pentru evaluarea performanței produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a.În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea performanței produsului până la data la care încetează perioada de coexistență prevăzută în coloana a 6-a.***) Standarde adoptate de către Asociația de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunț.
  -----