ORDIN nr. 373 din 28 februarie 2024privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 7 martie 2024  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, se stabilesc documentele care atestă reședința în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 28 august 2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  București, 28 februarie 2024.Nr. 373.  +  ANEXĂ
  LISTA
  documentelor care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot
  prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile
  pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot
  la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  NOTE:1. Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.2. Documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.3. Lista avizată de serviciul personal al Ministerului Apărării Naționale/Ministerului Afacerilor Interne care să ateste calitatea de militar în misiune reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.4. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.5. Pentru cetățenii români cu reședința pe teritoriile altor entități nerecunoscute ca state, documentele deținute pe plan local reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.6. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma unul sau mai multe programe de studii, documentele emise ori avizate de o instituție de învățământ ori formare profesională, pe plan local, ori de autoritățile statelor acestor entități reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.7. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.8. Dovada statutului digital sau documentele enumerate mai jos, eliberate în format electronic, reprezintă dovada de reședință în statul respectiv doar în măsura în care conțin elemente de identificare a persoanei care își exercită dreptul de vot (numele, prenumele, data nașterii, număr pașaport etc.).
  Nr. crt.ȚaraDocumentele
  1Afganistan1. Viză de lungă ședere 2. Pașaport de serviciu însoțit de NATO Travel Order (individual sau colectiv)
  2Africa de Sud1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  3Albania1. Document care atestă domiciliul 2. Permis de ședere pentru străini
  4Algeria1. Carte de reședință 2. Permis de ședere
  5Andorra1. Titlu de sejur eliberat străinilor 2. Permis de conducere 3. Permis de ședere temporar pentru lucrătorii companiilor străine (Autoritzacio temporal per a treballadors d’empreses estranger) 4. Permis de ședere pentru activități sportive (Autoritzacio per entrenamentes esportius) 5. Permis de muncă fără reședință (Autoritzacio treball sense residéncia) 6. Permis temporar (Autoritzacio temporal) 7. Permis de ședere temporar pentru tineri cu opțiune de muncă (Autorització temporal per a joves amb opcio de treball) 8. Permis temporar de frontieră (Autoritzacio fronterer temporal) 9. Permis de formare profesională (Autoritzacio en practiques formatives) 10. Permis de ședere temporar pentru studii sau cercetare (Autoritzacio per estudis o per recerca) 11. Permis de ședere temporar pentru admiterea într-un centru medical sau geriatric (Autoritzacio residencia per ingres en centre medic o geriatric) 12. Permis de ședere cu drept de muncă (Autoritzacio residéncia i treball) 13. Permis de rezident (Autorització sojorn) 14. Permis de rezident cu drept de muncă (Autoritzacio sojorn i treball) 15. Permis de ședere (Autorització residéncia) 16. Permis de ședere și desfășurare activități independente (Autoritzacio residoncia i treball per compte propi) 17. Permis de frontieră (Autorització fronterer) 18. Permis de ședere cu drept de muncă pentru personal didactic (Autorització residéncia i treball del personal d’ensenyament)
  6Angola1. Permis de ședere permanentă 2. Permis de ședere temporară 3. Viză de muncă aplicată în pașaport 4. Carte de rezidență pentru cetățeni străini
  7Antigua și Barbuda1. Permis de ședere
  8Arabia Saudită1. Permis de ședere, însoțit fie de un print din portalul Absher, în limba engleză, care să ateste valabilitatea acestuia, fie de prezentarea, în mod direct, a paginii aferente programului existent în telefonul mobil al cetățeanului
  9Argentina1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie: română și argentiniană) 2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină) 3. Adeverință privind rezidența temporară
  10Armenia1. Permis de rezidență temporară 2. Document de călătorie pentru străini 3. Permis de ședere permanentă 4. Pașapoarte speciale emise în cazul statutului rezidenței speciale acordate cetățenilor străini care au adus servicii importante statului armean sau sunt implicați în activități economice sau culturale de o factură deosebită
  11Australia1. Viză de rezidență temporară 2. Viză de rezidență permanentă 3. Permis de conducere 4. Contract de închiriere locuință 5. Orice alt document prevăzut de legislația locală (Medicare, Proof of age card, card de pensionar)
   Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Australiei
  12Insula Christmas1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  13Insulele Cocos1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  14Insula Norfolk1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  15Austria1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestätigung der Meldung sau Meldezettel) 2. Adeverință de înregistrare pentru cetățenii SEE și ai Confederației Elvețiene (Anmeldebescheinigung für EWR Bürgern-innen und Schweizer Bürger-innen) 3. Certificat privind libera circulație în UE (EU Freizügigkeitsbestätigung) 4. Titlu de ședere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel) 5. Document de identitate cu fotografie pentru cetățenii comunitari (EU - Lichtbildausweis) 6. Adeverință de lungă ședere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)
  16Azerbaidjan1. Permis de rezidență temporară 2. Permis de rezidență permanentă
  17Bahamas1. Permis de ședere permanentă 2. Permis de ședere temporară (annual permit)
  18Bahrain1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere
  19Bangladesh1. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  20Barbados1. Permis de ședere
  21Belarus1. Permis de ședere
  22Belgia1. Permis de ședere temporară, tip E 2. Permis de ședere permanentă, tip E+ 3. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară 4. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă 5. Carte de identitate pentru străini 6. Certificat de înregistrare în registrul străinilor 7. Certificat de înregistrare8. Anexa 19 (Right to permanent residence of EU citizens and their family members | IBZ - FPS Home Affairs)9. Declarația de anunțare a prezenței pe teritoriul Regatului Belgiei (Déclaration de présence)
  23Belize1. Documente de reședință temporară sau permanentă emise de către autoritățile locale 2. Viză aplicată în pașaport 3. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  24Benin1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  25Bhutan1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  26Bolivia1. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  27Bosnia și Herțegovina1. Colant privind reședința aplicat în pașaport 2. Card pentru rezidenți străini 3. Decizie de acordare a rezidenței
  28Botswana1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  29Brazilia1. Carte de identitate pentru străini 2. Carte de domiciliu 3. Document de rezidență temporară
  30Brunei Darussalam1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale 2. Viză aplicată în pașaport care atestă dreptul de ședere 3. Carte de identitate violet pentru rezidenții care au depășit vârsta de 12 ani 4. Carte de identitate verde pentru persoanele care stau mai mult de 3 luni în Brunei Darussalam
  31Bulgaria1. Certificat/Permis de ședere continuă pentru cetățenii Uniunii Europene (UE) - cu valabilitate de până la 5 ani 2. Certificat/Permis de ședere permanentă pentru cetățenii UE - cu valabilitate de 10 ani 3. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de până la 5 ani 4. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de 10 ani 5. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere continuă) - cu valabilitate de la 5 ani 6. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere permanentă) - cu valabilitate de 10 ani 7. Permis de ședere pentru persoana cu ședere continuă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 - cu valabilitate de până la 5 ani 8. Permis de ședere pentru persoana cu ședere permanentă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/CE - cu valabilitate de până la 5 ani 9. Card de ședere temporară/permanentă pentru cetățean străin 10. Card de ședere pentru cetățean străin care beneficiază de statutul de azilant 11. Card de ședere pentru cetățean străin cu statut umanitar (persoană care beneficiază de protecție subsidiară) 12. Card de ședere pentru refugiat 13. Adeverință eliberată, la cerere, de autoritățile bulgare locale (document prin care se menționează domiciliul sau reședința)
  32Burkina Faso1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  33Burundi1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  34Cambodgia1. Viză aplicată în pașaport
  35Camerun1. Permis de ședere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  36Canada1. Formulare de rezidență permanentă IMM 5292/IMM 5688 2. Carte de rezident permanent 3. Permis de studii (formularul IMM 1442) 4. Permis de muncă (formularul IMM 1442) 5. Permis de ședere pentru vizitator (Visitor Record) (formularul IMM 1442)
  37Capul Verde1. Permis de ședere permanentă
  38Republica Centrafricană1. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  39Republica Cehă1. Certificat de înregistrare (Osvedceni O Registraci) 2. Adeverință de rezidență temporară pe teritoriul ceh (Potvrzeni O Prechodnem Pobytu Na Území) 3. Carte de rezidență permanentă pentru cetățeni UE (Prukaz O Povolení K Trvalému Pobytu Obcana Evropske Unie) 4. Carte de rezidență permanentă (Prukaz O Povoleni K Trvalemu Pobytu) 5. Permis de rezidență pentru străini (Povoleni K Pobytu Pro Cizince)
  40Chile1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere permanentă 3. Pașaport chilian 4. Extindere perioadă aprobare solicitare de viză definitivă în Chile, eliberată de Serviciul de Imigrări din Chile
  41China1. Permis de ședere 2. Dovadă de stabilire a reședinței eliberată de secțiile de politie: a) tipizatul model 2008, b) tipizatul model 2009, c) dovadă de stabilire a reședinței temporare, d) dovadă de stabilire a reședinței temporare pentru vizitatori 3. Permis de ședere permanentă eliberat de Hong Kong și Macao
   Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Chinei
  42Hong Kong1. Permis de ședere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  43Macao1. Permis de ședere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  44Ciad1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  45Cipru1. Certificat de înregistrare 2. Permis de ședere temporară 3. Carte de identitate pentru străin 4. Permis de ședere „RTCN“ sub forma unei vize/ștampile aplicate în pașaport 5. Permis de conducere cipriot
  46Coasta de Fildeș1. Certificat de rezidență 2. Permis de ședere temporară
  47Comore1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  48Congo1. Viză de ședere 2. Atestat de rezidență
  49R.D. Congo1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  50Costa Rica1. Documente de reședință temporară sau permanentă emise de către autoritățile locale 2. Conform pct. 1 și 2 din NOTE 3. Viză aplicată în pașaport
  51Columbia1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere temporară
  52Croația1. Pașaportul croat 2. Cartea de identitate croată 3. Certificatul de cetățenie croată 4. Cardul de rezidență 5. Adeverință de înregistrare a șederii temporare în Republica Croația
  53Cuba1. Carte de identitate pentru cetățenii străini 2. Viză de lungă ședere
  54Danemarca1. Permis de ședere/rezidență 2. Dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe 3. Certificat de înregistrare 4. Permis de conducere 5. Card de sănătate
   Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Danemarcei
  55Insulele Feroe1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  56Groenlanda1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  57Djibouti1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  58Dominica1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  59Republica Dominicană1. Carte de identitate pentru străini
  60Ecuador1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  Nr. crt.ȚaraDocumentele
  61Egipt1. Viză de ședere emisă de autoritățile egiptene 2. Reședința pe teritoriul egiptean, care se aplică pentru o perioadă mai mare de 3 luni 3. Pentru persoanele cu dublă cetățenie, este valabil pașaportul românesc pe care se află ștampila de intrare pe teritoriul egiptean, în paralel cu prezentarea documentului de identitate egiptean
  62El Salvador1. Documente de reședință temporară sau permanentă emise de către autoritățile locale 2. Viză aplicată în pașaport 3. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  63Elveția1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: pașaportul; cartea de identitate 2. Pentru străini: - permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C); - adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; - cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
  64Emiratele Arabe Unite1. Viză de reședință 2. Permis de rezidență
  65Eritreea1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  66Estonia1. Card de identitate pentru cetățenii UE
  67Etiopia1. Permis de ședere temporară
  68Fiji1. Permis de conducere și permis de conducere temporar 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale 3. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
  69Filipine1. Certificat de înregistrare pentru străini 2. Permis de muncă pentru străini 3. Viză de reședință
  70Finlanda1. Carte de identitate finlandeză 2. Pașaport finlandez 3. Carte de identitate pentru străini 4. Card/Permis de ședere 5. Permis de ședere sub formă de autocolant aplicat în pașaport 6. Atestat de reședință eliberat de poliția finlandeză (format hârtie) 7. Atestat de reședință eliberat de evidența persoanelor și a bazelor de date Digi- ja väestötietovirasto (DVV/Maistraatti) 8. Permis de conducere finlandez
  71Franța1.Titlu de sejur (modelul electronic și carte de rezident) 2. Recipisă temporară care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut 3. Adeverință, certificat și atestat prin care primarul/funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franța 4. Certificat sau adeverință de școlarizare 5. Atestat care conține numărul național de asigurare medicală 6. Ultimul aviz de impozitare 7. Dovadă a calității de șomer (cu valabilitate de un an) 8. Permis de conducere 9. Card de asigurare medicală 10. Atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez 11. Declarație de domiciliu dată pe propria răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă 12. Adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul acesteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal 13. Cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane handicapate, găzduite de autoritățile franceze 14. Extrase de cont bancar cu intrări/ieșiri de fonduri recente 15. State salarizare 16. Factură electricitate 17. Factură de internet și telefon fix 18. Asigurări domiciliu 19.Carte de identitate profesională (Carte professionnelle) 20. Contract de muncă (Contrat de travail) 21. Act de proprietate imobil (Acte de propriété immobilière) 22. Contract de închiriere imobil pe termen lung (Bail immobilier a long terme) 23. Carnet de elev/student (Carte d’étudiant)
   Franța - Departamente de peste mări:
  72Guyana Franceză1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  73Guadelupa1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  74Martinica1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  75Mayotte1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  76Réunion1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
   Franța - Teritorii de peste mări:
  77Polinezia Franceză1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  78Noua Caledonie1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  79Saint Barthélemy1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  80Saint Martin1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  81Saint Pierre și Miquelon1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  82Wallis și Futuna1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  83Gabon1. Permis de ședere
  84Gambia1. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  85Germania1. Permis de ședere pe durată determinată (Aufenthaltserlaubnis) 2. Permis de ședere permanentă (Niederlassungserlaubnis) 3. Permis de ședere permanentă - UE (Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU) 4. Adeverință privind domiciliul/reședința (Meldebescheinigung)
  86Georgia1. Permis electronic de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  87Republica Elenă1. Adeverință de înregistrare 2. Adeverință privind domiciliul 3. Adeverință de înregistrare ca membru de familie al unui cetățean european 4. Carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean european 5. Documente emise de autoritățile elene de resort, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe elen, pentru cetățenii români cu statut special (diplomați, polițiști - FRONTEX, militari, funcționari internaționali, persoane asimilate acestora) 6. Cartea de identitate elenă eliberată de serviciile locale de evidență a populației 7. Pașaportul elen eliberat de birourile de pașapoarte din Republica Elenă (în cazul cetățenilor cu cetățenie dublă, româno-elenă) 8. Permisul de conducere elen, eliberat de direcțiile regionale ale Ministerului Transporturilor 9. Numărul individual de identificare fiscală atribuit de autoritățile elene (AFM) 10. Contractul de închiriere a unei locuințe în Republica Elenă, înregistrat la autoritățile locale 11. Document care conține numărul de asigurare medicală (AMKA) 12. Facturi de plată utilități pe teritoriul Republicii Elene
  88Grenada1. Permis de ședere
  89Ghana1. Viză de ședere temporară 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale 3. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  90Guatemala1. Documentele de reședință temporară sau permanentă emise de către autoritățile locale 2. Conform pct. 1 și 2 din NOTE 3. Viză aplicată în pașaport
  91Guineea Bissau1. Permis de ședere
  92Guineea Conakry1. Conform punctelor 1 și 2 din NOTE
  93Guineea Ecuatorială1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  94Guyana1. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  95Haiti1. Permis de ședere (permis de séjour)
  96Honduras1. Documentele de reședință temporară sau permanentă emise de către autoritățile locale 2. Viză aplicată în pașaport 3. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  97India1. Certificat de înregistrare (Overseas Citizen of India Card Holder) 2. Viză aplicată în pașaport
  98Indonezia1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  99Insulele Cook1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  100Insulele Marshall1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  101Insulele Solomon1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  102Iordania1. Permis de ședere 2. Permis de muncă 3. Pașaportul și/sau cartea de identitate eliberate de autoritățile iordaniene pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-iordaniană
  103Irak1. Document care atestă dreptul de ședere 2. Document care atestă domiciliul
  104Iran1. Viza de muncă 2. Viza de rezidență
  105Irlanda1.Pașaport simplu electronic/temporar sau pașaport pentru Uniunea Europeană, emis de autoritățile irlandeze (pentru persoanele cu dublă cetățenie) 2. Certificat de naturalizare eliberat de autoritățile irlandeze (pentru persoanele cu dublă cetățenie) 3. Cardul PPS CARD care conține numărul de înregistrare socială (Personal Public Service Number - PPSN) sau adeverința prin care a fost notificat numărul de înregistrare socială 4. Permis de conducere eliberat de autoritățile irlandeze 5. Atestate eliberate de autoritățile locale prin care se certifică încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor - emise recent (de exemplu: Tax Credit Certificate sau Amended Tax Credit Certificate) 6. Contract de închiriere a locuinței, înregistrat la autoritățile locale RTB (Residential Tenancies Board) 7. Contract de proprietate a unui imobil rezidențial din Irlanda 8. Extras de cont bancar curent, de dată recentă, emis de o instituție bancară din Irlanda 9. Factură de plată a utilităților în Irlanda
  106Islanda1. Orice documente islandeze valabile care conțin numărul unic de identificare (kennitala)
  107Israel1. Carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetățenia 2. Carte de identitate emisă pentru cetățenii străini rezidenți 3. Viză de reședință, de muncă sau de student
  108Italia1. Carte de identitate emisă de autoritățile italiene pentru cetățenii cu dublă cetățenie sau pentru cetățenii străini 2. Carte de identitate electronică emisă de autoritățile italiene pentru cetățenii cu dublă cetățenie sau pentru cetățenii străini 3. Pașaport emis de autoritățile italiene 4. Atestat de ședere/înscriere în registrul populației (attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini europei, attestato di soggiorno permanente per cittadini europei) 5. Permis de ședere electronic 6. Certificat de rezidență emis de primăria locală 7. Certificat privind componența familiei - dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor 8. Certificat cumulativ privind reședința și alte drepturi 9. Carte de identitate pentru membrii corpului diplomatic și NATO ID CARD 10. Permis de conducere emis de autoritățile italiene 11. Card sanitar (Tessera sanitaria) 12. Adeverință de școlarizare
  109Jamaica1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  110Japonia1. Card de rezidență 2. Certificat de rezidență 3. Certificat de atestare a rezidenței 4. Viză aplicată în pașaport (cu o durată mai mare de 90 de zile)
  111Kazahstan1. Permis de ședere 2. Certificat de rezidență eliberat de primăria locală 3. Carte de migrațiune 4. Atestat de înscriere în registrul de populație 5. Permis de muncă
  112Kenya1. Card de identitate/Certificat pentru străini eliberat de autoritățile din Kenya 2. Viză de reședință aplicată în pașaport de Serviciul imigrări
  113Kiribati1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  114Kuwait1. Carte de identitate pentru străini
  115Kârgâzstan1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  116RPD Laos1. Permis de ședere 2. Permis de muncă 3. Viza tip I-B3_P-B3_LA-B2 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  117Lesotho1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  118Letonia1. Permis de ședere de tip card 2. Permis de ședere electronic de tip card 3. Permis de ședere permanentă 4. Permis de ședere de scurtă durată
  119Liban1. Permis de ședere 2. Extras individual de stare civilă cu datele personale 3. Permisul de muncă 4. Dovada de rezidență eliberată de primării
  120Liberia1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  121Libia1. Carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni 2. Viză de reședință 3. Adeverință de reședință
  122Liechtenstein1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: a) pașaportul b) cartea de identitate 2. Pentru străini: a) permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C) b) adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință c) cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
  123Lituania1. Permis de ședere de tip card 2. Permis de ședere electronic de tip card 3. Permis de ședere permanentă 4. Permis de ședere de scurtă durată 5. Acreditare eliberată de MAE lituanian sub formă de card pentru personalul diplomatic și tehnico-administrativ al misiunii diplomatice și pentru angajații din Institutul European de Egalitate de Gen (Vilnius)
  124Luxemburg1. Certificat de înregistrare pentru rezidență sub 5 ani (eliberat de către municipalitatea locului de reședință - primării/comune) 2. Permis de ședere permanentă pentru rezidențe mai mari de 5 ani (eliberat de către Direcția imigrări/MAE local) 3. Certificat de reședință (Certificat de résidence) 4. Card de securitate socială (Carte d’identification de la Sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg)
  125Macedonia de Nord1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere temporară sub forma unui card 3. Permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicate în pașaport 4. Permis de ședere permanentă sub forma unui card
  126Madagascar1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  127Malaysia1. Carte de identitate pentru străini (i-Kad) 2. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (MyPR) 3. Notificarea permisului de rezident aplicată sub forma unei ștampile în pașaport 4. Viză aplicată în pașaport care atestă dreptul de ședere 5. Viză (colant) de lungă ședere aplicată în pașaport (Malaysia pass) 6. Viză (colant) de rezident sau reședință aplicată în pașaport (Malaysia residence pass) 7. Viză electronică Electronic Pass (ePass Malaysia) 8. Documente de reședință emise de către autoritățile locale (de exemplu: permis de ședere)
  128Malawi1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  129Maldive1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  130Mali1. Certificat de rezidență
  131Malta1. Carte de reședință permanentă pentru cetățenii UE 2. Carte de reședință temporară pentru cetățenii UE
  132Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord1. Colant/Ștampilă/Vinietă aplicat(ă) în pașaport sau dovada electronică din contul personal UKVI (UK Visa Immigration) care atestă reședința sau dreptul de ședere/de muncă în Marea Britanie 2. Document fizic sau electronic care atestă reședința permanentă în Regatul Unit, precum EU Settlement Scheme - inclusiv scrisoarea de confirmare a statutului de rezident EUSS, Certificatul de aplicare pentru EUSS (Certificate of Application) - indefinite leave to enter (ILE) și indefinite leave to remain (ILR) 3. Permis de reîntregire a familiei pe teritoriul Regatului Unit 4. Orice document emis de autoritățile britanice/instituții publice/instituții de învățământ/furnizori de servicii/utilități/instituții bancare din care rezultă că persoana respectivă are reședința în Regatul Unit 5. Permis de conducere britanic
   Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Teritorii de peste mări
  133Anguilla1. Ștampilă/Permis care atestă reședința 2. Ștampilă/Permis de muncă 3. Certificat de apartenență 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  134Bermuda1. Permis de muncă 2. Certificat de reședință 3. Permis de intrare 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  135Insulele Virgine1. Permis de muncă 2. Certificat de reședință 3. Permis de intrare 4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  136Insulele Cayman1. Permis de muncă 2. Certificat de reședință 3. Permis de intrare 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  137Insulele Falkland1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  138Gibraltar1. Permis de ședere 2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Gibraltar, contract de muncă, contract de închiriere 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  139Montserrat1. Permis de ședere 2. Permis de muncă 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  140Insulele Pitcairn1. Viză de lungă ședere 2. Permis de ședere 3. Autorizație de muncă 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  141Insulele Georgia de Sud și Sandwich de Sud1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  142Insulele Turks și Caicos1. Certificat emis de Turks și Caicos și Caicos Islander 2. Permis de ședere 3. Certificat de rezident permanent 4. Permis de muncă 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  143Teritoriul Antarctic Britanic1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
   Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Dependențele Coroanei Britanice
  144Guernsey1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Guernsey, contract de muncă, contract de închiriere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  145Insula Man1. Permis de muncă 2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Man, contract de închiriere 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  146Jersey1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Jersey, contract de închiriere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  147Maroc1. Permis de ședere/Carte de rezidență 2. Carte națională de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie română și marocană) 3. Carte de înregistrare (carte d’immatriculation) 4. Recipisă de depunere a cererii de obținere/reînnoire a cărții de înregistrare (echivalentul certificatului de înregistrare)
  148Mauritania1. Carte de rezidență 2. Carte/Titlu de sejur 3. Carte de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie română și mauritaneză)
  149Mauritius1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  150Mexic1. Documente de reședință temporară sau permanentă emise de către autoritățile locale 2. Viză aplicată în pașaport 3. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  151Micronezia1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  152Mongolia1. Permis de ședere 2. Autorizație de muncă 3. Viză de muncă
  153Republica Moldova1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  154Monaco1. Titlu de sejur 2. Permis de conducere 3. Carte de rezident (Carte de résident) 4. Certificatul de rezidență (Certificat de résidence)
  155Mozambic1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  156Muntenegru1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere temporară și muncă 3. Permis de ședere permanentă 4. Cartea de identitate pentru străini (pentru șederea permanentă) 5. Cartea de identitate (pentru persoanele cu dublă cetățenie) 6. Adeverința care face dovada reședinței temporare - Prijava i Odjava Boravka (emisă de Ministerul de Interne) 7. Adeverință privind înscrierea străinului în registrul de evidență - Potvrda o Ovjeri Prepisa I Rukopisa (emisă de primărie) 8. ID-ul pentru personal diplomatic și administrativ
  157RU Myanmar1. Permis de conducere 2. Viză - un an 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  158Namibia1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  159Nauru1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  160Nepal1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  161Nicaragua1. Documente de reședință temporară sau permanentă emise de către autoritățile locale 2. Viză aplicată în pașaport 3. Conform pct. 1 și 2 din NOTE
  162Niger1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  163Nigeria1. Permis de ședere
  164Niue1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  165Norvegia1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest) 2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE (Registreringsbevis for EØS-borgere) 3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE (Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere) 4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse)
  166Noua Zeelandă1. Viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport sau în format electronic 2. Permis de conducere 3. Card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei 4. Notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite 5. Contract de închiriere a locuinței 6. Factură de plată a utilităților 7. Extract bancar care să includă și adresa persoanei 8. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, dovada domiciliului eliberată de autoritățile locale etc.)
  167Tokelau1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  168Olanda1. Permis de ședere (Verblijfstitel sau Verblifskaart) 2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden - Ministerie van Buitenlandse Zaken) 3. Extras internațional al înregistrării persoanelor în registrul populației eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population) 4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie și obținere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) - documentele conțin și specificarea adresei de reședință (woonadres, adresgegevens, verblijfplaats) 5. Pașaport sau carte de identitate olandeze (numai împreună cu documentul românesc valabil solicitat pentru exercitarea votului) 6. Permis de conducere valabil, eliberat de autoritățile olandeze (Rijbewijs) 7. Poliță de asigurare de sănătate, națională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering) 8. Card de student, eliberat de universități din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card) 9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart)
   Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Olandei
  169Aruba1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  170Curaçao1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  171Sint Maarten1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  172Bonaire1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  173Saba1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  174St. Eustatius1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  175Sultanatul Oman1. Card de rezidență 2. Viză aplicată în pașaport
  176Palau1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  177Palestina1. Viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni
  178Pakistan1. Cardul pentru cetățenii de origine pakistaneză 2. Cardul pentru cetățenii străini (Alien Registration card) 3. Viza de lungă ședere
  179Papua Noua Guinee1. Permis de rezidență permanentă 2. Viză de lucru cu multiple intrări
  180Panama1. Carte de identitate pentru străini
  181Paraguay1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie) 2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină) 3. Adeverință privind rezidența temporară
  182Peru1. Carte de identitate pentru străini 2. Carnet de străin
  183Polonia1. Adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE 2. Document care confirmă dreptul de ședere sau reședință
  184Portugalia1. Permis de reședință permanentă 2. Titlu de reședință 3. Certificat de cetățean european 4. Cetățenii români cu dublă cetățenie pot prezenta documentele de identitate eliberate de autoritățile locale (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.) pentru a face dovada rezidenței pe teritoriul Republicii Portugheze.
  185Qatar1. Carte de identitate pentru străini 2. Colant privind reședința
  186Republica Populară Democrată Coreeană1. Permis de reședință
  187Republica Coreea1. Card de înregistrare pentru străini 2. Certificat de înregistrare pentru străini 3. Viză de lungă ședere (care conferă drept de ședere legal în Republica Coreea mai mare de 90 de zile) 4. Permis de conducere eliberat de autoritățile din Republica Coreea
  188Federația Rusă1. Buletinul de identitate 2. Pașaportul eliberat de autoritățile ruse 3. Permisul de ședere 4. Adeverința eliberată de Serviciul Federal pentru Migrație din Federația Rusă 5. Permisul de ședere temporară eliberat de către autoritățile ruse 6. Viza de lungă ședere eliberată de către autoritățile ruse
  189Rwanda1. Viză aplicată în pașaport
  190Regatul Eswatini1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  191Samoa1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  192San Marino1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de reședință 3. Permis de ședere 4. Permis de ședere special 5. Carte verde 6. Permis de muncă 7. Certificat de înscriere sau de rezidență
  193Saint Kitts și Nevis1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  194Saint Vincent și Grenadine1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  195Saint Lucia1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  196Sao Tome și Principe1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  197Seychelles1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  198Serbia1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză 3. Permis de ședere temporară aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză 4. Permis de ședere temporară emis sub forma unui card de identitate 5. Permis unic emis sub forma unui card de identitate 6. Adeverință emisă de Ministerul de Interne care atestă stabilirea șederii temporare sau permanente și adresa de domiciliu/reședință 7. Permis de ședere kosovar
  199Senegal1. Permis de ședere 2. Viză de lungă ședere 3. Autorizație de ședere
  200Sfântul Scaun1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  201Sierra Leone1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  202Singapore1. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (National Registration Identity Card, NRIC) 2. Permis de angajat (Employment Pass) 3. Permis pentru antreprenori (Entre Pass) 4. Permis de angajat personalizat (Personalised Employment Pass) 5. Permis de muncă tip (S Pass) 6. Permis de muncă pentru lucrători străini (Work Permit for Foreign Worker) 7. Permis de muncă pentru lucrători domestici (Work Permit for Foreign Domestic Worker) 8. Permis de muncă pentru persoane care lucrează în localuri de divertisment (Work Permit for Performing Artists) 9. Permis de angajat pentru stagiar (Training Employment Pass) 10. Permis de muncă tip (Work Holiday Pass) 11. Permis de muncă pentru stagiar (Training Work Permit) 12. Permis de muncă tip (Miscellaneous Work Pass) 13. Permis pentru studenți (Student Pass) 14. Permis de aparținător (Dependant’s Pass) 15. Permis de vizită pe termen lung (Long Term Visit Pass) 16. Permis diplomatic (Diplomatic Pass) 17. Permis pentru competențe speciale (Overseas Networks and Expertise Pass) 18. Scrisori de consimțământ pentru aparținători (Letter of Consent for Dependants) 19. Permise de muncă pentru activități exceptate (Work Pass Exempt Activities)
  203Siria1. Document de reședință 2. Permis de ședere 3. Viză de reședință aplicată în pașaport 4. Permis de muncă
  204Slovacia1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de reședință permanentă 3. Adeverință de domiciliu
  205Slovenia1. Permis de ședere sub formă de carnet 2. Permis de ședere permanentă sub formă de card 3. Permis de ședere temporară sub formă de card 4. Permis de ședere sub formă de viză 5. Certificat de înregistrare a cetățeanului UE 6. Adeverință de domiciliu
  206Somalia1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  207Spania1. Certificat de înregistrare ca cetățean comunitar 2. Adeverință de înregistrare în Registrul municipal 3. Permis de conducere 4. Card de sănătate 5. Carnet de elev/student 6. Documente care conțin NIE (numărul de identificare al străinului), respectiv: a) carte de muncă, b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă, c) certificat de înscriere la asigurările sociale
  208Sri Lanka1. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
  209SUA1. Permis de reședință permanentă 2. Permis de muncă 3. Viză aplicată în pașaport, în perioadă de valabilitate, cu excepția vizei B1/B2 4. Formular I-797 sau I-797A 5. Permis de conducere 6. ID-card
   Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea SUA
  210Guam1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  211Insulele Mariane de Nord1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  212Insulele Virgine1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  213Puerto Rico1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  214Samoa Americană1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  215Sudan1. Permis de ședere 2. Permis pentru străinii de origine sudaneză 3. Viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport
  216Sudanul de Sud1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  217Suedia1. Orice act emis de Agenția de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul este înregistrat ca rezident în Suedia, respectiv deține un număr personal suedez 2. Permis de conducere emis de autoritățile suedeze (deținerea unui permis de conducere emis de autoritățile statului de reședință pentru toate cazurile în care se recomandă folosirea permisului de conducere) 3. Adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de Taxe 4. Document emis de universitatea la care studiază - pentru studenții care nu sunt înregistrați ca rezidenți și se află la studii pentru o perioadă mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 12 luni
  218Suriname1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  219Tadjikistan1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  220Tanzania1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  221Thailanda1. Pașaport special eliberat cetățenilor străini 2. Permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport 3. Permis de muncă
  222Timorul de Est1. Permis de ședere permanentă 2. Viză de lucru
  223Togo1. Permis de rezidență
  224Tonga1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  225Trinidad și Tobago1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă
  226Tunisia1. Permis de ședere 2. Viză aplicată în pașaport
  227Turcia1. Permis de ședere 2. Permis de muncă
  228Turkmenistan1. Adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere 2. Permis de ședere 3. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
  229Tuvalu1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  230Ucraina1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă 3. Viză de lungă ședere
  231Uganda1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  232Ungaria1. Card de domiciliu 2. Card de înregistrare pentru cetățenii SEE 3. Permis de ședere permanentă 4. Permis de ședere 5. Adeverință de stabilire a domiciliului 6. Carte de identitate
  233Uruguay1. Carte de identitate pentru străini 2. Carte de identitate provizorie
  234Uzbekistan1. Viză de lungă ședere 2. Documentul care dovedește înregistrarea temporară la adresa unde locuiesc pe teritoriul Republicii Uzbekistan, însoțit de viza de lungă ședere 3. Cartea de identitate eliberată cetățenilor străini
  235Vanuatu1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  236Venezuela1. Carte de identitate pentru străini 2. Viză de lungă ședere 3. Dovadă privind domiciliul sau înregistrarea în Registrul Unic de Informare Fiscală (RIF)
  237Vietnam1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă 3. Viză aplicată în pașaport
  238Yemen1. Viză aplicată în pașaport
  239Zambia1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  240Zimbabwe1. Permis de rezidență 2. Viză aplicată în pașaport 3. Permis de ședere temporară 4. Permis de ședere permanentă 5. Permis de muncă temporar
  (la 29-03-2024, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 507 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 )
  -------