ORDIN nr. 684 din 19 februarie 2024privind aprobarea hărților strategice de zgomot elaborate de către Compania Națională „Aeroporturi București“ pentru aeroporturile internaționale Henri Coandă - București și București Băneasa - Aurel Vlaicu
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 27 februarie 2024    Având în vedere prevederile art. 65 lit. c) din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 75 lit. a) din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă hărțile strategice de zgomot elaborate de către Compania Națională „Aeroporturi București“ pentru aeroporturile internaționale Henri Coandă - București și București Băneasa - Aurel Vlaicu, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacțională, respectiv din cauza complexității acesteia, fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naționale „Aeroporturi București“, www.bucharestairports.ro.  +  Articolul 2Compania Națională „Aeroporturi București“ are obligația revizuirii planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant la aeroporturile internaționale Henri Coandă - București și București Băneasa - Aurel Vlaicu, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin-Mihai Grindeanu
    București, 19 februarie 2024.Nr. 684.----