ORDIN nr. 41 din 21 februarie 2024privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2024
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 27 februarie 2024  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic aprobat cu nr. 769/ANMCS din 21 februarie 2024;– dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  ARTICOL UNICSe dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Valentin-Florin Ciocan
  București, 21 februarie 2024.Nr. 41.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2024
  -----