DECIZIE nr. 38 din 26 februarie 2024privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024  În conformitate cu dispozițiile art. 167 și ale art. 181 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere:– Adresa Uniunii Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual - UPFAR - ARGOA nr. 89 din 20.02.2024, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGII/735 din 22.02.2024;– Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/761 din 26.02.2024,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se modifică, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, remunerațiile cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 20 februarie 2006, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 43/2023 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 27 februarie 2023, se abrogă.  +  Articolul 3Decizia poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios administrativ.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării.
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Andrei-Simion Ijac
  București, 26 februarie 2024.Nr. 38.  +  ANEXĂ
  TABEL
  cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor
  de opere audiovizuale actualizate la rata inflației pentru anul 2023
  UtilizatoriRemunerație lunară (lei)***)
  A.Unități de alimentație (restaurante, cafenele, braserii, fast-fooduri, cofetării sau unități asimilate), săli de jocuri sau cazinouri*)
  1.În orașe sau stațiuni turistice:
  a)cu suprafața de până la 100 mp sau în spații deschise41
  b)cu suprafața cuprinsă între 101 și 200 mp53
  c)cu suprafața cuprinsă între 201 și 500 mp68
  d)cu suprafața de peste 500 mp81
  2.În mediul rural:
  a)cu suprafața de până la 50 mp20
  b)cu suprafața de peste 50 mp33
  3.Cazinouri271
  B.Unități hoteliere și asimilate structurilor de cazare**)
  1.Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din stațiuni turistice:
  a)cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere)28
  b)cu capacitate medie de cazare (31-100 de camere)33
  c)cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere)41
  2.Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din mediul urban (exclusiv stațiunile turistice):
  a)cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere)41
  b)cu capacitate medie de cazare (31-100 de camere)68
  c)cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere)134
  3.Hoteluri de categoriile de 4 și 5 stele203
  4.Moteluri, hoteluri, cabane, campinguri, sate de vacanță41
  5.Unități rurale de agroturism, popasuri turistice, pensiuni28
  *) La calculul suprafețelor vor fi luate în considerare numai suprafețele utile. Dacă același spațiu este utilizat pentru mai multe activități dintre cele enumerate în tabel, remunerațiile reprezentând drepturile patrimoniale ale producătorilor de opere audiovizuale se vor plăti pentru fiecare activitate. Cumulul remunerațiilor plătite nu poate depăși 7% din valoarea încasărilor brute ale utilizatorului. **) Remunerațiile prevăzute pentru hoteluri și unități de cazare se percep numai în cazul existenței în camere a echipamentelor TV și/sau a oricărui alt tip de echipament care permite comunicarea publică de opere audiovizuale.***) Remunerația lunară este exprimată în lei, fără TVA.
  -----