ORDIN nr. 1.220 din 26 februarie 2024pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, investiția specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului național de redresare și reziliență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 3.613 din 26.02.2024 al Direcției generale de implementare și monitorizare proiecte,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, investiția specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului național de redresare și reziliență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 și 977 bis din 7 octombrie 2022, punctul 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:2.4. Calendar apel:Data publicării ghidului beneficiarului: 30 septembrie 2022Data deschiderii platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare: 20 octombrie 2022, ora 10.00Data închiderii: 31 martie 2023, ora 16.00NOTĂ:Fiind un apel cu termen-limită de depunere:– încărcarea dosarelor se va putea face ulterior datei de deschidere a platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare, menționată în cadrul prezentei secțiuni;– pentru a evita supraîncărcarea sistemului de înregistrare electronică, se recomandă evitarea depunerii solicitărilor de finanțare în ultimele zile înainte de închiderea apelului.  +  Articolul IIDirecția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Alexandru-Florin Rogobete,
  secretar de stat
  București, 26 februarie 2024.Nr. 1.220.-----