ORDIN nr. 273 din 20 februarie 2024pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor și tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcția generală pentru sport cu nr. 2.070 din 19.02.2024,în temeiul art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 576/2023 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției Naționale pentru Sport,președintele Agenției Naționale pentru Sport emite prezentul ordin.  +  Articolul IÎn anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor și tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2024, cu modificările și completările ulterioare, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Prin excepție de la dispozițiile art. 1 și 3, tarifele de folosire a Stadionului Național de Rugby «Arcul de Triumf» din cadrul Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf», în ramura de sport rugby, sunt cele prevăzute în tabelul de mai jos:
  Nr. crt.Denumirea bazei sportiveA. Acțiuni organizate de Federația Română de Rugby pentru loturile naționale și olimpiceB. Acțiuni organizate de: - Federația Română de Rugby, altele decât cele pentru loturile naționale și olimpice; - alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii, în ramura de sport rugby
  1.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»- Meci rugby competiție internă - 8.500 lei/competiție (6 ore)- Meci rugby competiție internă - 9.500 lei/competiție (6 ore)
  2.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»- Meci rugby competiție internațională - 12.000 lei/competiție (6 ore)- Meci rugby competiție internațională - 14.000 lei/competiție (6 ore)
  3.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»Teren central iarbă din stadion - pentru antrenamente rugby - 400 lei/orăTeren central iarbă din stadion - pentru antrenamente rugby - 700 lei/oră
  4.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»Teren antrenament sintetic - pentru antrenament rugby - 30 lei/orăTeren antrenament sintetic - pentru antrenament rugby - 100 lei/oră
  5.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»Teren antrenament iarbă - pentru antrenament rugby - 40 lei/orăTeren antrenament iarbă - pentru antrenament rugby - 150 lei/oră
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
  Elisabeta Lipă
  București, 20 februarie 2024.Nr. 273.-----