DECIZIE nr. 35 din 14 februarie 2024privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784 A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 27 februarie 2024  În conformitate cu dispozițiile art. 167 și art. 181 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere:– Adresa emisă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexe - UPFR, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGII/555 din 12.02.2024;– Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/615 din 14.02.2024,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se modifică, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, remunerațiile cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelorpublicate în scopcomercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 25 februarie 2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784 A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 35/2023 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784 A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 16 februarie 2023, se abrogă.  +  Articolul 3Decizia poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios administrativ.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării.
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Andrei-Simion Ijac
  București, 14 februarie 2024.Nr. 35.  +  ANEXĂ
  TABELELE ACTUALIZATE
  cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți
  pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme,
  prin gestiune colectivă obligatorie
  I. Activități desfășurate în regim ambiental
  AUnități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, șaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și asimilate*1), *2), *3)
  A1Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp36 lei36 lei18 lei
  2Suprafață între 51-100 mp45 lei45 lei22 lei
  3Suprafață cuprinsă între 101 și 300 mp45 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp45 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp22 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp79 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp79 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp38 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  A2Spații închise sau deschise situate în comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp18 lei18 lei10 lei
  2Suprafață între 51-100 mp26 lei26 lei13 lei
  3Suprafață între 101-300 mp26 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp26 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp13 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp53 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp53 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp30 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  BUnități comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumusețare și altele asimilate etc.*11), *12) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Suprafața până la 100 mp37 lei37 lei20 lei
  2Suprafața cuprinsă între 101-200 mp69 lei69 lei35 lei
  3Suprafața cuprinsă între 201-300 mp96 lei96 lei48 lei
  4Suprafața cuprinsă între 301-400 mp114 lei114 lei59 lei
  5Suprafața cuprinsă între 401-500 mp132 lei132 lei67 lei
  6Suprafața cuprinsă între 501-1.000 mp190 lei190 lei96 lei
  7Suprafața cuprinsă între 1.001-2.500 mp265 lei265 lei132 lei
  8Suprafața cuprinsă între 2.501-5.000 mp291 lei291 lei146 lei
  9Suprafața cuprinsă între 5.001-7.500 mp341 lei341 lei171 lei
  10Suprafața peste 7.500 mp366 lei366 lei183 lei
  CTârguri sau expoziții, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate *1), *2), *10)
  C1Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice până la 1.000 mp69 lei69 lei35 lei
  2Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice între 1.001-2.000 mp127 lei127 lei63 lei
  3Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice peste 2.000 mp127 lei plus 35 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp128 lei plus 35 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  4Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1.000 mp43 lei43 lei21 lei
  5Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri între 1.001-2.000 mp69 lei69 lei35 lei
  6Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2.000 mp69 lei plus 21 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp69 lei plus 21 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp35 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  7Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate până în 1.000 mp35 lei35 lei14 lei
  8Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate între 1.001-2.000 mp55 lei55 lei29 lei
  9Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate peste 2.000 mp55 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp55 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp29 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  C2Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoțite de instalații de sonorizare) - Acțiuni desfășurate în spații deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Vehicul auto/remorcă publicitară29 lei29 lei14 lei
  2Stand publicitar*7), banner, ecran, machetă fixă/gonflabilă6 lei6 lei3 lei
  C3Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație per spectacol (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu și altele asimilate7 lei7 lei3 lei
  DUnități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate*2), *4), *8), *9),
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Pensiune agroturistică, popas turistic22 lei22 lei18 lei
  2Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în comune și sate22 lei22 lei18 lei
  3Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în orașe și stațiuni37 lei37 lei37 lei
  4Sat vacanță, camping, club vacanță, bungalow, căsuțe tip camping, ponton plutitor22 lei22 lei18 lei
  5Motel, cabană, hostel, situate în comune și sate22 lei22 lei18 lei
  6Motel și hostel situate în orașe și stațiuni35 lei35 lei35 lei
  7Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/4-5 margarete, situate în comune și sate69 lei69 lei54 lei
  8Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/4-5 margarete, situate în orașe și stațiuni92 lei92 lei92 lei
  9Tabere70 lei70 lei57 lei
  10Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate55 lei55 lei21 lei
  11Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni71 lei71 lei71 lei
  12Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate71 lei71 lei36 lei
  13Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni90 lei90 lei90 lei
  14Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate90 lei90 lei90 lei
  15Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni120 lei120 lei120 lei
  16Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  17Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  18Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate120 lei120 lei120 lei
  19Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni138 lei138 lei138 lei
  20Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate138 lei138 lei138 lei
  21Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni154 lei154 lei154 lei
  22Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate154 lei154 lei154 lei
  23Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni171 lei171 lei171 lei
  24Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  25Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  26Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate171 lei171 lei171 lei
  27Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni188 lei188 lei188 lei
  28Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate188 lei188 lei188 lei
  29Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni206 lei206 lei206 lei
  30Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate206 lei206 lei206 lei
  31Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni222 lei222 lei222 lei
  32Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  33Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  ETransporturi*2), *5), *13)
  E1Transporturi rutiere de pasageri - mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent-a-car*13) sau colaborare sau leasing etc.
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă, platformă)5 lei5 lei1 leu
  2Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban, suburban și interurban pe trasee sub 35 km7 lei7 lei3 lei
  3Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi*6)17 lei17 lei5 lei
  4Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car)*14)17 lei17 lei5 lei
  5Microbuz/Minibuz, indiferent de numărul de locuri21 lei21 lei5 lei
  6Autobuz utilizat în transportul național, interurban/interjudețean pe trasee mai mari de 35 km26 lei26 lei6 lei
  7Autocar utilizat în transport național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mici de 35 km29 lei29 lei7 lei
  8Autocar utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mari de 35 km50 lei50 lei16 lei
  9Autocar utilizat în transportul internațional92 lei92 lei20 lei
  E2Autogări, spații de așteptare pentru pasageri*1), *2), *3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Autogară-sală de așteptare17 lei17 lei7 lei
  E3Transporturi feroviare de pasageri - garnitură feroviară echipată cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)43 lei43 lei21 lei
  2Tren de pasageri în trafic internațional (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)59 lei59 lei29 lei
  3Vagon-restaurant în trafic intern43 lei43 lei21 lei
  4Vagon-restaurant în trafic internațional59 lei59 lei29 lei
  E4Gări, stații de metrou și spații de așteptare*1), *3)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Gări și peroane29 lei29 lei29 lei
  2Stație de metrou29 lei29 lei29 lei
  3Sală de așteptare în cadrul gării13 lei13 lei13 lei
  E5Transport aerian de pasageri - aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Aeronavă de pasageri cursă internă43 lei43 lei14 lei
  2Aeronavă de pasageri cursă continentală82 lei82 lei30 lei
  3Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală160 lei160 lei70 lei
  E6Aeroporturi, spații de așteptare pentru pasageri*1), *3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Aeroport intern, internațional - sală de așteptare55 lei55 lei29 lei
  E7Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement - dotate cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Ambarcațiune de agrement cu până la 2 locuri de dormit*14)13 lei13 lei6 lei
  2Ambarcațiune de agrement între 3-6 locuri de dormit*14)16 lei16 lei7 lei
  3Ambarcațiune de agrement între 7-12 locuri de dormit*14)20 lei20 lei10 lei
  4Ambarcațiune de agrement peste 12 locuri de dormit*14)29 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar29 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar14 lei plus 1 leu pentru fiecare loc de dormit suplimentar
  5Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate până la 50 de pasageri (fără posibilități de cazare)14 lei14 lei6 lei
  6Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate între 51-100 de pasageri (fără posibilități de cazare)29 lei29 lei10 lei
  7Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate peste 100 de pasageri (fără posibilități de cazare)50 lei50 lei11 lei
  E8Transport pe cablu
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Telecabină-Telegondolă17 lei17 lei0 lei
  2Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole29 lei29 lei0 lei
  3Lifturi și ascensoare44 lei44 lei0 lei
  E9Parcări auto - dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise*1), *2)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Parcare până la 500 mp21 lei21 lei0 lei
  2Parcări între 501-1.000 mp35 lei35 lei0 lei
  3Parcări peste 1.000 mp35 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp35 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp0 lei
  FSport și agrement
  F1Stadioane, complexuri sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate*1), *2)
  Tip încadrareRemunerație/manifestație (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Sub 1.000 de locuri (scaune) 14 lei14 lei5 lei
  2Între 1.000-5.000 de locuri (scaune)43 lei43 lei14 lei
  3Peste 5.000 de locuri (scaune)142 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare 142 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare 69 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare
  F2Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*1), *2)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Piscină și ștrand69 lei69 lei35 lei
  2Piscină hotel până la categoria 3 stele 69 lei69 lei35 lei
  3Piscină hotel categoria 4 stele 84 lei84 lei43 lei
  4Piscină hotel categoria 5 stele113 lei113 lei55 lei
  5Plajă cu suprafață până la 200 mp 63 lei63 lei29 lei
  6Plajă cu suprafață peste 200 mp63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 29 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentare de până la 100 mp
  7Parc de distracții și/sau agrement până în 1.000 mp701 lei701 lei280 lei
  8Parc de distracții și/sau agrement peste 1.000 mp701 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 701 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 0 lei
  9Pârtie cu instalație de sonorizare351 lei351 lei0 lei
  10Patinoar cu suprafață până în 500 mp 69 lei69 lei0 lei
  11Patinoar cu suprafață mai mare de 500 mp 69 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 69 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 0 lei
  12Locuri de joacă pentru copii cu suprafața până în 100 mp43 lei43 lei21 lei
  13Locuri de joacă pentru copii cu suprafața peste 100 mp 43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp21 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  14Sală fitness și/sau culturism până în 100 mp 43 lei43 lei21 lei
  15Sală fitness și/sau culturism peste 100 mp43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 21 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  16Sală masaj*15)78 lei78 lei35 lei
  17Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)*15)98 lei98 lei50 lei
  18Sală masaj (în hotel categoria 4 stele)*15)113 lei113 lei55 lei
  19Sală masaj (în hotel categoria 5 stele)*15)142 lei142 lei69 lei
  GBirouri și spații de producție
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Până la 30 de persoane70 lei70 lei35 lei
  2Până la 100 de persoane100 lei100 lei55 lei
  3Peste 100 de persoane145 lei145 lei69 lei
  HTelecomunicații
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Centrală telefonică cu apel în așteptare142 lei142 lei0 lei
  *1) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.*2) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.*3) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte.*4) La încadrarea în tabel se va ține cont de existența echipamentelor radio-TV în camere/spații.*5) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport, se face numai în cazul celor înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.*6) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remunerația se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia aceasta activează sub sigla unei companii de taximetrie.*7) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expozițiilor de artă, știință și carte.*8) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele și spațiile menționate sunt în folosința altei entități juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele și spațiile menționate sau doar o parte din acestea sunt în folosința aceleiași entități juridice care realizează activitatea de cazare, remunerația datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere și locației pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remunerația datorată pentru fiecare dintre spațiile și zonele din incinta unității de cazare pe care le folosește. Pentru spațiile folosite de alte entități juridice remunerația se datorează separat și integral de aceste din urmă entități juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.*9) Dacă in cadrul unei unități de cazare sunt spații de cazare (camere) cu clasificări (stele/margarete) diferite, se va plăti remunerația corespunzătoare pentru fiecare categorie în parte, potrivit certificatului de clasificare al unității de cazare.*10) Târgurile sau expozițiile datorează remunerația indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.*11) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru prestații artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental și/sau lucrativ, se vor achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.*12) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.*13) În cazul oricărui tip de transport menționat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepția cazului în care transportatorul primește subvenții de la autoritatea respectivă pentru a-și desfășura activitatea în condițiile practicării tarifului impus.*14) Remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea este pusă la dispoziția consumatorului împreună cu personal de deservire (șofer/personal navigant).*15) Remunerația nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripției medicale și de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripție medicală, de personal calificat, cât și masaj realizat la cererea clientului, fără prescripție medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puțin 20% din programul de lucru al salonului, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani și 6 luni și se trimit lunar, în copie, prin e-mail organismului de gestiune colectivă.Notele de la 1 la 7 și de la 9 la 10 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 10/2016.Nota 8 și notele de la 13 la 15 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 120/2016.Notele 11 și 12 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 99/2015.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.
  II. Activități desfășurate în regim lucrativ
  I1 Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloană sonoră) *), **) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație/eveniment (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Spectacol/Eveniment festiv, paradă, istoric, sunet și lumină, sportiv, nautic, aerian etc.1,5%, dar nu mai puțin de 225 lei1,5%, dar nu mai puțin de 225 lei0 lei
  2Paradă modă, concurs frumusețe1,5%, dar nu mai puțin de 2.807 lei1,5%, dar nu mai puțin de 2.807 lei0 lei
  3Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei0 lei
  4Spectacol cu caracter publicitar1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei0 lei
  5Turneu publicitar (4 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 6.315 lei1,5%, dar nu mai puțin de 6.315 lei0 lei
  6Turneu publicitar (5-8 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 9.122 lei1,5%, dar nu mai puțin de 9.122 lei0 lei
  7Turneu publicitar(peste 9 reprezentații) 1,5%, dar nu mai puțin de 10.525 lei1,5%, dar nu mai puțin de 10.525 lei0 lei
  8Campanie electorală1,5%, dar nu mai puțin de 11.928 lei1,5%, dar nu mai puțin de 11.928 lei0 lei
  9Manifestații/Evenimente (altele decât cele precizate mai sus)1,5%, dar nu mai puțin de 561 lei1,5%, dar nu mai puțin de 561 lei0 lei
  I2Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**), ****) - spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I3Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**), ****) - spații închise sau deschise situate în comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I4Activitate de DJ, școli de dans, balet ș.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*), **), ****)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Activitate de DJ ***)1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei
  2Școală de dans, balet ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei
  3Școală de dans, balet ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  4Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei
  5Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  *) Utilizatorii au obligația să precizeze tipul activității/manifestației pe care o desfășoară/organizează, prin completarea declarației pe propria răspundere sau contract în vederea obținerii autorizației.**) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 și I4 se aplică la totalitatea veniturilor brute obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale etc., iar în lipsa acestora, la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii de publicitate, promoționale sau electorale, după caz. În cazul în care remunerația lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remunerația minimă, atunci se va achita remunerația minimă lunară/eveniment.***) Autorizația pentru DJ se acordă individual fiecărei persoane care prestează o astfel de activitate, indiferent de forma de colaborare cu societatea (angajat, angajat part-time, colaborare etc.).****) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora. Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ. Notele de la activitățile desfășurate în regim lucrativ sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 10/2016.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.
  ------