HOTĂRÂRE nr. 353 din 26 februarie 2024pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247/2024
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 27 februarie 2024    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,având în vedere dispozițiile art. 79 alin. (3) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247/2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 și 110 bis din 7 februarie 2024, se modifică după cum urmează:– La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Nota finală obținută de candidat este suma punctajelor acordate la cele două probe. Sunt declarați admiși la concurs candidații care au obținut minimum 70 de puncte, dar nu mai puțin de 18 puncte la proba interviului și 42 de puncte la proba scrisă tip grilă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Denisa-Angelica Stănișor
    București, 26 februarie 2024.Nr. 353.-----