DECIZIE nr. 120 din 18 noiembrie 2016privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016    În conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (8) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Referatul Direcției de registre și gestiune colectivă nr. RG II/8.460 din 18 noiembrie 2016,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcția de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuțiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 784A din 26 octombrie 2016, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 2.013/2/2016.
    Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
    Irina Lucan-Arjoca
    București, 18 noiembrie 2016.Nr. 120.DECIZIEprivind admiterea apelurilor formulate împotrivaHotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016